Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 17 września 2012 r.

Ochrona środowiska: Europejski Tydzień Mobilności 2012 pod hasłem: „Podążając we właściwym kierunku”

Setki europejskich miast i miasteczek uczestniczyć będą w jedenastej edycji Europejskiego Tygodnia Mobilności w dniach od 16 do 22 września 2012 r. Obywatele zaproszeni są do udziału w działaniach propagujących alternatywne rodzaje transportu oraz zachęcających do rzadszego korzystania z prywatnych samochodów. Tegoroczny motyw przewodni – „Podążając we właściwym kierunku” – to lepsze zapoznanie społeczeństwa z planowaniem zrównoważonej mobilności w miastach oraz sposobami na zwiększenie zaangażowania obywateli i lokalnych zainteresowanych stron w proces planowania.

Janez Potočnik, komisarz UE ds. środowiska, powiedział: „Planowanie mobilności w mieście jest sposobem na znalezienie równowagi między rozwojem transportu, jakością środowiska naturalnego i sprawiedliwością społeczną. Lepsze planowanie pozwoli nie tylko zwiększyć mobilność w miastach, ale również poprawić jakość powietrza, ograniczyć emisje i hałas oraz oczyścić środowisko miejskie. Pójście w kierunku zrównoważonego i wydajnego systemu transportu wesprze rozwój mobilności, ograniczając jednocześnie zanieczyszczenie i polepszając jakość życia obywateli. A więc chodźmy!”

„W odpowiedzi na czekające nas wyzwanie, polegające na zapewnieniu czystości i bezpieczeństwa w naszych miastach, musimy znaleźć odpowiednią równowagę dla naszych codziennych potrzeb transportowych. Wszystkich nas denerwują korki, hałas i zanieczyszczenie; jesteśmy również świadomi ryzyka wypadków drogowych. Jednak często nasze dobre intencje nie przekładają się na praktyki zrównoważonej mobilności. Z tego właśnie powodu Europejski Tydzień Mobilności wspiera rozwój stref ruchu pieszego, infrastruktury rowerowej i poprawę transportu publicznego oraz sprzyja spotkaniu się władz lokalnych. Wzywamy miasta, aby pomogły nam w podejmowaniu właściwych wyborów, jeśli chodzi o transport publiczny, dzieloną przestrzeń drogową i sprawną mobilność dla wszystkich.” - oświadczył Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji.

Komisarz Janez Potočnik zainauguruje oficjalnie kampanię Europejskiego Tygodnia Mobilności w dniu 18 września 2012 r. w ramach imprezy „Zrównoważone dwa kółka” organizowanej w Parlamencie Europejskim. Komisja ds. Transportu Parlamentu Europejskiego zorganizuje po południu posiedzenie podczas którego zaprosi miasta oraz społeczeństwo do udziału w debacie na temat zrównoważonej mobilności w miastach.

Podążając we właściwym kierunku

Ponieważ w obszarach miejskich skutki ruchu samochodowego stają się coraz bardziej odczuwalne, wiele miast uświadamia sobie, że potrzebują ambitnych strategii w odpowiedzi na coraz większe zatory, wyższe poziomy emisji i liczbę wypadków drogowych. Dostępność transportu publicznego ma również skutki społeczne, na przykład wydłużenie czasu dojazdu do pracy w przypadku osób, które muszą mieszkać w miejscach, gdzie czynsze są niższe. Opracowanie planów zrównoważonej mobilności w miastach, w ścisłej konsultacji z przedsiębiorstwami i społeczeństwem obywatelskim, może stymulować wyniki gospodarcze miast i poprawić jakość życia na poziomie lokalnym. Europejski Tydzień Mobilności stwarza możliwość rozwoju i udoskonalenia tych planów dzięki zorganizowanym konferencjom i debatom oraz prezentacji i testowaniu nowych rozwiązań. Stwarza on także okazję dla władz lokalnych do wprowadzenia i propagowania środków zachęcających do jazdy na rowerze, chodzenia pieszo i korzystania z transportu zbiorowego.

Nagroda Tygodnia Mobilności

Miasta, które biorą udział w Europejskim Tygodniu Mobilności, zachęca się do udziału w konkursie o nagrodę Europejskiego Tygodnia Mobilności 2012. Nagrody otrzymują miasta, w których przeprowadzono kampanie najbardziej nowatorskie pod względem jakości imprez związanych z hasłem przewodnim i wdrożonych na stałe rozwiązań. Bolonia (Włochy) była laureatem Europejskiego Tygodnia Mobilności w 2011 r. Bolonia zdobyła serca jurorów Europejskiego Tygodnia Mobilności, organizując nie jeden dzień, ale cały weekend bez samochodu. Wdrożone na stałe rozwiązania obejmowały budowę punktów ładowania akumulatorów dla aut elektrycznych, oraz plan rozbudowy miejskiej sieci ścieżek rowerowych do 130 km. Drugie i trzecie miejsce zajęły miasta Zagrzeb w Chorwacji i Larnaka na Cyprze (zob. IP/12/218).

Kontekst

Na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia Europejski Tydzień Mobilności wspierał miasta w tworzeniu zdrowszych i przyjemniejszych warunków życia dla mieszkańców, zachęcając ich do ograniczenia zagęszczenia ruchu komunikacyjnego i propagując zrównoważone oraz napędzane siłą ludzkich mięśni rodzaje transportu. Od czasu powstania inicjatywy w 2002 r. liczba miast uczestniczących w Tygodniu Mobilności stale rośnie; w 2011 r. zgłosiło się 2268 miast z całego świata. Europejskie miasta mogą podpisać Kartę Europejskiego Tygodnia Mobilności i publikować swoje programy na stronie: www.mobilityweek.eu .

Dodatkowe informacje:

www.mobilityweek.eu

Kontakt:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar