Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. rugsėjo 18 d., Briuselis

Europos bendradarbiavimo diena. Bendra siena – bendri darbai.

Atšvęsti abipus sienos išvien dirbančių Europos regionų ir šalių laimėjimus – toks yra Europos bendradarbiavimo dienos tikslas. Pirmą kartą visa Europa – ES valstybės narės ir kaimyninės šalys – ją minės tą pačią dieną.

Europos Parlamente Briuselyje už regioninę politiką atsakingas ES Komisijos narys Johannesas Hahnas, skelbdamas daugiau kaip dviejų šimtų renginių keturiasdešimtyje šalių pradžią, sakė: „Teritorinio bendradarbiavimo projektai padeda įgyti pasitikėjimą. Jie palengvina tarpusavio supratimą. Be šių dviejų esminių elementų Europos integracija būtų neįmanoma. Bendri projektai sutelkia bendruomenes. Būtent tokia yra tikroji Europos Sąjunga“.

Europos teritorinis bendradarbiavimas tampa vis svarbesne ES regioninės politikos dalimi. Skirtingų ES valstybių narių regionai ir miestai raginami drauge vykdyti bendras programas, projektus ir kurti tinklus bei mokytis vieni iš kitų. Tokia politika taip pat naudinga už ES išorės sienų gyvenantiems piliečiams, nes ja pasienio regionai skatinami spręsti problemas stiprinant tarpusavio ryšius ir bendrus veiksmus.

Vienas iš būdingų rugsėjo 21-ąją, per Europos bendradarbiavimo dienos renginius, pristatomų projektų – Austrijos, Vengrijos ir Slovėnijos regionų iniciatyva HEALTH, kuria siekiama pagerinti energijos vartojimo ir išteklių naudojimo efektyvumą sveikatos sektoriuje.

Kitas pavyzdys galėtų būti partnerių iš Čekijos, Slovakijos, Vengrijos ir Austrijos regionų vykdomas projektas Edtwin, kurio tikslas – skatinti mokyklų partnerystę ir stažuotes kaimyniniuose regionuose bei Vidurio Europos regione rengti kalbų kursus vaikams. 

Pagrindiniai faktai

Europos teritorinio bendradarbiavimo programos yra trijų rūšių:

  • tarpvalstybinio bendradarbiavimo programos ES viduje. ERPF įnašas – 5,6 mlrd. EUR;

  • valstybių bendradarbiavimo programos, kurių teritorinė bendradarbiavimo aprėptis yra platesnė, pvz., Baltijos jūros, Alpių ir Viduržemio jūros regionai. ERPF įnašas – 1,8 mlrd. EUR;

  • regionų bendradarbiavimo programos (INTERREG IVC) ir 3 tinklų kūrimo programos (Urbact II, INTERACT II ir ESPON), kuriose dalyvauja visos 27 ES valstybės narės. Pagal šias programas įvairių šalių regioninės ir vietos įstaigos dalijasi patirtimi. ERPF įnašas – 445 mln. EUR.

Nuo praėjusio amžiaus paskutiniojo dešimtmečio pradžios ES skyrė investicijų maždaug 30 000 tarpvalstybinių projektų. Jie Europoje gyvenantiems asmenims davė itin daug naudos: buvo sukurta darbo vietų, pradėta rūpintis aplinkos apsauga, pagerėjo sveikatos priežiūros, susisiekimo ir energetikos paslaugos.

Iniciatyvos INTERREG III (2000–2006 m.) tyrimo rezultatai parodė, kad projektais tiesiogiai arba netiesiogiai sukurta arba išsaugota 115 000 darbo vietų ir įdarbinimo galimybių, be to, pradėjo veikti arba naujai įsisteigė 5 800 įmonių.  

Iniciatyva koordinuojama pagal programą INTERACT drauge su Europos Komisija (Regioninės politikos GD, Vystymosi ir bendradarbiavimo GD – EuropeAid ir Europos išorės veiksmų tarnyba), ją taip pat remia Regionų komitetas ir Europos Parlamentas.

Išsamesnė informacija

Europos teritorinis bendradarbiavimas

Europos bendradarbiavimo dienos interneto svetainė

Europos bendradarbiavimo diena Facebook ir Twitter tinkluose ((#ecday)

Asmenys ryšiams:

Shirin Wheeler, tel. (+32 4607 66565),

Annemarie Huber, tel. (+32 2 299 33 10).


Side Bar