Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 18 september 2012

Europeisk samarbetsdag: gemensamma gränser för oss närmare

För att lyfta fram de europeiska regionernas och ländernas gränsöverskridande samarbete anordnas Europeiska samarbetsdagen, som för första gången firas på samma dag i hela Europa, både i EU och angränsande länder.

– Projekt för territoriellt samarbete skapar förtroende och förståelse för varandra. De är viktiga byggstenar i den europeiska integrationen. De för samman lokalsamhällen, de är Europeiska unionen i praktiken, sade EU:s regionalkommissionär Johannes Hahn vid en sammankomst i Europaparlamentet i Bryssel för att framhålla över 200 evenemang i 40 länder.

Europeiskt territoriellt samarbete är ett allt viktigare inslag i EU:s regionalpolitik. Regioner och kommuner från olika EU-länder samarbetar för att lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk. De som bor utanför EU:s gränser gynnas också av en politik som går ut på att lösa gränsregionernas problem genom bättre nätverk och gemensamma insatser.

Bland de projekt som framhävs under Europeiska samarbetsdagen den 21 september finns Health, ett österrikiskt-ungerskt-slovenskt initiativ för att göra hälso- och sjukvården energisnålare och resurseffektivare.

Inom projektet Edtwin deltar tjeckiska, slovakiska, ungerska och österrikiska regioner för att skapa skolbaserade partnerskap och praktikplatser i grannregionerna och erbjuda språkkurser till barn i denna centraleuropeiska region.

Bakgrund

Europeiskt territoriellt samarbete omfattar tre slags program:

  • Samarbetsprogram över EU:s inre gränser. Anslag från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf): 5,6 miljarder euro.

  • Transnationella samarbetsprogram som omfattar större områden såsom Östersjön, Alperna eller Medelhavet. Eruf-anslag: 1,8 miljarder euro.

  • Det interregionala samarbetsprogrammet (Interreg IVC) och de tre nätverksprogrammen Urbact II, Interact II och Espon omfattar alla de 27 EU-länderna. De utgör en grund för erfarenhetsutbyte mellan regionala och lokala organ i olika länder. Eruf-anslag: 445 miljoner euro.

Sedan början av 1990-talet har omkring 30 000 gränsöverskridande projekt fått EU-medel. De har gett enorm nytta för européerna: nya jobb, miljöskydd, bättre hälso- och sjukvård, bättre transporter och bättre energi för att bara nämna några saker.

En utvärdering av programmet Interreg III (2000–2006) visade att projekten direkt eller indirekt skapade eller bevarade 115 000 jobb och sysselsättningstillfällen och nära 5 800 nya företag.

Initiativet samordnas av programmet Interact i samarbete med Europeiska kommissionen (Generaldirektoratet för regionalpolitik, Generaldirektoratet för utveckling och samarbete – EuropeAid och Europeiska utrikestjänsten) med stöd av Regionkommittén och Europaparlamentet.

Mer information:

Europeiskt territoriellt samarbete

Webbplats för Europeiska samarbetsdagen

Europeiska samarbetsdagen på Facebook och Twitter (#ecday)

Kontaktpersoner:

Shirin Wheeler (+32 4607 66565)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)


Side Bar