Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 18 września 2012 r.

Grupa wysokiego szczebla zajmie się jakością i doskonaleniem nauczania

Szkolnictwo wyższe ma zasadnicze znaczenie dla rozwijania wiedzy i umiejętności, których potrzebuje Europa, aby konkurować w światowej gospodarce, a mimo to państwa członkowskie nie inwestują w wystarczającym stopniu w modernizację systemów szkolnictwa wyższego. Grupa wysokiego szczebla ds. modernizacji szkolnictwa wyższego, której działalność zainaugurowała dziś Komisja Europejska, zajmie się tą kwestią w ramach szeroko zakrojonego trzyletniego przeglądu sektora w całej Unii Europejskiej. Grupa, której przewodniczy była prezydent Irlandii Mary McAleese, skupi się w tym roku na najlepszych sposobach osiągnięcia wysokiej jakości i doskonałości w nauczaniu i uczeniu się, a w przyszłym roku będzie omawiać kwestie dostosowania metod nauczania do wymagań epoki cyfrowej. Grupa wskaże najlepsze praktyki i kreatywne rozwiązania, a także przedstawi zalecenia dla decydentów politycznych na szczeblu krajowym i europejskim, dla uniwersytetów i uczelni. Pierwsze sprawozdanie grupy, która posiada mandat do 2015 r., powstanie w 2013 r.

Androulla Vassiliou, komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, powiedziała: „Każdy pamięta jakiegoś wykładowcę, który inspirował go i motywował do nauki. Chciałabym, aby dzięki grupie wysokiego szczebla każdy europejski student, bez względu na to, gdzie mieszka lub studiuje, pobierał naukę na najwyższym poziomie. Jest to warunek konieczny dla innowacyjności, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Doskonałość w nauczaniu jest również podstawowym warunkiem znalezienia i wspierania trwałych metod wyjścia z obecnego kryzysu.”

Mary Mary McAleese dodała: „Jestem zaszczycona, że przewodniczę tej grupie. Głęboką troską przejmuje mnie Europa i jej młode pokolenie, które zostało tak ciężko doświadczone przez kryzys. Nasza grupa zbada, w jaki sposób można dbać o doskonałość nauczania na naszych uczelniach wyższych, aby zapewnić młodym ludziom najlepsze wykształcenie oraz jak najlepsze perspektywy zatrudnienia.”

W ciągu najbliższych trzech lat grupa będzie konsultować się z ekspertami z sektora szkolnictwa wyższego, instytucji rządowych i przedsiębiorstw, a także ze studentami i wykładowcami.

Powołanie tej grupy jest częścią szerzej zakrojonej strategii na rzecz modernizacji szkolnictwa wyższego w państwach członkowskich. Komisja poczyniła już znaczne postępy w tej dziedzinie. Proces boloński ułatwił studentom naukę za granicą i umożliwił uznawanie ich kwalifikacji w całej Europie. Europejski wszechstronny ranking wyższych uczelni, który ma zostać opublikowany po raz pierwszy w 2013 r., ułatwi również ich porównywanie, dzięki czemu studenci będą mogli dokonywać bardziej świadomego wyboru uczelni. Ranking pozwoli również Komisji śledzić postępy uniwersytetów w różnych dziedzinach, które będą podstawą dla kolejnych klasyfikacji: jakość nauczania i uczenia się, badania naukowe, transfer wiedzy, strategie współpracy zagranicznej oraz rola uniwersytetów w rozwoju regionalnym.

Kontekst

W europejskim planie modernizacji szkolnictwa wyższego, który został zatwierdzony na posiedzeniu Rady ds. Edukacji w dniach 28-29 listopada 2011 r., wyznaczono obszary priorytetowe, na których muszą się skupić państwa UE, aby osiągnąć wspólne cele. Określono także, w jaki sposób Unia Europejska może im pomóc w realizacji polityki modernizacji. Wśród priorytetów tych jest m.in. poprawa jakości szkolnictwa wyższego i dostosowanie programów studiów do indywidualnych potrzeb, wymagań rynku pracy i przyszłych karier zawodowych, a także zwiększenie liczby studentów. Plan przewiduje wspieranie ściślejszej współpracy między uniwersytetami, przedsiębiorstwami i ośrodkami badawczymi. Jest on częścią szerszej strategii Komisji na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Europie, w której edukacja odgrywa kluczową rolę.

Informacje dodatkowe

Plan modernizacji szkolnictwa wyższego

Komisja Europejska: Kształcenie i szkolenie

Strona internetowa Androulli Vassiliou

Androulla Vassiliou na Twitterze @VassiliouEU

Kontakt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Załącznik:

Członkowie grupy wysokiego szczebla ds. modernizacji szkolnictwa wyższego

Mary McAleese (Chair)

Mary McAleese was President of Ireland from 1997-2011. She graduated in law from Queen's University, Belfast, in 1973 and was called to the Northern Ireland Bar in 1974. In 1975, she was appointed Reid Professor of criminal law, criminology and penology at Trinity College Dublin and in 1987, she returned to Queen's to become director of the institute of professional legal studies. In 1994, she became the first female pro-vice chancellor of the Queen's University.

Agneta Bladh

Dr Bladh chairs the governing board of the Jönköping School of Health Sciences and Stockholm University library board. She is also a member of Uppsala University governing board, the board of Oslo and Akershus College of Applied Science (Norway) and a board preparing the merger between two universities in Norway. Dr Bladh is a member of the Danish Accreditation Council and the administrative board of International Association of Universities. Dr Bladh was rector of the University of Kalmar, Sweden, from February 2004 to December 2009. From 1998 to 2004, she served as state secretary at the Swedish Ministry of Education and Science, responsible for higher education and research, and from 1995 to 1998, was director general at the National Agency for Higher Education. Agneta Bladh holds a PhD in political science from Stockholm University (1988).

Vincent Berger

Vincent Berger is president of the University Paris Diderot. From 1990 to 2001 he worked at the Laboratoire Central de Recherches for aerospace multinational Thales (ex Thomson CSF). In 2001 he joined the University Paris Diderot - Paris 7 as professor, and until 2006 was head of the quantum phenomena and materials laboratory. He received the Fabry-De Gramont award and the MIT Young Innovator award in 2002. He has published around 150 papers in international journals, and holds 16 patents. In 2012 he was nominated general rapporteur of the national assizes on higher education and research in France by Education Minister Genevieve Fioraso. 

Christian Bode

Christian Bode was secretary general of the German Academic Exchange Service for 20 years (1990-2010). Christian Bode was educated in law and received his PhD from the University of Bonn in 1971. Between 1972 and 1982 he held different senior positions in the federal Ministry of Education and Science. From 1982 to 1990 he was secretary general of the German Rectors' Conference. He was one of the founders of the Academic Cooperation Association in Brussels and served as its vice president several times.

Christian Bode has published widely on all aspects of higher education policy, with a focus on international cooperation between universities. He is a member of several administrative boards of universities in Germany and abroad (Munich, Berlin, Muscat, Shanghai) and professional societies.

Jan Muehlfeit

Jan Muehlfeit is chairman of Microsoft Corporation in Europe. Over nearly 20 years with Microsoft, he has served in various positions, in its Czech/Slovak subsidiary from 1993 to 2000 and responsible for central and eastern Europe in 2000-05. He served as vice president of Microsoft’s public sector team in 2005 and vice president of Corporate & Government Strategy in 2006, for Europe, Middle East and Africa. Mr Muehlfeit is a vice-chair of the Academy of Business in Society, board member of Junior Achievement, co-chairman of the European e-Skills Association and a member of the board of the student organisation AIESEC (Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales) and the advisory body of Ovum, a company that specialises in analysis and consulting on technology. He has served on various advisory boards for several European governments on information technology, national competitiveness and education. He also represents Microsoft on the Transatlantic Business Dialogue and is an advisor on different projects for the World Economic Forum, the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) and European Policy Centre.  He is also a board member of the Czech National Museum and member of the Leaders' Council of the International Business Leaders Forum. He graduated from the Czech Technical University and later completed executive development programs at Wharton, the London School of Economics and Harvard.

Tea Petrin

Tea Petrin is professor in the faculty of economics at the University of Ljubljana, Slovenia, where she is also the head of the entrepreneurship academic unit. She is a member of the university senate. Ms Petrin was a visiting professor at the University of Massachusetts at Amherst and at the Haas School of Business, UC Berkeley. She was also a Fulbright professor at the Institute of International Studies at UC Berkeley and at the Centre for Industrial Competitiveness in the University of Massachusetts Lowell. She is a renowned expert in entrepreneurship and innovation policies, and regional development programmes. From 1999-2004, she was Slovenia's Minister of Economy. From 2004-2008, she was Slovenian ambassador to the Netherlands, and has been her country's representative on the European Small Business Council and a member of the International Small Business Council. She is vice-president of the board of advisors of the Competitiveness Institute, a member of the academic advisory board of the European Forum of Entrepreneurship Research and a member of the board of the Academic Research Network. She chaired the cluster policy group at the European Commission's Directorate General for Enterprise and Industry (2009-2010), was a member of the synergies expert group at the European Commission's Directorate General for Research (2010-2011) and of the United Nations' committee for development policy for the period January 2013 – December 2015.

Alessandro Schiesaro

Alessandro Schiesaro is professor of Latin literature at the University of Rome-Sapienza and director of the Sapienza School of Advanced Studies. After studying in Pisa, Berkeley and Oxford, Alessandro Schiesaro lectured in the United States, including as professor of classics in Princeton, and in the United Kingdom as professor of Latin at King´s College London. Since 2008 he has chaired the technical secretariat of the Italian Ministry for Universities and Research.

Loukas Tsoukalis

Loukas Tsoukalis is Jean Monnet Professor of European integration at the University of Athens and visiting professor at the College of Europe in Bruges. He is president of the Hellenic Foundation for European and Foreign Policy, and has been special adviser to the President of the European Commission. He has taught at the University of Oxford, London School of Economics, Sciences Po in Paris, and the European University Institute of Florence. He has written many books and articles on European integration and international political economy translated into several languages.

Side Bar