Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 14 септември 2012 г.

Допълнителна помощ от ЕС за сирийските бежанци в Йордания

Властите в Йордания отправиха официално искане за спешна помощ чрез Центъра за мониторинг и информация (MIC) на Европейската комисия, за да бъде оказано съдействие на страната при справянето с притока на десетки хиляди сирийски бежанци.

От началото на кризата в Сирия Върховният комисариат на ООН за бежанците е регистрирал над 87 000 сирийци, избягали в Йордания. Над 27 000 от тях понастоящем живеят в бежански лагери. Същевременно обаче според йорданските власти броят на сирийските бежанци, подслонени в местната общност и в бежанските лагери, вече надхвърля 200 000 души.

„Европейската комисия прави всичко възможно, за да облекчи хуманитарните последствия от тази криза. Бих искала да изразя дълбоката си благодарност на Йордания, която заедно с Турция и Ливан е радушен домакин за сирийските бежанци, напускащи страната си в опит да оцелеят. С всекидневното нарастване на броя на бежанците в Йордания жилищната площ, питейната вода, здравното обслужване и осигуряването на образование за многобройните деца в бежанските лагери се превръщат в сериозен проблем. Всяка допълнителна помощ, която може да бъде предоставена от държавите членки, е потвърждение за солидарността на Европа с жертвите на този конфликт“, заяви Кристалина Георгиева, европейски комисар по въпросите на международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи.

Чрез механизма на ЕС за гражданска защита Йордания е заявила нуждата от заслони, одеяла, отоплителни уреди, матраци, резервоари за вода, външни тоалетни и комплекти с хигиенни принадлежности, а също така и от финансова помощ.

Държавите — членки на ЕС, както и другите държави, които участват в механизма на ЕС за гражданска защита, са информирани относно заявените нужди. Всички предложения за предоставяне на помощ ще бъдат координирани от Центъра за мониторинг и информация (MIC) на Европейската комисия.

Контекст

По-голямата част от пристигналите досега в Йордания 87 000 регистрирани и очакващи регистрация бежанци е съсредоточена в градовете Рамта, Ирбид и околните села, Мафрак, Аман, Зарка и Маан, разположени в южна Йордания. Най-високото равнище на бедност в страната е регистрирано в някои от тези провинции.

Макар повечето сирийци в Йордания да живеят сред местната общност, напоследък все по-голям брой (около 27 000) биват настанявани в бежански лагери. Йордания е засегната от продължаващата от началото на 2011 г. досега политическа нестабилност в региона и въпреки че се справя много добре, понастоящем е изправена пред затруднения при ежедневното предоставяне на услуги за огромния брой бежанци, които прииждат в страната от съседна Сирия.

Сирийски бежанци има и в Турция, Ливан и Ирак и според оценката на Върховния комисариат на ООН за бежанците общият брой на сирийските бежанци е достигнал малко над четвърт милион.

На 7 септември Европейската комисия обяви, че подготвя отпускането на още 50 милиона евро хуманитарна помощ, за да помогне на сирийските граждани както в страната, така и в съседните приемащи страни. Това означава, че общият принос на Европейската комисия възлиза на 119 милиона евро.

Относно механизма на ЕС за гражданска защита

Европейският механизъм за гражданска защита улеснява сътрудничеството във връзка с реакцията при бедствия между 32 европейски държави (27-те държави — членки на ЕС, Хърватия, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и бившата югославска република Македония). Участващите държави обединяват ресурсите, които могат да бъдат предоставени на засегнати от бедствия държави по целия свят. Когато механизмът бъде задействан, чрез него се координира предоставянето на помощ в рамките на Европейския съюз и извън него. Европейската комисия управлява механизма чрез Центъра за мониторинг и информация (MIC).

За повече информация

Уебсайт на комисар Георгиева:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_bg.htm

Уебсайт на Европейската комисия, посветен на хуманитарната помощ и гражданската защита:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

За контакти:

Ирина Новакова (+32 2 295 75 17)

David Sharrock (+32 2 296 89 09)


Side Bar