Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. szeptember 17.

A Bizottság a nemzetközi tudományos együttműködésre épít a globális kihívásoknak való megfelelés érdekében

A globális kutatási környezet gyors ütemben fejlődik, és a világszerte kutatásra fordított forrásokból a BRIC-országok részesedése megkétszereződött a 2000 és 2009 közötti időszakban. Az olyan kérdésekben, mint az éghajlatváltozás, az élelmezésbiztonság és a betegségek elleni küzdelem egyre inkább összehangolt nemzetközi kutatásra van szükség. Európa csak úgy tudja a kiváló tudományos alapjaiban és innovatív iparágaiban rejlő lehetőségeket maximálisan kiaknázni, ha nyitott a nemzetközi együttműködés és a világ legjobb tudósai felé. Az Európai Bizottság ezért ma új, a nemzetközi kutatási és innovációs együttműködés fejlesztésére szolgáló stratégiát mutatott be. E stratégia arra tesz javaslatot, hogy az együttműködés – azon hagyomány megtartásával, mely szerint az uniós kutatás nyitott a harmadik országok részvételére – még erőteljesebben összpontosítson az EU stratégiai prioritásaira. Ezek közé tartozik a globális kihívások kezelése, de az is, hogy Európa kutatási és innovációs helyszínként vonzóbbá váljon, valamint fokozódjon az ipari versenyképesség.

Máire Geoghegan-Quinn, a kutatásért, az innovációért és a tudományért felelős uniós biztos kijelentette: „A magányos munka a kutatás és innováció világában nem vezet eredményre. Döntő fontosságú, hogy Európa összefogjon a nemzetközi partnerekkel a tudás új forrásaihoz való hozzáférés és a globális kihívások kezelése érdekében. Elődeihez hasonlóan a Horizont 2020 keretprogram is nyitott lesz a világ minden táján tevékenykedő szakemberek részvétele előtt. A nyitottság biztosítja a kölcsönösen előnyös együttműködést legfontosabb nemzetközi partnereinkkel, támogatja a fejlődő országokat, és elősegíti Európa új és feltörekvő piacokhoz való hozzáférését.”

Az uniós kutatási projektek ötödében már most is részt vesz legalább egy, az Európai Unión kívüli partner. Az európai és fejlődő országok klinikai kísérletek területén létrejött partnerségének (ECDTP) keretében például 14 uniós tagállam, valamint Svájc, Norvégia és 47, a Szaharától délre fekvő ország működik együtt új gyógyszerek és oltóanyagok kifejlesztésében az AIDS, a malária és a tuberkulózis elleni küzdelem részeként.

Az új stratégia főképpen az EU 2014-től életbe lépő kutatás- és innovációfinanszírozási programján, a „Horizont 2020” keretprogramon, valamint az uniós tagállamokkal közös kezdeményezéseken keresztül fog megvalósulni. A nemzetközi partnerek részvétele előtt teljesen nyitott „Horizont 2020” keretprogramon kívül a legjelentősebb partnerekkel és régiókkal közös célzott tevékenységek is a társadalmi kihívásokra, valamint az alap- és az ipari technológiákra fognak összpontosítani.

A kulcsfontosságú partnerországokkal és -régiókkal való együttműködés vonatkozásában többéves programok kerülnek kidolgozásra a nemzetközi együttműködési tevékenység megerősítésére és összpontosítására. A stratégia szorgalmazza továbbá a partnereinkkel folytatott szakpolitikai párbeszéd javítását és a kialakítandó Kutatási és Innovációs Megfigyelőközpont részeként az eredményesebb információgyűjtést is. Az Európai Unió célja ezenfelül befolyásának növelése a releváns nemzetközi szervezetekben.

Előzmények

Az Európai Unió világvezető a kutatás és az innováció területén: a világon kutatásra fordított források 24%-át az EU költi e célra, a nagy idézettségű publikációk 32%-át és a szabadalmi bejelentések 32%-át adja, holott népessége a Föld népességének mindössze 7%-át teszi ki.

Az EU kutatási programjaiban bárki részt vehet, a világ bármely tájáról. A hetedik kutatási keretprogram (FP7) résztvevőinek jelenleg 6%-a származik harmadik országból. A kutatók mobilitását és képzését elősegítő Marie Skłodowska-Curie-cselekvések révén 80 különböző országból származó résztvevő kap támogatást. Az Európai Kutatási Tanács (EKT), amely támogatást nyújt a világ bármely részéről származó kutatóknak annak érdekében, hogy élvonalbeli kutatást végezhessenek Európában, kampányt indított, amellyel még több harmadik országbeli résztvevő számára kívánja vonzóvá tenni ezt a lehetőséget. Az Európai Bizottság belső tudományos szolgálata, a Közös Kutatóközpont (JRC) is szoros kutatási kapcsolatokat ápol számos szervezettel szerte a világon.

Az új stratégia kettős megközelítést alkalmaz. A „Horizont 2020” keretprogramnak a nemzetközi együttműködés felé való általános megnyitása révén az európai kutatók az általuk választott témákban, szabadon fognak tudni együttműködni harmadik országokbeli kollégáikkal. Ezt célzott tevékenységek fogják kiegészíteni, amelyek keretében az együttműködés konkrét témákkal kapcsolatban, jól körülhatárolt partnerekkel fog zajlani. A stratégia ösztönözni fogja továbbá a közös nemzetközi elvek követését a kutatás és innováció területén, melyek közé tartozik például a kutatás feddhetetlensége, a nemi tudatosság és a nyílt hozzáférés. Ezen elvek segítségével biztosíthatók a globális kutatási és innovációs közösség számára az egyenlő versenyfeltételek a nemzetközi együttműködésben. A stratégia célkitűzései közé tartozik az is, hogy a kutatás és innováció fokozottabban hozzájáruljon az Unió külpolitikai törekvéseihez. A Bizottság kétévente jelentésben számol majd be a haladásról.

A kutatás a tagállamokkal megosztott hatáskör. A szoros partnerség alapját a nemzetközi tudományos és technológiai együttműködés stratégiai fórumának (SFIC) munkája fogja biztosítani.

További információk:

MEMO/12/672

Közlemény: http://ec.europa.eu/research/internationalstrategy

„Horizont 2020” keretprogram: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

Az EU hetedik kutatási keretprogramja (FP7): http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm

Marie Skłodowska-Curie-cselekvések: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/

Európai Kutatási Tanács: http://erc.europa.eu/

Kapcsolattartók:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar