Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. rugsėjo 17 d., Briuselis

Aplinka. 2012 m. Europos judumo savaitė. „Judėjimas teisinga kryptimi“

2012 m. rugsėjo 16–22 d. šimtai Europos miestų ir miestelių dalyvaus 11-oje Europos judumo savaitėje. Piliečiai kviečiami dalyvauti veikloje, kuria skatinama vietoj privačių automobilių dažniau naudotis alternatyviomis transporto priemonėmis. Šių metų tema – „Judėjimas teisinga kryptimi“. Ja siekiama geriau supažindinti su tvaraus judumo mieste planais ir būdais, kaip geriau įtraukti piliečius ir vietos suinteresuotuosius subjektus į planavimo procesą.

Už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „Tvaraus judumo mieste planavimas – būdas suderinti transporto plėtrą, aplinkos kokybę ir socialinį teisingumą. Geriau planuojant, miestuose galima pagerinti judumą ir oro kokybę, sumažinti teršalų ir triukšmo, padaryti aplinką sveikesnę. Kurdami tvarią ir veiksmingą transporto sistemą, pagerinsime judumą ir tuo pačiu sumažinsime užterštumą, pagerinsime piliečių gyvenimo kokybę. Tad pirmyn!“

„Siekis padaryti miestus švaresniais ir saugesniais turi būti tinkamai suderintas su mūsų kasdieniais poreikiais. Mus visus erzina transporto grūstys, triukšmas ir tarša, suvokiame ir avarijų keliuose riziką, tačiau dažnai mūsų geri ketinimai netampa tvaraus judumo veiksmais. Štai kodėl Europos judumo savaitės renginiais remiamas zonų pėstiesiems ir dviratininkams kūrimas, viešojo transporto paslaugų gerinimas ir apjungiamos vietos bendruomenės. Kviečiame miestus ir miestelius prisijungti prie mūsų ieškant teisingų sprendimų, susijusių su viešuoju transportu, bendra erdve keliuose ir sklandžiu judumu visiems,“ – pasakė pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas.

Oficialiai Europos judumo savaitės kampaniją Komisijos narys Potočnikas pradės 2012 m. rugsėjo 18 d. „Tvaraus dviračio“ renginyje Europos Parlamente. Europos Parlamento Transporto komitetas po pietų organizuos diskusijas, kuriose miestų atstovai ir visuomenė galės aptarti tvaraus judumo galimybes miestuose.

Judėjimas teisinga kryptimi

Kadangi miestų teritorijose vis labiau jaučiamos variklinių transporto priemonių eismo pasekmės, daugelio miestų vadovai suvokia, kad reikalingos plataus užmojo strategijos išaugusioms grūsčių, taršos ir avarijų keliuose problemoms spręsti. Galimybės naudotis viešuoju transportu taip pat turi socialinį poveikį: pavyzdžiui, kelionė į darbą gali būti ilgesnė tiems, kurie turi gyventi ten, kur mažesnė nuoma. Tvaraus judumo mieste planų kūrimas artimai konsultuojantis su verslo atstovais ir verslo visuomene gali pagerinti miestų ir miestelių ekonominį augimą ir vietos lygmens gyvenimo kokybę. Europos judumo savaitė suteikia galimybę kurti ir tobulinti planus organizuojant konferencijas ir diskusijas, taip pat pristatant ir išbandant naujus sprendimus. Tai taip pat proga vietos valdžios institucijoms įdiegti ir reklamuoti priemones, skatinančias važinėti dviračiais, vaikščioti pėsčiomis ir naudotis viešuoju transportu.

Judumo savaitės apdovanojimas

Judumo savaitėje dalyvaujantys miestai ir miesteliai skatinami dalyvauti 2012 m. Europos judumo savaitės apdovanojimo konkurse. Apdovanojimas skiriamas miestui, surengusiam kokybiškiausių ir novatoriškiausių kampanijų, susijusių su metų tema, ir įdiegusiam daugiausia nuolatinių priemonių. 2011 m. Europos judumo savaitės apdovanojimas buvo skirtas Bolonei (Italija). Bolonė pelnė Europos judumo savaitės komisijos palankumą už tai, kad surengė ne dieną, bet visą savaitgalį be automobilio. Daugiausiai įvertinimo susilaukė (žr. IP/12/218) šios įgyvendintos nuolatinės priemonės: elektrinių automobilių įkrovimo punktai, planas išplėsti Zagrebo (Kroatija) ir Larnakos (Kipras) dviračių takų tinklą iki 130 km.

Bendroji informacija

Pastarąjį dešimtmetį Europos mobilumo savaitės renginiais buvo teikiama parama miestams, siekiantiems susikurti malonesnę ir sveikesnę gyvenimo aplinką: gyventojai skatinami mažinti transporto grūsčių ir naudoti tvarias ir žmogaus jėga varomas transporto priemones. Miestų, dalyvaujančių judumo savaitės renginiuose, skaičius nuo 2002 m., kai ši savaitė buvo organizuota pirmą kartą, nuolat didėja: 2011 m. dalyvavo 2268 viso pasaulio miestai. Europos miestai ir miesteliai gali pasirašyti Europos judumo savaitės chartiją ir paskelbti savo programas puslapyje www.mobilityweek.eu

Daugiau informacijos

www.mobilityweek.eu

Asmenys ryšiams

Joe Hennon, tel. +32 2 295 35 93

Helen Kearns, tel. +32 2 298 76 38

Monica Westeren, +32 2 299 18 30

Dale Kidd, tel. +32 2 295 74 61


Side Bar