Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 17. septembra 2012

Komisija pred globalnimi izzivi osredotočena na mednarodno sodelovanje na področju znanosti

Svetovno raziskovalno področje se hitro razvija, o čemer pričajo odhodki, ki jih za raziskave in razvoj namenjajo t. i. države BRIK (Brazilija, Rusija, Indija in Kitajska), saj so se ti v obdobju med letoma 2000 in 2009 podvojili. Izzivi, kot so npr. podnebne spremembe, preskrba s hrano ali boj proti boleznim, vse bolj kličejo po usklajenih mednarodnih prizadevanjih na področju raziskav. Evropa bo lahko potencial, ki ga ponujajo njena znanstvena baza in inovativne industrije, do potankosti izpilila le s pripravljenostjo na mednarodno sodelovanje in sprejemanjem najsposobnejših ljudi z vsega sveta. Zato je Evropska komisija danes določila novo strategijo za razvoj mednarodnega sodelovanja na področju raziskav in inovacij. Ta strategija vsebuje predloge za nadaljnje osredotočanje na strateške prednostne naloge EU, pri čemer pa bi obdržali tradicijo sprejemanja sodelovanja tretjih držav v raziskovalnih dejavnostih EU. To pomeni med drugim soočanje z globalnimi izzivi, obenem pa tudi prizadevanje, da bi Evropa postala zanimivejša kot gostiteljica raziskovalnih in inovacijskih dejavnosti, ter izboljšanje industrijske konkurenčnosti.

Evropska komisarka za raziskave, inovacije in znanost Máire Geoghegan-Quinn je dejala: „Pri raziskovanju in inovacijah delovanje na lastno pest ne pride v poštev. Ključnega pomena je, da se Evropa poveže z mednarodnimi partnerji in si tako zagotovi dostop do novih virov znanja ter se spopade z globalnimi izzivi. Podobno kot njegovi predhodniki bo program Obzorje 2020 odprt za sodelovanje s partnerji s celega sveta. Odprtost zagotavlja obojestransko koristno sodelovanje z našimi ključnimi mednarodnimi partnerji, prav tako pa zagotavlja pomoč državam v razvoju in Evropi prinaša dostop do novih in nastajajočih trgov.“

Ena petina raziskovalnih projektov v EU že vključuje vsaj enega partnerja izven Unije. Tako v okviru Partnerstva evropskih držav in držav v razvoju na področju kliničnih študij (EDCTP) na primer 14 držav članic EU, Švica, Norveška in 47 podsaharskih držav že sodelujejo pri razvijanju novih zdravil in cepiv v boju proti virusu HIV/aidsu, malariji in tuberkulozi.

Nova strategija se bo izvajala predvsem prek programa Obzorje 2020, programa EU za financiranje raziskav in inovacij od leta 2014 dalje, ter prek skupnih pobud z državami članicami EU. Poleg tega, da bo program Obzorje 2020 v celoti odprt za mednarodno sodelovanje, se bodo ciljni ukrepi s ključnimi partnerji in regijami osredotočali na družbene izzive ter spodbujevalne in industrijske tehnologije.

Za izboljšanje in zgostitev mednarodnega sodelovanja bodo razviti večletni programi za sodelovanje s ključnimi partnerskimi državami in regijami. Strategija poziva tudi k izboljšanju dialoga z našimi partnerji v zvezi s politikami in k izboljšanemu zbiranju informacij kot delu predlaganega observatorija za raziskave in inovacije. Poleg tega si bo Evropska unija prizadevala doseči pomembnejšo vlogo v zadevnih mednarodnih organizacijah.

Ozadje

Evropska unija je na področju raziskav in inovacij vodilna na svetu, saj prispeva 24 % svetovnih odhodkov za raziskave, 32 % najvplivnejših publikacij in 32 % vlog za prijavo patenta, pri čemer ima le 7 % svetovne populacije.

V raziskovalnih programih EU lahko sodelujejo partnerji z vsega sveta. Trenutno prihaja 6 % sodelujočih v sedmem okvirnem programu za raziskovanje (7.OP) iz tretjih držav. Dejavnosti Marie Skłodowske-Curie, ki financirajo mobilnost in usposabljanje za raziskovalce, podpirajo udeležence iz 80 različnih držav. Evropski raziskovalni svet (ERS), ki financira raziskovalce s celega sveta pri vrhunskih raziskovalnih dejavnostih v Evropi, je začel kampanjo za privabljanje več udeležencev iz tretjih držav. Tudi skupno raziskovalno središče (JRC), notranja znanstvena služba Evropske komisije, na področju raziskovanja vzdržuje tesne stike z organizacijami po vsem svetu.

Nova strategija bo imela dvojni pristop. S pomočjo splošnega odprtja programa Obzorje 2020 za mednarodno sodelovanje bodo evropski raziskovalci lahko svobodno sodelovali s svojimi kolegi v raziskavah na teme po svoji izbiri. To pa bo dopolnjeno še s ciljnimi dejavnostmi, pri katerih se bo iskalo sodelovanje v raziskavah na določene teme in z natančno opredeljenimi partnerji. Strategija bo spodbujala tudi skupna mednarodna načela v raziskavah in inovacijah, kot na primer v zvezi z raziskovalno integriteto, ozaveščenostjo o enakosti spolov in prostim dostopom, s čimer bomo svetovni raziskovalni in inovacijski skupnosti zagotovili enake konkurenčne pogoje pri mednarodnem sodelovanju. Cilj strategije je tudi, da bi raziskave in inovacije močneje prispevale k zunanjim politikam Unije. Komisija bo o doseženem napredku poročala vsaki dve leti.

Raziskave spadajo med deljene pristojnosti z državami članicami. Močnejše partnerstvo bomo zagotovili z nadgrajevanjem dela, ki ga opravlja Strateški forum za mednarodno sodelovanje na področju znanosti in tehnologije (SFIC).

Dodatne informacije:

MEMO/12/672

Sporočilo: http://ec.europa.eu/research/internationalstrategy

Obzorje 2020: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

Sedmi okvirni program EU za raziskave (7.OP):

http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm

Dejavnosti Marie Skłodowske-Curie: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_sl.htm

Evropski raziskovalni svet: http://erc.europa.eu/

Kontakta:

Michael Jennings (+32 22963388)

Monika Wcislo (+32 22955604)


Side Bar