Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 18 września 2012 r.

Europejski Dzień Współpracy: wspólne granice, bliżej siebie

Europejski Dzień Współpracy obchodzony jest dla uczczenia osiągnięć europejskich regionów i państw, które współpracują ponad granicami narodowymi. Po raz pierwszy dzień ten świętowany będzie jednocześnie w całej Europie, zarówno w państwach członkowskich UE, jak i w krajach sąsiednich.

Przemawiając w Parlamencie Europejskim w Brukseli z okazji inauguracji ponad 200 imprez w 40 państwach, unijny komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn powiedział: „Projekty współpracy terytorialnej pomagają w budowaniu zaufania. Przyczyniają się do wzajemnego zrozumienia. Są zasadniczym elementem europejskiej integracji. Zbliżają do siebie różne społeczności – oto Unia Europejska w działaniu.”

Europejska współpraca terytorialna staje się coraz ważniejszym zagadnieniem polityki regionalnej UE. Regiony i miasta z różnych państw członkowskich UE zachęca się do tego, by razem działały i uczyły się od siebie nawzajem za pomocą wspólnych programów, projektów i sieci współpracy. Również obywatele państw spoza UE odnoszą korzyści z polityki, której celem jest rozwiązywanie problemów regionów granicznych przez propagowanie skuteczniejszych sieci współpracy i wspólnych działań.

Wśród projektów prezentowanych podczas Europejskiego Dnia Współpracy, obchodzonego w dniu 21 września, znalazła się austro-węgiersko-słoweńska inicjatywa HEALTH, której celem jest poprawa efektywności energetycznej i oszczędnego gospodarowania zasobami w sektorze zdrowia.

Z kolei uczestnicy projektu Edtwin z regionów Czech, Słowacji, Węgier i Austrii tworzą partnerstwa szkół i organizują staże w sąsiednich regionach oraz kursy języków obcych dla dzieci z regionu Europy Środkowej.

Kontekst

Europejska współpraca terytorialna obejmuje trzy rodzaje programów:

  • programy współpracy transgranicznej wzdłuż wewnętrznych granic UE, wkład z EFRR: 5,6 mld EUR;

  • programy współpracy transgranicznej obejmujące większe obszary współpracy, takie jak region Morza Bałtyckiego, Alp i Morza Śródziemnego, wkład z EFRR: 1,8 mld EUR;

  • międzyregionalny program współpracy (INTERREG IVC) oraz trzy programy sieciowe (Urbact II, Interact II oraz ESPON) obejmujące wszystkie 27 państw członkowskich UE i stanowiące ramy dla wymiany doświadczeń między instytucjami regionalnymi i lokalnymi w różnych państwach; wkład z EFRR: 445 mln EUR.

Od początku lat 90. około 30 tys. projektów transgranicznych otrzymało wsparcie ze środków UE. Projekty te przyniosły znaczne korzyści mieszkańcom Europy: od tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez ochronę środowiska, po poprawę jakości opieki zdrowotnej, transportu i usług energetycznych.

Wyniki badania dotyczącego inicjatywy INTERREG III (2000-2006) dowiodły, że projekty realizowane w ramach tego programu przyczyniły się bezpośrednio lub pośrednio do stworzenia lub utrzymania 115 tys. miejsc pracy i blisko 5 800 podmiotów gospodarczych i nowych przedsiębiorstw.

Inicjatywa ta jest koordynowana z programu INTERACT we współpracy z Komisją Europejską (DG REGIO, EuropeAid i Europejską Służbą Działań Zewnętrznych) i wspierana przez Komitet Regionów i Parlament Europejski.

Dodatkowe informacje:

Europejska współpraca terytorialna

Strona internetowa Europejskiego Dnia Współpracy

Europejski Dzień Współpracy na Facebooku i Twitterze (#ecday)

Kontakt:

Shirin Wheeler (+32 4607 66565)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)


Side Bar