Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. rugsėjo 18 d., Briuselis

ES sporto forumas. Sporto lyderiai ir ministrai stiprina kovą su susitarimais dėl varžybų baigties

Europos sporto judėjimo atstovai ir sporto ministrai, susitikę rugsėjo 19−20 d. Nikosijoje (Kipras) Europos Komisijos organizuojamame ES sporto forume, įsipareigos stiprinti kovą su susitarimais dėl varžybų baigties. Tikimasi, kad jie pasirašys Kovos su susitarimais dėl varžybų baigties deklaraciją. Forume, kuris sutampa su neformaliu ES sporto ministrų susitikimu, bus aptarti ir kiti klausimai, kaip antai sporto indėlis į ES ekonomiką, būsimas mėgėjiško sporto ES finansavimas ir fizinio aktyvumo bei vyresnių žmonių aktyvumo skatinimas.

„Sportas yra svarbi milijonų Europos žmonių gyvenimo dalis. Esu pasirengusi skatinti bet kurio amžiaus žmonių sportą ir fizinį aktyvumą. Aktyvus gyvenimo būdas yra raktas į mūsų sveikatą ir gerovę. Deja, sportas šiandien taip pat susiduria su daugybe iššūkių. Finansavimas ES lygmeniu gali padėti išspręsti tokias tarpvalstybinių padarinių turinčias problemas, kaip susitarimai dėl varžybų baigties, su sportu susijęs smurtas, netolerancija ir lyčių nelygybė", − sakė už sportą atsakinga Europos Komisijos narė Androulla Vassiliou.

Europos Komisija pasiūlė į naują ES švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programą „Erasmus visiems” įtraukti skyrių dėl sporto. 2014−2020 m. sportui siūloma skirti vidutiniškai 34 mln. EUR per metus biudžetą. Parama bus teikiama tarpvalstybiniams projektams, skirtiems keitimuisi praktine ir gerąja patirtimi skatinti. Taip pat bus remiami svarbiausi nekomerciniai Europos sporto renginiai ir faktinių duomenų bazės sporto srities politikai kurti stiprinimo veikla. Pagrindiniai naudos gavėjai bus mėgėjiško sporto srityje veikiančios viešosios įstaigos ir visuomeninės organizacijos.

Sporto forumas taip pat supažindins su per pastaruosius dvejus metus įgyvendintais ES finansuojamais projektais, kuriais buvo remta kova su dopingo vartojimu, sąlygų sportuoti neįgaliesiems sudarymas, lyčių lygybė, fizinis aktyvumas, savanoriavimas sporte, kova su smurtu ir netolerancija sporte, imigrantų socialinė įtrauktis, taip pat skatintas geras sporto administravimas. Nuo 2009 m. Komisija suteikė daugiau nei 12 mln. EUR paramos tokiems projektams šiose ir kitose srityse.

Tolesni veiksmai

Taryba ir Europos Parlamentas svarsto Komisijos pasiūlymą dėl „Erasmus visiems“. Galutinis biudžetas turėtų paaiškėti, kai bus baigtos derybos dėl bendros daugiametės finansinės programos visoms ES politikos sritims, tikėtina – iki šių metų pabaigos. Komisija pateiks pasiūlymą dėl ES politinės iniciatyvos skatinti sveikatą gerinantį fizinį aktyvumą 2013 m.

Pagrindiniai faktai

Kasmet rengiamame ES sporto forume Komisija gali informuoti sporto judėjimą apie esamus jos pasiūlymus ir išklausyti jo atstovų nuomones. Forume dalyvauja 250 delegatų, tarp jų – tarptautinio ir Europos olimpinių komitetų, Europos federacijų, sportą visiems propaguojančių organizacijų ir lygų, klubų bei atletų organizacijų lyderiai. Be to, ES sporto forume bus aptartas geras sporto administravimas remiantis Europos socialiniu dialogu su darbdaviais ir atletais.

Neformaliame ES sporto ministrų susitikime (rugsėjo 20−21 d.) taip pat dalyvaus Komisijos narė A. Vassiliou. Be kitų klausimų, ministrai aptars 2012 m. Londono olimpinių ir parolimpinių žaidynių poveikį. Dvi jungtinės aukšto lygio grupės didžiausią dėmesį skirs sporto ir sveikatą gerinančio fizinio aktyvumo indėliui į Europos ekonomiką ir kovai su susitarimais dėl varžybų baigties.

Ministrai taip pat diskutuos, kaip geriau skatinti sportą ir sveikatos gerinimą, turint omenyje Europos visuomenės senėjimą, ir apsikeis nuomonėmis dėl ES atstovavimo Pasaulinėje antidopingo agentūroje (WADA), siekdami sutarimo dėl eksperto paskyrimo į WADA valdybą.

Daugiau informacijos

http://www.cy2012.eu/index.php/en/file/ovgC+zK_L1_2nxXo9+AUZwES sporto forumo programa

Europos Komisija. Sporto svetainė

Androulla Vassiliou interneto svetainė

Kipro pirmininkavimas ES

Androullos Vassiliou Twitter @VassiliouEU

Kontaktai:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar