Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 18. září 2012

Sportovní fórum EU – osobnosti ze světa sportu a ministři přitvrzují v boji proti manipulacím s výsledky zápasů

Na sportovním fóru EU, které pořádá Evropská komise ve dnech 19.–20. září v kyperské Nikósii, se představitelé evropských sportovních hnutí a ministři sportu zaváží k většímu úsilí v tažení proti manipulacím s výsledky zápasů. Předpokládá se, že přijmou „Prohlášení o boji proti manipulacím s výsledky zápasů“. Na fóru konaném na okraji neformálního zasedání ministrů sportu členských států EU se budou rovněž projednávat otázky, jako je přínos sportu pro hospodářství EU, budoucnost finančních příspěvků EU na sport na nejnižších úrovních, podpora tělovýchovy a aktivní stárnutí.

„Pro miliony Evropanů je sport důležitou součástí života. Budu se zasazovat o podporu sportu a tělesné aktivity pro všechny věkové skupiny. Aktivní životní styl má zásadní význam pro naše zdraví a životní pohodu. Sport se dnes ale bohužel potýká i s mnoha potížemi. Financování z EU může pomoci v řešení problémů s přeshraničními důsledky, jde například o machinace s výsledky zápasů, násilí v souvislosti se sportem, netoleranci a nerovnost žen a mužů,“ uvedla Androulla Vassiliou, evropská komisařka odpovědná za oblast sportu.

Evropská komise navrhla vyčlenit na sport kapitolu v rámci programu Erasmus pro všechny, což je program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport. Navrhovaný rozpočet na sport pro období 2014 až 2020 obnáší průměrně 34 milionů eur ročně. Podpory se dostane nadnárodním projektům zaměřeným na povzbuzení výměny know-how a osvědčených postupů, nekomerčním evropským sportovním událostem většího významu a pracím na rozšiřování poznatkové báze pro utváření politiky v oblasti sportu. Hlavními příjemci budou veřejné instituce a organizace z řad občanské společnosti, které působí na nejnižších úrovních sportu.

Na sportovním fóru se také představí projekty, které byly z finančních prostředků EU realizovány během uplynulých dvou let – byly zaměřeny na podporu boje proti dopingu, zpřístupňování sportu zdravotně postiženým, rovnost žen a mužů, tělesnou aktivitu, práci sportovních dobrovolníků, boj proti násilí a netoleranci ve sportu, sociální začlenění přistěhovalců a prosazování řádné správy sportovních záležitostí. Od roku 2009 Komise na podporu projektů v těchto a dalších oblastech poskytla více než 12 milionů eur.

Další kroky

Rada a Evropský parlament projednávají návrh Komise týkající se programu Erasmus pro všechny. Očekává se, že konečná podoba rozpočtu bude známa po dokončení jednání o souhrnném víceletém finančním rámci pro všechny oblasti politiky EU, k čemuž by mohlo dojít do konce tohoto roku. Komise v roce 2013 předloží návrh politické iniciativy EU na podporu zdraví prospěšné tělesné aktivity.

Souvislosti

Na každoročně konaném sportovním fóru EU má Komise možnost informovat sportovní hnutí o svých aktuálních návrzích a vyslechnout si jejich názory. Na fóru se setkává na 250 delegátů, včetně předních osobností z mezinárodního i evropského olympijského výboru, evropských federací, organizací amatérského sportu, ligových sdružení, klubů a sportovců. Na sportovním fóru EU se bude diskutovat také o řádné správě sportovních záležitostí prostřednictvím evropského sociálního dialogu se zaměstnavateli a sportovci.

Komisařka Vassiliou se zúčastní i neformálního zasedání ministrů sportu členských států EU (20.–21. září). Ministři budou mimo jiné probírat dopady letošních olympijských a paralympijských her v Londýně. Dva panely odborníků na vysoké úrovni se společně zaměří na přínos sportu a tělesné aktivity pro evropskou ekonomiku a na téma boje proti manipulacím s výsledky zápasů.

Ministři také prodiskutují, jakým způsobem lze dosáhnout lepší podpory sportu a zdravého životního stylu v souvislosti se stárnutím Evropanů, vymění si názory na zastoupení EU ve Světové antidopingové agentuře (WADA), aby se v této souvislosti pokusili nalézt konsensus ohledně jmenování vládního experta do nadačního výboru WADA.

Další informace

Program sportovního fóra EU

Evropská komise: stránky o sportu

Internetové stránky komisařky Androully Vassiliou

Kyperské předsednictví Rady EU

Komisařka Androulla Vassiliou na Twitteru: @VassiliouEU

Kontaktní osoby:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar