Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 18. septembra 2012

Dan evropskega sodelovanja: Skupne meje nas zbližujejo

V ospredju dneva evropskega sodelovanja, ki bo letos prvič po vsej Evropi, v državah članicah Evropske unije in sosednjih državah, organiziran na isti dan, bo praznovanje dosežkov evropskih regij in držav pri čezmejnem sodelovanju.

Evropski komisar za regionalno politiko Johannes Hahn je v Evropskem parlamentu v Bruslju ob odprtju več kot 200 dogodkov v 40 državah povedal:
„S projekti teritorialnega sodelovanja gradimo zaupanje in spodbujamo medsebojno razumevanje. So ključni dejavnik evropskega povezovanja, saj zbližujejo skupnosti – to je Evropska unija v akciji.“

Evropsko teritorialno sodelovanje postaja vse pomembnejša tema v regionalni politiki EU, ki želi regije in mesta v različnih državah članicah EU spodbuditi k sodelovanju in izmenjavi izkušenj v okviru skupnih programov, projektov in omrežij. Taka politika koristi tudi državljanom, ki živijo zunaj meja EU, saj s spodbujanjem boljšega mrežnega povezovanja in skupnih ukrepov prispeva k reševanju vprašanja obmejnih regij.

Med predstavljenimi projekti ob dnevu evropskega sodelovanja, ki bo uradno potekal 21. septembra, je tudi HEALTH – avstrijsko-madžarsko-slovenska pobuda, s katero želijo države izboljšati energetsko učinkovitost in učinkovitost rabe virov v zdravstvenem sektorju.

Partnerji iz čeških, slovaških, madžarskih in avstrijskih regij pri projektu Edtwin razvijajo sodelovanje na področjih šolstva in pripravništev med sosednjimi regijami ter organizirajo jezikovne tečaje za otroke v srednjeevropski regiji.  

Ozadje

Evropsko teritorialno sodelovanje zajema tri vrste programov:

  • programe čezmejnega sodelovanja na notranjih mejah EU. Prispevek Evropskega sklada za regionalni razvoj znaša 5,6 milijarde evrov;

  • programe transnacionalnega sodelovanja, ki pokrivajo širša območja, denimo Baltsko morje, alpske in sredozemske regije. Prispevek Evropskega sklada za regionalni razvoj znaša 1,8 milijarde evrov;

  • program medregionalnega sodelovanja (INTERREG IVC) in 3 programe mrežnega povezovanja (URBACT II, INTERACT II in ESPON), ki vključujejo vseh 27 držav članic EU. V okviru teh programov si regionalni in lokalni organi v različnih državah med sabo izmenjujejo izkušnje. Prispevek Evropskega sklada za regionalni razvoj znaša 445 milijonov evrov.

Od začetka devetdesetih let je približno 30 000 čezmejnih projektov, za katere je del sredstev zagotovila EU, Evropejcem prineslo velike koristi, in sicer z ustvarjanjem delovnih mest, zaščito okolja, boljšimi zdravstvenimi storitvami, prevozom in energijo.

Rezultati študije o pobudi INTERREG III (2000–2006) so pokazali, da je bilo pri projektih neposredno ali posredno ustvarjenih ali ohranjenih 115 000 delovnih mest/zaposlitvenih možnosti ter skoraj 5 800 start-up in drugih podjetij.  

Pobudo usklajuje program INTERACT v sodelovanju z Evropsko komisijo (Generalnim direktoratom za regionalno politiko, uradom EuropeAid in Evropsko službo za zunanje delovanje), podpirata pa jo Odbor regij in Evropski parlament.

Več informacij:

evropsko teritorialno sodelovanje

spletna stran dneva evropskega sodelovanja

dan evropskega sodelovanja na omrežjih Facebook in Twitter (#ecday)

Kontakta:

Shirin Wheeler (+32 460766565)

Annemarie Huber (+32 22993310)


Side Bar