Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 17. september 2012

Miljø: Den europæiske miljøtrafikuge 2012 - "På rette vej"

Hundredvis af europæiske byer deltager i den 11. udgave af den europæiske miljøtrafikuge fra den 16. til den 22. september 2012. Borgerne inviteres til at deltage i aktiviteter, der skal fremme alternative transportformer og reducere brugen af privatbiler. I år er temaet "På rette vej", og det skal øge opmærksomheden om planer for bæredygtig bytrafik og søge at inddrage flere borgere og lokale aktører i planlægningen.

EU's miljøkommissær, Janez Potočnik, udtaler: "Planlægning af bæredygtig bytrafik er med til at skabe balance mellem transportudvikling, miljøkvalitet og social lighed. En bedre planlægning kan bidrage til bedre mobilitet i byerne samt bedre luftkvalitet, mindre udledning, mindre støj og et sundere bymiljø. Hvis vi bevæger os mod bæredygtige og effektive transportsystemer, kan det hjælpe med at øge mobiliteten og samtidig nedbringe forureningen og forbedre borgernes livskvalitet. Så lad os komme i gang!"

"Vi skal finde den rette balance i vores daglige rejsebehov, når vi søger at løse udfordringen med at gøre vores byer renere og sikrere. Vi er alle frustrerede over trafiktætheden, støjen og forureningen, og vi kender risikoen for trafikulykker, men det sker ofte, at vores gode intentioner ikke udmønter sig i bæredygtig mobilitet. Derfor støtter den europæiske miljøtrafikuge udviklingen af områder for gående trafik og cykelinfrastruktur samt bedre offentlig transport og bringer de lokale samfund sammen. Vi opfordrer byerne til at slutte sig til os, så vi sammen kan træffe de rette beslutninger vedrørende offentlig transport, fælles vejarealer og gnidningsløs mobilitet for alle" udtalte næstformand Siim Kallas.

Kommissær Potočnik lancerer officielt kampagnen for den europæiske miljøtrafikuge den 18. september 2012 som en del af arrangementet "Sustainable2wheels" i Europa-Parlamentet. Europa-Parlamentets transportudvalg afholder en høring om eftermiddagen, hvor byerne og offentligheden inviteres til en debat om bæredygtig bytrafik.

På rette vej

Efterhånden som man i byområderne mere og mere får konsekvenserne af biltrafikken at føle, har man indset, at der er behov for ambitiøse strategier til at tackle den øgede trafiktæthed, de større udledninger og det stigende antal trafikulykker. Tilgængeligheden af offentlig transport har også sociale konsekvenser, idet f.eks. køretiden til og fra arbejde kan være længere for folk, der bor dér, hvor huslejen er lav. Hvis der udvikles planer for bæredygtig bytrafik i nært samarbejde med virksomheder og civilsamfundet, kan det sætte gang i byernes økonomiske vækst og forbedre livskvaliteten på lokalt niveau. Den europæiske miljøtrafikuge giver mulighed for at udvikle og forbedre disse planer ved at afholde konferencer og debatter og ved at demonstrere og teste nye løsninger. Den giver også de lokale myndigheder mulighed for at indføre og fremme tiltag, der tilskynder folk til at cykle, gå eller benytte den offentlige transport.

Prisen for miljøtrafikugen

De byer, der deltager i miljøtrafikugen, tilskyndes til at ansøge om prisen for den europæiske miljøtrafikuge 2012. Prisen tildeles de byer, der vurderes til at have tilrettelagt de mest innovative kampagner, hvad angår kvaliteten af arrangementerne i forbindelse med temaet og antallet af faste foranstaltninger, der gennemføres. Bologna (Italien) vandt prisen for den europæiske miljøtrafikuge i 2011. Bologna vandt juryen over på sin side ved at organisere en bilfri weekend i stedet for blot en enkelt dag. De permanente tiltag, som byen har gennemført, inkluderer opsættelsen af ladestandere til elbiler og udarbejdelsen af en plan for udvidelse af nettet af cykelstier til 130 km. Zagreb (Kroatien) og Larnaka (Cypern) kom ind på andenpladsen (se IP/12/218).

Baggrund

Over de seneste ti år har den europæiske miljøtrafikuge hjulpet byerne til at skabe et behageligere og sundere miljø i byerne ved at tilskynde dem til at nedbringe trafiktætheden og fremme bæredygtige og menneskedrevne transportformer. Miljøtrafikugen har oplevet en støt stigning i antallet af byer, der deltager, siden den blev lanceret i 2002, med 2 268 deltagende byer fra hele verden i 2011. De europæiske byer kan tilmelde sig chartret for den europæiske miljøtrafikuge og offentliggøre deres programmer på www.mobilityweek.eu.

Yderligere oplysninger

www.mobilityweek.eu

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar