Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 17. septembrī

Vides aizsardzība. Eiropas mobilitātes nedēļa 2012 — "Attīsties pareizajā virzienā"

Simtiem Eiropas pilsētu no 2012. gada 16. līdz 22. septembrim piedalīsies vienpadsmitajā Eiropas mobilitātes nedēļā. Iedzīvotāji tiek aicināti iesaistīties pasākumos, kas popularizē alternatīvus transporta veidus un retāku personīgo automašīnu izmantošanu. Šīgada temats "Attīsties pareizajā virzienā" izraudzīts, lai vairotu informētību par ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plāniem un to, kā plānošanas procesā labāk iesaistīt iedzīvotājus un vietējās ieinteresētās aprindas.

Eiropas vides komisārs Janess Potočniks sacīja: "Ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plānošana ļauj rast līdzsvaru starp transporta attīstību, vides kvalitāti un sociālo līdztiesību. Labāka plānošana palīdz pilsētām izmantot lielākas mobilitātes priekšrocības un uzlabot gaisa kvalitāti, samazināt izplūdes gāzes un troksni, padarīt pilsētvidi veselīgāku. Virzība uz ilgtspējīgu un efektīvu transporta sistēmu palīdzēs vairot mobilitāti un tajā pašā laikā samazināt piesārņojumu un uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Attīstīsimies!"

"Risinot sarežģīto uzdevumu, kā padarīt mūsu pilsētas tīrākas un drošākas, mums jārod pareizais līdzsvars, lai neciestu pārvietošanās iespējas. Visiem raizes sagādā satiksmes sastrēgumi, troksnis un piesārņojums, zināmi ir arī ceļu satiksmes negadījumu riski, bet bieži vien labie nodomi nepārtop ilgtspējīgā mobilitātē. Tāpēc Eiropas mobilitātes nedēļa atbalsta gājēju zonu un velosipēdistu celiņu izveidi, sabiedriskā transporta attīstību un vieno vietējos iedzīvotājus. Aicinām pilsētas mums pievienoties un izdarīt pareizo izvēli par labu sabiedriskajam transportam, visu satiksmes dalībnieku koplietojamiem ceļiem un netraucētām mobilitātes iespējām ikvienam," izteicās Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Sīms Kallass.

Komisārs Potočniks Eiropas mobilitātes nedēļas kampaņu atklās 2012. gada 18. septembrī pasākumā "Ilgtspējīgie divriteņi", kas notiks Eiropas Parlamentā. Pēcpusdienā Eiropas Parlamenta Transporta komiteja rīkos sēdi, kurā pilsētu pārstāvji un sabiedrības locekļi iesaistīsies diskusijā par ilgtspējīgu mobilitāti pilsētās.

Attīstība pareizajā virzienā

Daudzas pilsētas arvien asāk izjūt autotransporta radītos sarežģījumus un ir sākušas apzināties, ka ir vajadzīga vērienīga stratēģija, lai risinātu tādas problēmas kā aizvien augošie sastrēgumi, izplūdes gāzes un ceļu satiksmes negadījumi. Sabiedriskā transporta pieejamībai ir arī sociālas sekas, piemēram, ļaudīm, kas dzīvo rajonos, kur mazāka īres maksa, var nākties ilgāku laiku pavadīt ceļā uz darbu. Ciešā sadarbībā ar uzņēmumiem un pilsonisko sabiedrību izstrādājot ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plānus, ir iespējams uzlabot pilsētu ekonomisko stāvokli un vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Eiropas mobilitātes nedēļa ir iespēja izstrādāt un uzlabot šos plānus, jo tās laikā notiek gan konferences un diskusijas, gan jaunu risinājumu demonstrējumi un izmēģinājumi. Tā arīdzan dod izdevību pašvaldībām ieviest un popularizēt pasākumus, kuru mērķis ir veicināt pārvietošanos ar velosipēdu, kājām vai sabiedrisko transportu.

Mobilitātes nedēļas balva

Pilsētas, kas piedalās mobilitātes nedēļā, tiek aicinātas pieteikties 2012. gada Eiropas mobilitātes nedēļas balvai. Balva tiek piešķirta pilsētām, kuras pēc žūrijas uzskata ir sarīkojušas visnovatoriskākās kampaņas, ņemot vērā ar attiecīgā gada tematu saistīto darbību kvalitāti un īstenoto paliekošo pasākumu mērogus. 2011. gada Eiropas mobilitātes nedēļas balvu ieguva Boloņa (Itālija). Žūrija galveno balvu piešķīra Boloņai, kura pasākuma "Diena bez automobiļa" vietā organizēja "Nedēļas nogali bez automobiļa". Paliekošie pasākumi bija elektrisko automobiļu uzlādes punktu ierīkošana un plāns pagarināt pilsētas veloceliņu tīklu līdz 130 km. Finālā iekļuva arī Zagreba (Horvātija) un Larnaka (Kipra) (sk. IP/12/218).

Priekšvēsture

Pēdējos desmit gadus Eiropas mobilitātes nedēļa ir atbalstījusi pilsētu centienus radīt iedzīvotājiem patīkamāku un veselīgāku vidi, mudinot viņus mazināt satiksmes sastrēgumus un veicinot ilgtspējīgu un ar muskuļu spēku darbināmu transporta veidu izmantošanu. Kopš 2002. gada, kad mobilitātes nedēļa notika pirmoreiz, tās dalībnieku skaits nemitīgi pieaug. 2011. gadā tajā piedalījās 2268 pilsētas visā pasaulē. Eiropas pilsētas var pievienoties Eiropas mobilitātes nedēļas hartai un publicēt savas programmas vietnē www.mobilityweek.eu

Plašāka informācija:

www.mobilityweek.eu

Kontaktpersonas:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar