Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 18. syyskuuta 2012

Eurooppalaisen yhteistyön päivänä kurotetaan rajojen yli

Syyskuun 21. päivänä vietetään Eurooppalaisen yhteistyön päivää ensimmäistä kertaa samana päivänä kaikkialla Euroopassa. Yhteensä 40 maassa, sekä EU:n jäsenvaltioissa että niiden naapurivaltioissa, järjestetään yli 200 yleisötapahtumaa, joissa juhlistetaan Euroopan alueiden ja maiden rajat ylittävää yhteistyötä ja yhteisiä saavutuksia. Päivän teemaksi on valittu ”Yhteinen raja lähentää”.

Euroopan parlamentissa Brysselissä puhunut EU:n aluepolitiikasta vastaava komissaari Johannes Hahn totesi alueellisten yhteistyöhankkeiden lisäävän keskinäistä luottamusta ja ymmärtämystä. ”Ne ovat Euroopan yhdentymisen keskeisiä ainesosia, ja ne lähentävät eri yhteisöjä toisiinsa. Tältä näyttää Euroopan unioni toiminnassa", sanoi Hahn.

Euroopan alueellinen yhteistyö on yhä tärkeämpi teema EU:n aluepolitiikassa. EU:n eri jäsenvaltioiden alueita ja kaupunkeja kannustetaan toimimaan yhdessä ja oppimaan toisiltaan yhteisten ohjelmien, hankkeiden ja verkostojen välityksellä. Myös EU:n ulkopuolella asuvat kansalaiset hyötyvät politiikasta, jonka tavoitteena on auttaa ratkaisemaan raja-alueiden kysymyksiä parantamalla verkostoja ja yhteistä toimintaa.

Eurooppalaisen yhteistyön päivänä esiteltävien merkittävien hankkeiden joukossa on HEALTH, Itävallan, Unkarin ja Slovenian yhteinen aloite, jolla pyritään parantamaan energian ja luonnonvarojen käytön tehokkuutta terveydenhuoltoalalla.

EDTWIN puolestaan on Tšekin, Slovakian, Unkarin ja Itävallan eräiltä alueilta tulevien yhteistyökumppaneiden hanke, jossa luodaan kumppanuuksia ja harjoitteluohjelmia naapurialueiden kouluissa sekä lasten kielikursseja Keski-Euroopan alueella.  

Tausta

Euroopan alueellinen yhteistyö kattaa kolmenlaisia ohjelmia:

  • valtioiden rajat ylittäviä yhteistyöohjelmia EU:n sisällä. ERDF:n rahoitusosuus: 5,6 miljardia euroa.

  • valtioiden välisiä yhteistyöohjelmia, jotka kattavat laajoja yhteistyöalueita, kuten Itämeren, Alppien ja Välimeren alueet. ERDF:n rahoitusosuus: 1,8 miljardia euroa.

  • alueiden välisen yhteistyöohjelman (Interreg IVC) ja kolme verkottamisohjelmaa (Urbact II, Interact II ja Espon), joiden piiriin kuuluvat EU:n kaikki 27 jäsenvaltiota. Ne tarjoavat puitteet alueellisten ja paikallisten elinten väliselle kokemustenvaihdolle eri maissa. ERDF:n rahoitusosuus: 445 miljoonaa euroa.

EU on tukenut 1990-luvun alusta lähtien noin 30 000:ta rajatylittävää hanketta, jotka ovat tuoneet Euroopan asukkaille valtavasti hyötyjä työpaikkojen luomisesta ympäristön suojeluun ja terveydenhuolto-, liikenne- ja energiapalvelujen parantamiseen.

Interreg III -aloitetta (2000–2006) koskevan selvityksen tulokset osoittavat, että näissä hankkeissa on syntynyt tai niiden kautta on luotu tai säilytetty 115 000 työpaikkaa tai työllistymismahdollisuutta ja lähes 5 800 uutta yritystä.  

Aloitetta koordinoidaan Interact-ohjelmassa Euroopan komission kanssa (aluepolitiikan pääosasto, EuropeAid ja Euroopan ulkosuhdehallinto), ja sitä tukevat alueiden komitea ja Euroopan parlamentti.

Lisätietoja:

Euroopan alueellinen yhteistyö

Eurooppalaisen yhteistyön päivän verkkosivusto

Eurooppalainen yhteistyön päivä Facebookissa ja Twitterissä (#ecday)

Yhteyshenkilöt:

Shirin Wheeler (+32 4607 66565)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)


Side Bar