Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 18 Σεπτεμβρίου 2012

Το φόρουμ της ΕΕ για τον αθλητισμό: Οι ιθύνοντες και οι υπουργοί Αθλητισμού εντείνουν τις προσπάθειες για την καταπολέμηση των στημένων αγώνων

Οι εκπρόσωποι του αθλητικού κινήματος της Ευρώπης και οι υπουργοί Αθλητισμού θα δεσμευθούν να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση των στημένων αγώνων όταν συναντηθούν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού φόρουμ για τον αθλητισμό, που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Λευκωσία στην Κύπρο, στις 19-20 Σεπτεμβρίου. Αναμένεται να προσυπογράψουν μια «Δήλωση για την καταπολέμηση των στημένων αγώνων». Το φόρουμ, το οποίο συμπίπτει με την άτυπη συνεδρίαση των υπουργών Αθλητισμού της ΕΕ, θα συζητήσει επίσης θέματα όπως η συμβολή του αθλητισμού στην οικονομία της ΕΕ, η μελλοντική χρηματοδότηση του αθλητισμού για όλους από την ΕΕ και η προώθηση της σωματικής άσκησης και της παράτασης του επαγγελματικού βίου.

«Ο αθλητισμός είναι ένα σημαντικό μέρος της ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ευρώπη. Δεσμεύομαι για την προώθηση του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης για όλες τις ηλικίες. Ένα δραστήριος τρόπος ζωής είναι το κλειδί για την υγεία μας και την ευημερία μας. Δυστυχώς, ο αθλητισμός αντιμετωπίζει επίσης πολλές προκλήσεις σήμερα. Η χρηματοδότηση σε επίπεδο ΕΕ μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση ζητημάτων με διασυνοριακές επιπτώσεις, όπως η καταπολέμηση των στημένων αγώνων, η βία στον αθλητισμό, η μισαλλοδοξία και η ανισότητα των φύλων», δήλωσε η Ανδρούλλα Βασιλείου, Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδια για τον αθλητισμό.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα κεφάλαιο για τον αθλητισμό στο πλαίσιο του Erasmus για όλους, του νέου προγράμματος της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό. Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός για τον αθλητισμό ανέρχεται σε 34 εκατομμύρια ευρώ κατά μέσο όρο ετησίως μεταξύ του 2014 και του 2020. Θα δοθεί υποστήριξη σε διακρατικά σχέδια που στοχεύουν στην τόνωση της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και ορθών πρακτικών, μη εμπορικών ευρωπαϊκών αθλητικών εκδηλώσεων μείζονος σημασίας και θα καταβληθούν προσπάθειες με σκοπό την ενίσχυση της βάσης τεκμηρίωσης για τη χάραξη πολιτικής στον τομέα του αθλητισμού. Οι κύριοι δικαιούχοι θα είναι δημόσιοι φορείς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στον αθλητισμό για όλους.

Το φόρουμ για τον αθλητισμό θα προβάλει επίσης τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων δύο ετών με στόχο να υποστηριχτεί η καταπολέμηση του ντόπινγκ, η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στον αθλητισμό, η ισότητα των φύλων, η σωματική άσκηση, ο εθελοντισμός στον αθλητισμό, η καταπολέμηση της βίας και της μισαλλοδοξίας στον αθλητισμό, η κοινωνική ένταξη των μεταναστών και η προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης στον αθλητισμό. Από το 2009 και μετά η Επιτροπή χορήγησε πάνω από 12 εκατομμύρια ευρώ για την υποστήριξη τέτοιων έργων στους παραπάνω και σε άλλους τομείς.

Επόμενα βήματα

Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητούν την πρόταση της Επιτροπής Erasmus για όλους. Ο τελικός προϋπολογισμός αναμένεται να γίνει γνωστός μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων σχετικά με το γενικό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για όλους τους τομείς της ενωσιακής πολιτικής, πιθανότατα πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους. Η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση για μια πρωτοβουλία πολιτικής της ΕΕ για την προώθηση της σωματικής άσκησης για τη βελτίωση της υγείας, το 2013.

Ιστορικό

Το Φόρουμ της ΕΕ για τον Αθλητισμό, το οποίο συνεδριάζει ετησίως, αποτελεί μια ευκαιρία για να ενημερώσει η Επιτροπή το αθλητικό κίνημα σχετικά με τις τρέχουσες προτάσεις και να ακούσει τις απόψεις τους. Συγκεντρώνει 250 εκπροσώπους, καθώς και ηγετικές προσωπικότητες από διεθνείς και ευρωπαϊκές Ολυμπιακές Επιτροπές, ευρωπαϊκές ομοσπονδίες, οργανώσεις «αθλητισμός για όλους», φορείς διοργάνωσης επαγγελματικών πρωταθλημάτων, σωματεία και αθλητές. Το φόρουμ της ΕΕ για τον αθλητισμό θα εξετάσει, επίσης, τη χρηστή διακυβέρνηση στον αθλητισμό μέσω του ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου με εργοδότες και αθλητές.

Η Επίτροπος Βασιλείου θα λάβει επίσης μέρος στην άτυπη συνεδρίαση των υπουργών Αθλητισμού της ΕΕ (20-21 Σεπτεμβρίου). Μεταξύ άλλων, οι υπουργοί θα συζητήσουν τον αντίκτυπο των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων στο Λονδίνο το 2012. Δύο κοινές ομάδες υψηλού επιπέδου θα επικεντρωθούν στη συμβολή του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης για τη βελτίωση της υγείας στην οικονομία της Ευρώπης και στην καταπολέμηση των στημένων αγώνων.

Οι υπουργοί θα συζητήσουν επίσης τρόπους γιαι την καλύτερη προώθηση του αθλητισμού και της υγείας στο πλαίσιο της γήρανσης του πληθυσμού της Ευρώπης και θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την εκπροσώπηση της ΕΕ στον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (WADA) προκειμένου να επιτευχθεί συναίνεση σχετικά με το διορισμό ενός κυβερνητικού εμπειρογνώμονα για το Συμβούλιο WADA.

Για περισσότερες πληροφορίες

Πρόγραμμα του Φόρουμ της ΕΕ για τον Αθλητισμό

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Δικτυακός τόπος για τον αθλητισμό

Δικτυακός τόπος της Ανδρούλλας Βασιλείου

Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ

Ακολουθήστε την Ανδρούλλα Βασιλείου στο Τwitter @VassiliouEU

Επικοινωνία :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)· Twitter: @DennisAbbott

Ντίνα Αβραάμ (+32 2 295 96 67)


Side Bar