Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 18 септември 2012 г.

Спортен форум на ЕС: Спортни ръководители и министри засилват борбата с уредените мачове

Представители на спортното движение в Европа и министри на спорта ще се ангажират да засилят борбата си с уредените мачове на срещата си по време на Спортния форум на ЕС, организиран от Европейската комисия в Никозия, Кипър, на 19 и 20 септември т.г. Очаква се те да одобрят „Декларация относно борбата с уредените мачове“. Сред въпросите, които също ще бъдат обсъдени в рамките на форума, който съвпада с неофициална среща на министрите на спорта на ЕС, са приносът на спорта за икономиката на ЕС, бъдещото финансиране на масовия спорт със средства на ЕС, както и насърчаването на физическата активност и съхраняването на активността с напредване на възрастта.

„Спортът е важна част от живота на милиони хора в Европа. Подкрепям изцяло каузата за насърчаване на спортуването и физическата активност на хората от всички възрасти. Поддържането на активен начин на живот е от ключово значение за нашето здраве и добро самочувствие. За съжаление, спортът е изправен и пред много предизвикателства в наши дни. Финансирането на равнището на ЕС може да спомогне за разрешаването на такива злободневни въпроси с трансгранични последици, каквито са уредените мачове, свързаното със спорта насилие, нетолерантността и неравенството между половете“, заяви Андрула Василиу, европейски комисар, отговарящ за спорта.

Европейската комисия предложи като част от Еразъм за всички — новата Програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта — отделна глава, посветена на спорта. Предложеният бюджет за спорта средногодишно възлиза на 34 милиона евро за периода 2014—2020 г. Ще бъде осигурена подкрепа за транснационални проекти, насочени към насърчаване на обмена на ноу-хау и добри практики, значими некомерсиални европейски спортни събития и работа по укрепване на информационния масив от фактологични данни, стоящ в основата на изработваните политики в областта на спорта. Основни бенефициенти ще са органите на публичната власт и организации на гражданското общество, работещи в сектора на масовия спорт.

На Спортния форум също така ще бъдат представени финансирани от ЕС проекти, осъществени през последните две години и насочени към подкрепа на борбата срещу допинга, достъпа до спорт на хората с увреждания, равенството между половете, физическата активност, доброволческата дейност в спорта, борбата срещу насилието и нетолерантността в спорта, социалното приобщаване на имигрантите, както и към насърчаване на доброто управление в областта на спорта. От 2009 г. досега Комисията е предоставила над 12 милиона евро в подкрепа на подобни проекти в тези и други области.

Следващи стъпки

Съветът и Европейският парламент в момента обсъждат предложението на Комисията, отнасящо се до програмата „Еразъм за всички“. Очаква се окончателният бюджет да стане известен след приключване на преговорите по цялостната многогодишна финансова рамка за всички области на политиката на ЕС, евентуално в края на тази година. През 2013 г. Комисията ще излезе с предложение за политическа инициатива на ЕС за насърчаване на укрепващата здравето физическа активност

История на досието

Спортният форум на ЕС, който се организира всяка година, дава възможност на Комисията да информира представителите на спортното движение за своите текущи предложения и да изслуша техните мнения. То събира на едно място 250 делегати, включително водещи фигури от международните и европейските олимпийски комитети, европейските федерации, организации на масовия спорт и организации на лиги, клубове и спортисти. В рамките на Спортния форум на ЕС също така ще бъде обсъдено доброто управление в спорта чрез Европейския социален диалог с работодатели и състезатели.

Комисар Василиу ще участва също така в неофициалната среща на министрите на спорта от ЕС (20-21 септември). Наред с други теми, министрите ще обсъдят въздействието на олимпийските и параолимпийските игри от Лондон 2012 г. Две съвместни работни групи на високо равнище ще обърнат специално внимание на приноса на спорта и на укрепващата здравето физическа активност за икономиката на Европа, от една страна, и на борбата с уредените мачове, от друга.

Министрите също така ще обсъдят пътищата за по-ефективно насърчаване на спорта и здравето в контекста на застаряването на европейското общество и ще разменят мнения във връзка с представителството на ЕС в Световната антидопингова агенция (WADA), с цел постигане на общо съгласие по отношение на определянето на правителствен експерт в състава на управителното тяло на WADA.

За повече информация

Програма на Спортния форум на ЕС

Европейска комисия: интернет страница, посветена на спорта

Интернет страница на комисар Андрула Василиу

Кипърско председателство на ЕС

Съобщенията на г-жа Андрула Василиу в Туитър можете да следите на адрес: @VassiliouEU

Лица за контакт:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Туитър: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar