Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 18. september 2012

Europæisk samarbejdsdag: Fælles grænser – tættere på hinanden

At fejre resultaterne af, at europæiske regioner og lande samarbejder på tværs af grænserne. Det er det, som ligger bag den europæiske samarbejdsdag, der for første gang markeres samme dag i hele Europa både i EU-medlemsstater og i nabolande.

EU's kommissær med ansvar for regionalpolitik, Johannes Hahn, talte fra Europa-Parlamentet i Bruxelles i forbindelse med iværksættelsen af over 200 arrangementer i 40 lande og sagde:
"
Territoriale samarbejdsprojekter er med til at skabe tillid. De fremmer gensidig forståelse. De bidrager i høj grad til europæisk integration. De bringer befolkningsgrupper sammen – det er Den Europæiske Union i aktion".

Det europæiske territoriale samarbejde indtager en stadig vigtigere plads i EU's regionalpolitik. Regioner og byer i forskellige EU-medlemsstater opfordres til at samarbejde og lære af hinanden gennem fælles programmer, projekter og netværk. Borgere uden for EU's ydre grænser nyder også godt af en politik, der har til formål at bidrage til at håndtere grænseregionspørgsmål ved at fremme bedre netværk og fælles indsats.

Blandt de demonstrationsprojekter, der fremhæves på den europæiske samarbejdsdag – som markeres officielt den 21. september - er HEALTH, et østrigsk-ungarsk-slovensk initiativ, som har til formål at forbedre energi- og ressourceeffektiviteten i sundhedssektoren.

Partnere fra tjekkiske, slovakiske, ungarske og østrigske regioner i EdTWIN-projektet er ligeledes i færd med at skabe skolebaserede partnerskaber og praktikophold i naboregionerne samt sprogkurser for børn i den centraleuropæiske region.  

Baggrund

Europæisk territorialt samarbejde omfatter tre typer programmer:

  • grænseoverskridende samarbejdsprogrammer langs EU's indre grænser. EFRU-bidrag: 5,6 mia. EUR

  • tværnationale samarbejdsprogrammer dækker større samarbejdsområder som f.eks. Østersø-, Alpe- og Middelhavsområdet. EFRU-bidrag: 1,8 mia. EUR

  • det interregionale samarbejdsprogram (INTERREG IVC) og 3 netværksprogrammer (Urbact II, INTERACT II og ESPON) dækker alle EU’s 27 medlemsstater. De udgør en ramme for udveksling af erfaringer mellem regionale og lokale organer i forskellige lande. EFRU-bidrag: 445 mio. EUR.

Siden begyndelsen af 1990'erne har omkring 30 000 grænseoverskridende projekter modtaget EU-støtte. De har skabt store fordele for borgerne i Europa: lige fra jobskabelse til beskyttelse af miljøet og forbedring af sundhedsydelser, transport og energi.

Resultaterne af en undersøgelse af Interreg III-initiativet (2000-2006) viste projekter, der direkte eller indirekte skabte eller bevarede 115 000 job/beskæftigelsesmuligheder og næsten 5 800 nystartede og eksisterende virksomheder.  

Initiativet koordineres af INTERACT-programmet i samarbejde med Kommissionen (GD REGIO, EuropeAid og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil) og støttes af Regionsudvalget og Europa-Parlamentet.

Yderligere oplysninger:

Europæisk samarbejdsdag på Facebook og Twitter (#ecday)

Kontaktpersoner:

Shirin Wheeler (+32 4607 66565)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)


Side Bar