Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 17 september 2012

Miljö – Europeiska trafikantveckan 2012: på rätt väg

Hundratals europeiska städer deltar i den elfte upplagan av Europeiska trafikantveckan den 16–22 september 2012. Allmänheten uppmanas att delta i insatser för att gynna alternativa transportsätt och minska användningen av privatbilar. Målet med årets tema, ”på rätt väg”, är att informera om planerna för hållbar stadstrafik och att locka fler privatpersoner och lokala aktörer att delta i planeringen.

–Att planera för en hållbar stadstrafik är ett sätt att kombinera transportutveckling, miljökvalitet och social rättvisa, säger EU:s miljökommissionär Janez Potočnik. Bättre planering kan förbättra städernas kommunikationer och leda till en högre luftkvalitet, minskade utsläpp, mindre buller och en sundare stadsmiljö. Om vi rör oss mot ett hållbart och effektivt transportsystem kommer det att förbättra kommunikationerna och samtidigt minska föroreningarna och förbättra livskvaliteten.

–Om vi ska kunna göra städerna renare och säkrare måste vi hitta den rätta balansen för våra dagliga transportbehov, säger EU:s transportkommissionär Siim Kallas. Trafikstockning, buller och föroreningar är frustrerande för oss alla, och vi är medvetna om risken för trafikolyckor, men ofta leder inte våra goda avsikter till hållbara kommunikationer. Därför stöder Europeiska trafikantveckan utvecklingen av gågator, cykelinfrastruktur och bättre kollektivtrafik, och sammanför lokala samhällen. Vi uppmanar städer att delta och välja rätt kollektivtrafik, delat vägutrymme och smidiga kommunikationer för alla.

Janez Potočnik kommer officiellt att lansera kampanjen Europeiska trafikantveckan den 18 september 2012 som del av Europaparlamentets evenemang Sustainable Two-Wheels om miljövänliga tvåhjulingar. Europaparlamentets transportutskott anordnar en diskussion på eftermiddagen, där städer och allmänhet inbjuds för att diskutera hållbar stadstrafik.

På rätt väg

Följderna av motortrafiken blir allt mer kännbara i stadsområden, och i många städer inser man att det krävs krafttag för att klara av en ökad trängsel, större utsläpp och trafikolyckor. Kollektivtrafiken har också sociala följder, eftersom exempelvis restiden till jobbet kan bli längre för dem som måste bo där hyrorna är låga. Om planer för hållbar stadstrafik tas fram tillsammans med näringslivet och det civila samhället kan städernas ekonomi och livskvaliteten på lokal nivå förbättras. Europeiska trafikantveckan är en chans att utveckla och förbättra planerna vid konferenser och debatter och genom att visa och testa nya lösningar. Dessutom kan de lokala myndigheterna informera om och uppmuntra till cykling, gångtrafik och kollektivtrafik.

Trafikantveckans pris

Städer som deltar i trafikantveckan uppmuntras att ansöka om Europeiska trafikantveckans pris 2012. Priset går till städer som bedömts ha de mest innovativa kampanjerna och de bästa aktiviteterna på årets tema och de permanenta åtgärder som införts. Bologna i Italien tilldelades 2011 års pris. Bologna övertygade juryn för trafikantveckan genom att ordna en bilfri helg i stället för bara en dag. Permanenta åtgärder var bland annat laddningsstationer för elbilar och en plan att utvidga stadens cykelbanenät till 130 km. Zagreb (Kroatien) och Larnaka (Cypern) kom på andra och tredje plats (see IP/12/218).

Bakgrund

Under det senaste årtiondet har de europeiska trafikantveckorna hjälpt städer att skapa en trevligare och sundare miljö för allmänheten genom mindre trafikstockningar och hållbara och muskeldrivna transportmedel. Allt fler städer har deltagit i trafikantveckan sedan den inleddes år 2002, och 2011 deltog 2 268 städer i hela världen. Europeiska städer kan underteckna Europeiska trafikantveckans stadga och offentliggöra sina program på www.mobilityweek.eu.

Mer information

www.mobilityweek.eu

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar