Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 17. září 2012

Životní prostředí: Evropský týden mobility 2012 na téma „Pohyb správným směrem“

Stovky evropských obcí a měst se ve dnech 16. až 22. září 2012 zúčastní 11. ročníku Evropského týdne mobility. Občané se mohou zapojit do činností na podporu alternativních druhů dopravy a méně častého používání osobního automobilu. V rámci letošního tématu „Pohyb správným směrem“ je cílem kampaně zvýšit informovanost o plánech udržitelné městské mobility a představit způsoby, jak lze do procesu plánování lépe zapojit občany a místní zainteresované subjekty.

Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik uvedl: „Plánování udržitelné městské mobility je jedním ze způsobů, jak uvést do rovnováhy rozvoj dopravy, kvalitu životního prostředí a sociální spravedlnost. Lepší plánování může městům přinést užitek v podobě větší mobility, jakož i lepší kvality ovzduší, nižších emisí, nižší míry hluku a zdravějšího městského prostředí. Kroky směrem k udržitelnému a efektivnímu dopravnímu systému pomohou zvýšit mobilitu a zároveň snížit znečištění a zlepšit kvalitu života ve prospěch občanů. Proto se začněme hýbat!“

„Abychom byli schopni učinit naše města čistší a bezpečnější, musíme najít správnou rovnováhu, pokud jde o naši potřebu každodenního používání dopravy. Nás všechny frustrují dopravní zácpy, hluk a znečištění a známe rizika dopravních nehod, ale poměrně často se naše dobré záměry nepromítají do udržitelné mobility. Proto Evropský týden mobility podporuje rozvoj pěších zón a cyklistické infrastruktury, zlepšování veřejné dopravy, a sbližuje tak místní komunity. Vyzýváme města a obce, aby se k nám připojily a učinily správná rozhodnutí ve prospěch veřejné dopravy, sdíleného silničního prostoru a hladce fungující mobility pro všechny,“ prohlásil místopředseda Siim Kallas.

Kampaň Evropského týdne mobility oficiálně zahájí komisař Potočnik dne 18. září 2012 jako součást akce „Sustainable Two-Wheels“ („Udržitelná dvoukolová vozidla“) Evropského parlamentu. Výbor Evropského parlamentu pro dopravu uspořádá v odpoledních hodinách slyšení, v jehož rámci vyzve města a veřejnost k diskusi o udržitelné městské mobilitě.

Pohyb správným směrem

Protože v městských oblastech jsou důsledky motorizované dopravy stále citelnější, mnoho měst si uvědomuje, že v reakci na větší dopravní zácpy, vyšší emise a dopravní nehody je třeba realizovat ambiciózní strategie. Dostupnost veřejné dopravy má také sociální dopady, protože například lidé, kteří musí bydlet v oblastech s nižšími nájmy, stráví často na cestě do práce delší dobu. Vytváření plánů udržitelné městské mobility v úzké spolupráci s podniky a občanskou společností může zvýšit ekonomickou výkonnost měst a obcí a zlepšit kvalitu života na místní úrovni. Evropský týden mobility nabízí možnost vytvořit a zlepšit plány prostřednictvím konferencí a diskusí a předváděním a testováním nových řešení. Poskytuje rovněž příležitost orgánům místní správy, aby zavedly a propagovaly opatření podporující jízdu na kole, chůzi a hromadnou dopravu.

Cena Evropského týdne mobility

Města a obce, které se na týdnu mobility podílejí, se vyzývají, aby se přihlásily do soutěže o cenu Evropského týdne mobility za rok 2012. Cena bude přiznána městům, u kterých se usoudí, že zorganizovala nejinovativnější kampaně, pokud jde o kvalitu činností souvisejících s letošním tématem a rozsah zavedených trvalých opatření. Vítězem ceny Evropského týdne mobility v roce 2011 bylo město Boloňa (Itálie). Boloňa si porotu Evropského týdne mobility získala tím, že namísto pouhého jednoho dne uspořádala celý víkend bez aut. Mezi realizovaná opatření trvalé povahy patřilo vybudování dobíjecích stanovišť pro elektrické automobily a plán rozšířit městskou síť cyklistických stezek na 130 km. Dalšími dvěma finalisty byl Záhřeb (Chorvatsko) a Larnaka (Kypr) (viz IP/12/218).

Souvislosti

Během uplynulého desetiletí podporoval Evropský týden mobility města ve vytváření příjemnějšího a zdravějšího životního prostředí pro občany tím, že je povzbuzoval ke snižování dopravního přetížení a podporoval druhy dopravy, které jsou udržitelné a využívají lidskou sílu. Od svého prvního ročníku, konaného v roce 2002, týden mobility zaznamenává trvalý nárůst počtu účastnických měst – v roce 2011 se jich zúčastnilo 2 268. Evropská města a obce mohou podepsat Chartu Evropského týdne mobility a zveřejnit své programy na internetových stránkách www.mobilityweek.eu.

Další informace:

www.mobilityweek.eu


Side Bar