Navigation path

Left navigation

Additional tools

euroopa komisjon

Pressiteade

Brüssel, 18. september 2012

Euroopa spordifoorum: spordijuhid ja ministrid tõhustavad võitlust võistluste tulemuste kokkuleppimise vastu

Euroopa spordiliikumise esindajad ja spordiministrid lubavad Euroopa spordifoorumil aset leidval kohtumisel tõhustada võitlust võistluste tulemuste kokkuleppimise vastu. Kohtumise korraldaja on Euroopa Komisjon ja see toimub Küprosel Nikosias 19.-20. septembrini. Eeldatavasti kinnitatavad foorumil osalejad deklaratsiooni võistluste tulemuste kokkuleppimise vastase võitluse kohta. Foorumil, mis toimub samaaegselt ELi spordiministrite mitteametliku kohtumisega, arutatakse ka selliseid teemasid nagu spordi panus ELi majandusse, rahvaspordi tulevane rahastamine ELis ning füüsilise aktiivsuse ja aktiivsena vananemise edendamine.

„Sport on oluline osa miljonite eurooplaste elust. Olen pühendunud spordi ja füüsilise aktiivsuse edendamisele kõikides vanuserühmades. Aktiivne elustiil on meie tervise ja heaolu jaoks esmatähtis. Kahjuks seisab sport silmitsi ka paljude probleemidega. ELi rahastamise kaudu saame lahendada selliseid piiriüleste tagajärgedega probleeme nagu võistluste tulemuste kokkuleppimine, spordiga seotud vägivald, sallimatus ja sooline ebavõrdsus,” ütles Euroopa Komisjoni spordi eest vastutav volinik Androulla Vassiliou.

Euroopa Liit töötab välja uut haridus-, koolitus-, noorsoo ja spordiprogrammi Erasmus kõigile”, millele Euroopa Komisjoni ettepaneku kohaselt lisatakse ka sporti käsitlev peatükk. Spordi jaoks kavandatav eelarve ajavahemikul 2014–2020 on keskmiselt 34 miljonit eurot aastas. Toetust antakse riikidevahelistele projektidele, mille eesmärk on elavdada oskusteabe ja heade tavade vahetamist, tähtsaid mitteärilisi Euroopa spordisündmusi ja tööd spordialase poliitika kujundamiseks vajaliku teadusliku baasi tugevdamise nimel. Peamised abisaajad on avalik-õiguslikud asutused ja rahvaspordi valdkonnas tegutsevad kodanikuühiskonna organisatsioonid.

Spordifoorumil esitletakse ka ELi rahastatud projekte, mis on ellu viidud kahe viimase aasta jooksul ning mille eesmärk on toetada dopinguvastast võitlust, puuetega inimeste juurdepääsu spordile, soolist võrdsust, füüsilist tegevust, vabatahtlikku tööd spordivaldkonnas, spordis esineva vägivalla ja sallimatuse vastast võitlust, sisserändajate sotsiaalset kaasatust ning hea juhtimistava edendamist spordis. 2009. aastast alates on komisjon andnud selliste projektide toetuseks nii loetletud kui muudel aladel üle 12 miljoni euro.

Järgmised sammud

Nõukogu ja Euroopa Parlament arutavad komisjoni programmi „Erasmus kõigi jaoks” käsitlevat ettepanekut. Lõplik eelarve tehakse eeldatavalt teatavaks pärast seda, kui läbirääkimised kõiki ELi poliitikavaldkondi hõlmava mitmeaastase finantsraamistiku üle on (ilmselt käesoleva aasta lõpus) lõppenud. Komisjon teeb ELi poliitilise algatuse ettepaneku tervist parandava füüsilise tegevuse edendamiseks 2013. aastal.

Taust

Igal aastal toimuval ELi spordifoorumil teavitab komisjon spordiliikumist oma uutest ettepanekutest ning kuulab spordiliikumise esindajate arvamusi. Foorumile tuleb kokku 250 delegaati, sealhulgas rahvusvaheliste ja Euroopa olümpiakomiteede, üle-euroopaliste liitude, rahvasporti propageerivate organisatsioonide ning liigasid, klubisid ja sportlasi ühendavate organisatsioonide eestvedajad. Üks teema, mida Euroopa spordifoorumil tööandjate ja sportlastega aset leidva Euroopa sotsiaalse dialoogi kaudu arutatakse, on hea juhtimistava spordis.

Volinik Vassiliou osaleb ka ELi spordiministrite mitteametlikul kohtumisel 20.–21. septembrini. Muuhulgas räägivad ministrid 2012. aasta Londoni olümpia- ja paraolümpiamängude mõjudest. Kaks kõrgetasemelist ühiskomisjoni keskenduvad sellele, millise panuse annavad sport ja tervist parandav füüsiline tegevus Euroopa majandusse ning võitlusele võistluste tulemuste kokkuleppimise vastu.

Ministrid peavad aru ka selle üle, kuidas tulemuslikumalt edendada sporti ja tervist Euroopa vananevat ühiskonda silmas pidades ning vahetavad mõtteid ELi esindatuse üle Maailma Dopinguvastases Agentuuris (WADAs), et saavutada konsensus seoses valitsuseksperdi määramisega WADA haldusnõukogusse.

Lisateave

EU Sport Forum programme

Euroopa Komisjoni spordialane veebisait

Androulla Vassiliou veebisait

Küpros Euroopa Liidu eesistujana

Androulla Vassiliou TwitterIS @VassiliouEU

Kontaktisikud :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar