Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 17. syyskuuta 2012

Ympäristö: Euroopan liikkujan viikko 2012 ”Kulje oikeaan suuntaan”

Satoja eurooppalaisia kaupunkeja osallistuu 11:nteen Euroopan liikkujan viikkoon, jota vietetään 16.–22. syyskuuta 2012. Kaupunkilaisia pyydetään osallistumaan toimintaan, joka edistää vaihtoehtoisia liikkumistapoja ja vähentää yksityisautoilua. Tämän vuoden teemalla ”Kulje oikeaan suuntaan” pyritään lisäämään ihmisten tietoisuutta kestävästä kaupunkiliikennesuunnittelusta ja löytämään vastaus kysymykseen siitä, miten kaupunkilaiset ja paikalliset sidosryhmät saataisiin paremmin mukaan suunnitteluprosessiin.

Kestävällä kaupunkiliikennesuunnittelulla voidaan luoda tasapaino liikenteen kehityksen, ympäristön laadun ja sosiaalisten näkökohtien välille. Paremman suunnittelun avulla voidaan edistää liikkuvuutta kaupungeissa, parantaa ilmanlaatua, vähentää päästöjä ja melua sekä luoda terveempi kaupunkiympäristö. Kestävä ja tehokas liikennejärjestelmä edistää liikkuvuutta ja samalla vähentää saastumista sekä parantaa kaupunkilaisten elämänlaatua. Nyt kaikki liikkeelle!”, kannusti ympäristökomissaari Janez Potočnik.

Komission varapuheenjohtaja Siim Kallas puolestaan muistutti, että haasteenamme on tehdä kaupungeista puhtaampia ja turvallisempia. ”Ihmisten on saatava päivittäiset liikkumistarpeensa oikeaan tasapainoon. Liikenneruuhkat, melu ja saasteet turhauttavat, ja liikenneonnettomuuksien riskit ovat kaikkien tiedossa. Tästä syystä Euroopan liikkujan viikko tukee jalankulkualueiden ja pyöräteiden rakentamista sekä julkisen liikenteen parantamista ja tuo yhteen paikallisia yhteisöjä. Kutsumme kaupungit työskentelemään kanssamme, jotta osaisimme tehdä kaikkien kannalta oikeat valinnat julkisen liikenteen, yhteisten tiealueiden ja toimivan liikkuvuuden osalta”, Kallas sanoi.

Komissaari Potočnik käynnistää Euroopan liikkujan viikon virallisesti 18. syyskuuta 2012 osana Euroopan parlamentin ”Sustainable Two-Wheels” -tapahtumaa. Euroopan parlamentin liikenteen ja matkailun valiokunta järjestää mainitun päivän iltapäivällä kuulemistilaisuuden, jossa kaupunkeja ja suurta yleisöä pyydetään keskustelemaan kestävästä kaupunkiliikenteestä.

”Kulje oikeaan suuntaan”

Koska moottoriliikenteen seuraukset ovat yhä tuntuvampia kaupunkialueilla, monet kaupungit ovat entistä tietoisempia siitä, että ne tarvitsevat kunnianhimoisia strategioita, joilla voidaan torjua liikenneruuhkia, päästöjä ja tieliikenneonnettomuuksia. Julkisen liikenteen saatavuudella on myös sosiaalisia vaikutuksia, sillä esimerkiksi työmatkaan kuluva aika voi olla pidempi niillä ihmisillä, jotka asuvat matalamman vuokran alueilla. Kehittämällä kestäviä kaupunkiliikennesuunnitelmia tiiviissä yhteistyössä yritysten ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa voidaan vauhdittaa kaupunkien taloudellista suorituskykyä sekä parantaa elämänlaatua paikallistasolla. Euroopan liikkujan viikko tarjoaa mahdollisuuden kehittää ja parantaa näitä suunnitelmia kokousten ja keskustelujen kautta sekä esittelemällä ja testaamalla uusia ratkaisuja. Lisäksi se tarjoaa paikallisviranomaisille mahdollisuuden ottaa käyttöön ja edistää toimia, joilla ihmisiä kannustetaan pyöräilemään, kävelemään ja käyttämään joukkoliikennettä.

Euroopan liikkujan viikon palkinto

Euroopan liikkujan viikkoon 2012 osallistuvia kaupunkeja kannustetaan kilpailemaan liikkujan viikon palkinnosta. Palkinto jaetaan kaupungeille, jotka järjestävät kaikkein innovatiivisimman kampanjan tämän vuoden teemaan liittyvästä toiminnasta ja pysyvistä toimista. Vuoden 2011 Euroopan liikkujan viikon ensimmäisen palkinnon voitti Bologna (Italia), joka järjesti kokonaisen autottoman viikonlopun autottoman päivän sijaan. Bolognan pysyviin toimiin sisältyi latauspisteiden rakentaminen sähköautoille sekä suunnitelma kaupungin pyörätieverkoston laajentamisesta 130 kilometriin. Toiseksi ja kolmanneksi ylsivät Zagreb (Kroatia) ja Larnaka (Kypros) (ks. IP/12/218).

Tausta

Viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana Euroopan liikkujan viikko on tukenut kaupunkeja miellyttävämmän ja terveellisemmän ympäristön luomisessa asukkailleen. Teemaviikon avulla on pyritty vähentämään liikenneruuhkia sekä edistetty kestäviä ja ihmiskäyttöisiä liikkumismuotoja. Euroopan liikkujan viikkoon osallistuvien kaupunkien määrä on kasvanut jatkuvasti sen jälkeen, kun se järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2002. Vuonna 2011 mukana oli 2 268 kaupunkia eri puolilta maailmaa. Eurooppalaiset kaupungit voivat allekirjoittaa Euroopan liikkujan viikon julkilausuman ja julkaista ohjelmansa verkkosivulla www.mobilityweek.eu

Lisätietoja:

www.mobilityweek.eu

Yhteyshenkilöt:

Joe Hennon (+32-2) 295 35 93

Helen Kearns (+32-2) 298 76 38

Monica Westeren (+32-2) 299 18 30

Dale Kidd (+32-2) 295 74 61


Side Bar