Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 18. september 2012

EU's sportsforum: Sportsledere og ministre optrapper bekæmpelsen af aftalt spil

Repræsentanter for Europas sportsverden og sportsministre vil forpligte sig til at skærpe bekæmpelsen af aftalt spil, når de mødes på EU's sportsforum, som Kommissionen afholder i Nicosia på Cypern, den 19.-20. september. De forventes at godkende en "erklæring om bekæmpelse af aftalt spil". Forummet, som falder sammen med et uformelt møde mellem EU's sportsministre, vil også drøfte emner som f.eks. sportens bidrag til EU's økonomi og fremtidig EU-støtte til breddeidræt og fremme af fysisk aktivitet og aktiv aldring.

"Sport er en vigtig del af livet for millioner af mennesker i Europa. Jeg er fast besluttet på at fremme sport og fysisk aktivitet for borgere i alle aldre. En aktiv livsstil spiller en central rolle for vores sundhed og trivsel. Desværre står sporten også over for mange udfordringer i dag. Støtte på EU-plan kan være med til at løse problemer med grænseoverskridende konsekvenser, som f.eks. aftalt spil, vold i forbindelse med sportsarrangementer, intolerance og ulighed mellem kønnene", udtalte Androulla Vassiliou, EU-kommissær med ansvar for sport.

Europa-Kommissionen har foreslået et idrætsafsnit, som et led i Erasmus for alle, det nye EU-program for almen uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og idræt. Det foreslåede budget til idræt er på 34 mio. EUR om året i gennemsnit i perioden 2014-2020. Der vil blive ydet støtte til tværnationale projekter, der tager sigte på at fremme udvekslingen af knowhow og god praksis, ikke-kommercielle europæiske sportsarrangementer af væsentlig interesse og indsatser, der skal styrke evidensgrundlaget for udformning af sportspolitik. Hovedmodtagerne er offentlige organer og civilsamfundets organisationer, der er aktive inden for breddeidræt.http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/index_en.htm

Sportsforummet vil også vise eksempler på EU-finansierede projekter gennemført i løbet af de sidste to år, som støtter kampen mod doping, handicappedes adgang til idræt, ligestilling mellem kønnene, fysisk aktivitet, frivilligt arbejde inden for idræt, bekæmpelse af vold og intolerance i forbindelse med sport, social integration af indvandrere og fremme af gode styreformer inden for sport. Siden 2009 har Kommissionen ydet over 12 mio. EUR i støtte til sådanne projekter på disse og andre områder.

De næste skridt

Rådet og Europa-Parlamentet drøfter Kommissionens forslag "Erasmus for alle". Det endelige budget forventes at foreligge, når forhandlingerne om den flerårige finansielle ramme for alle EU's politikområder er afsluttet, muligvis ved udgangen af dette år. Kommissionen vil fremsætte et forslag om et europæisk initiativ til støtte for sundhedsfremmende fysisk aktivitet i 2013.

Baggrund

EU's sportsforum, som afholdes hvert år, giver Kommissionen mulighed for at underrette idrætsverdenen om sine aktuelle forslag og lytte til deres synspunkter. Det samler 250 delegerede, heriblandt ledende figurer fra de internationale og europæiske olympiske komitéer, europæiske forbund, breddeidrætsorganisationer og organisationer for ligaer, klubber og sportsudøvere. EU's sportsforum vil også drøfte god forvaltningspraksis inden for sport gennem den europæiske sociale dialog med arbejdsgivere og sportsudøvere.

Kommissær Androulla Vassiliou deltager også i det uformelle møde mellem EU's sportsministre (den 20.-21. september). Bl.a. vil ministrene drøfte virkningerne af De Olympiske Lege og De Paralympiske Lege i London 2012. To fælles paneler med højtstående deltagere vil fokusere på, hvilket bidrag sporten og sundhedsfremmende fysisk aktivitet yder til Europas økonomi, og på bekæmpelsen af aftalt spil.

Ministrene vil også drøfte, hvorledes sport og sundhed bedst kan fremmes i lyset af Europas aldrende samfund og udveksle synspunkter om EU's repræsentation i Det Internationale Antidopingagentur (WADA) i et forsøg på at opnå konsensus om udpegelsen af en regeringsekspert til WADA's bestyrelse.

Yderligere oplysninger

Programmet for EU's sportsforum

Europa-Kommissionen: Websted for sport

http://ec.europa.eu/sport/index_en.htmAndroulla Vassilious websted

Det cypriotiske EU-formandskab

Følg Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

http://twitter.com/vassilioueu

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar