Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 17. september 2012

Keskkond: Euroopa liikuvusnädal 2012 „Liikumine õiges suunas”

16.–22. septembrini 2012 võtavad sajad Euroopa linnad osa 11. korda toimuvast Euroopa liikuvusnädalast. Elanikke kutsutakse üles osalema mitmesugustel säästva liiklusega seotud üritustel ja vähendama isikliku sõiduauto kasutamist. Selle aasta liikuvusnädalal „Liikumine õiges suunas” keskendutakse säästva linnalise liikumiskeskkonna kavade põhjalikumale tutvustamisele ning püütakse elanikke ja kohalikke sidusrühmi veelgi rohkem kavandamisprotsessi kaasata.

Euroopa Komisjoni keskkonnavolinik Janez Potočnik sõnas: „Säästva linnalise liikumiskeskkonna kavadega tasakaalustatakse transpordi arengut, keskkonna kvaliteeti ja sotsiaalset võrdsust. Asjatundlikum kavandamine aitab suurendada liikuvust linnades, parandada õhu kvaliteeti, vähendada heitkoguseid ja müra ning tagada tervislikum linnakeskkond. Liikumine säästva ja tõhusa transpordisüsteemi suunas aitab edendada liikuvust ning vähendada samal ajal saastatust ja parandada elanike elukvaliteeti. Nii et hakkame liikuma!”

Komisjoni asepresident Siim Kallas märkis: „Selleks et saada vastus küsimusele, kuidas muuta meie linnad puhtamaks ja turvalisemaks, peame leidma tasakaalu oma igapäevaste transpordivajaduste vahel. Me kõik tunneme pahameelt liiklusummikute, müra ja saastatuse üle ning teame liiklusõnnetustega seotud ohte, kuid tihti juhtub nii, et üksnes headest kavatsustest jääb säästvasse liikumiskeskkonda panustamisel väheks. Seepärast toetatakse Euroopa liikuvusnädala raames jalakäijate alade ja kergliiklusteede arendamist ning ühistranspordi tõhustamist. Lisaks sellele toob liikuvusnädal kokku kohalikud kogukonnad. Me kutsume linnu üles meiega ühinema, et teha ühistranspordi, tänavaruumi jaotamise ja sujuva liikumiskeskkonnaga seotud küsimustes kõigile sobivaid valikuid."

Keskkonnavolinik Potočnik avab 2012. aasta Euroopa liikuvusnädala ametlikult 18. septembril 2012 Euroopa Parlamendis kampaania „Säästev kaherattaline” raames. Euroopa Parlamendi transpordikomitee koguneb sama päeva pärastlõunal, kutsudes linnade ja avalikkuse esindajaid vahetama mõtteid säästva linnalise liikumiskeskkonna üle.

Liikumine õiges suunas

Kuna linnades on mootorsõidukite kasutamise tagajärjed üha tuntavamad, mõistetakse seal paremini vajadust kaugeleulatuvate strateegiate järele, et leida lahendusi suurenevate ummikute ja heitkoguste ning liiklusõnnetuste arvu kasvu probleemidele. Ühistranspordi kasutamisel on ka sotsiaalne mõju, kuna töölemineku aeg võib olla pikem eelkõige nende jaoks, kes elavad piirkondades, kus üürihinnad on madalamad. Säästva linnalise liikumiskeskkonna kavade väljatöötamisel ettevõtjate ja kodanikuühiskonnaga põhjalikult konsulteerides edendatakse linnade ja majanduslikku suutlikkust ning parandatakse elukvaliteeti kohalikul tasandil. Euroopa liikuvusnädala raames on konverentside ja arutelude käigus võimalik neid kavasid edasi arendada ja täiustada, näidates ja katsetades uusi lahendusi. Peale selle pakub liikuvusnädal kohalikele omavalitsustele võimalusi kehtestada ja edendada meetmeid, mis innustavad inimesi rattaga sõitma, kõndima ja ühistransporti kasutama.

Liikuvusnädala auhind

Liikuvusnädalal osalevaid linnu kutsutakse üles taotlema Euroopa 2012. aasta liikuvusnädala auhinda. Auhind antakse linnadele, kus on žürii arvates organiseeritud tegevuse kvaliteedilt kõige innovaatilisemaid aasta teemaga seotud kampaaniad ja võetud arvukaid püsimeetmeid. 2011. aasta liikuvusnädala auhinna võitis Itaalia linn Bologna. Bologna võitis Euroopa liikuvusnädala žürii südamed sellega, et kuulutas autovaba päeva asemel välja autovaba nädalavahetuse. Bolognas võetud püsimeetmed hõlmasid elektriautode laadimisjaamade ehitamist ning kava laiendada linna jalgrattateede võrgustikku 130 kilomeetrini. Võitjale järgnesid Horvaatia linn Zagreb ja Küprosel asuv Larnaka (vt IP/12/218).

Taust

Viimase kümne aasta jooksul on Euroopa liikuvusnädal aidanud linnadel luua elanikele meeldivamat ja tervislikumat elukeskkonda, innustades neid vähendama liiklusummikuid ning edendades säästvaid ja inimjõul liikuvaid transpordiliike. Alates 2002. aastal toimunud esimesest liikuvusnädalast on sellel osalevate linnade arv pidevalt suurenenud ja 2011. aastal osales liikuvusnädalal 2 268 linna üle kogu maailma. Euroopa linnad ja võivad end Euroopa liikuvusnädalale kirja panna ja avaldada oma programmid veebisaidil www.mobilityweek.eu

Lisateave

www.mobilityweek.eu

Kontaktisikud:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar