Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 18 september 2012

Dag van de Europese samenwerking: Gemeenschappelijke grenzen bevorderen de onderlinge contacten

Tijdens de Dag van de Europese samenwerking, die voor het eerst op dezelfde dag in heel Europa (zowel in de lidstaten van de EU als de buurlanden) wordt gevierd, wordt de aandacht gevestigd op de resultaten van de grensoverschrijdende samenwerking tussen Europese regio's en landen.

Naar aanleiding van het begin van meer dan 200 evenementen in 40 landen verklaarde Johannes Hahn, Europees commissaris voor Regionaal Beleid, in het Europees Parlement in Brussel dat: "territoriale samenwerkingsprojecten het wederzijds vertrouwen en begrip bevorderen. Het zijn essentiële ingrediënten van de Europese integratie, die gemeenschappen samenbrengen en de Europese Unie tastbaar maken".

Europese territoriale samenwerking is een steeds belangrijker thema in het kader van het regionaal beleid van de EU. Regio's en steden uit verschillende lidstaten van de EU worden gestimuleerd samen te werken en ervaringen uit te wisselen via gezamenlijke programma's, projecten en netwerken. Ook burgers buiten de EU kunnen profiteren van een beleid dat de uitdagingen van grensgebieden helpt aan te gaan door betere netwerken en gemeenschappelijke initiatieven te bevorderen.

Tijdens de Dag van de Europese samenwerking op 21 september zal onder meer aandacht worden geschonken aan HEALTH, een Oostenrijks-Hongaars-Sloveens initiatief dat streeft naar een efficiënter gebruik van energie en hulpbronnen in de gezondheidssector.

Partners uit regio's in Tsjechië, Slowakije, Hongarije en Oostenrijk zetten in het kader van het Edtwin-project schoolpartnerschappen op, organiseren stages in naburige regio's en bieden taalcursussen aan voor kinderen in Centraal-Europa.

Achtergrond

De Europese territoriale samenwerking omvat drie soorten programma's:

  • grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma's langs interne EU-grenzen. Bijdrage van het EFRO: 5,6 miljard euro.

  • bij transnationale samenwerkingsprogramma's zijn grotere regio's betrokken (bijvoorbeeld het Baltische Zeegebied, de Alpen of het Middellandse Zeegebied). Bijdrage van het EFRO: 1,8 miljard euro.

  • bij het interregionale samenwerkingsprogramma (INTERREG IVC) en drie netwerkingsprogramma's (Urbact II, INTERACT II en ESPON) zijn alle 27 lidstaten van de EU betrokken. Zij bieden een kader voor de uitwisseling van ervaringen tussen regionale en plaatselijke instanties in verschillende landen. Bijdrage van het EFRO: 445 miljoen euro.

Sinds het begin van de jaren negentig hebben ongeveer 30 000 grensoverschrijdende projecten steun van de EU ontvangen. De projecten hebben grote voordelen voor de bevolking opgeleverd op het gebied van werkgelegenheid, milieubescherming, gezondheidszorg, vervoer en energievoorziening.

Uit een studie van de effecten van INTERREG III (2000-2006) is gebleken dat de projecten direct of indirect 115 000 banen hebben opgeleverd of gevrijwaard en tot de oprichting of het behoud van bijna 5800 bedrijven hebben geleid.

Het initiatief wordt in samenwerking met de Europese Commissie (DG REGIO, EuropeAid en de Europese Dienst voor extern optreden) door het INTERACT-programma gecoördineerd en door het Comité van de Regio's en het Europees Parlement ondersteund.

Nadere informatie:

Contact:

Shirin Wheeler (+32 4607 66565)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)


Side Bar