Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 17 септември 2012 г.

Околна среда: Европейска седмица на мобилността 2012 година — „движение в правилната посока“

Стотици европейски градове ще участват в 11-то издание на Европейската седмица на мобилността от 16 до 22 септември 2012 г. Гражданите са поканени да участват в дейности за насърчаване на алтернативните видове транспорт и намаляване на използването на лични автомобили. Темата на тази година, „Движение в правилната посока“, има за цел да повиши осведомеността за плановете за устойчива градска мобилност и да ангажира гражданите и местните заинтересовани страни по-добре в процеса на планиране.

Европейският комисар по околната среда Янез Поточник заяви: Планирането на устойчива градска мобилност е начин за постигане на равновесие между развитието на транспорта, качеството на околната среда и социалната справедливост. По-доброто планиране може да допринесе за това градовете да се радват на повишена мобилност, както и на по-добро качество на въздуха, намалени емисии, по-малко шум и по-здравословна градска среда. Със създаването на устойчива и ефикасна транспортна система ще се увеличи мобилността и същевременно ще се намали замърсяването и подобри качеството на живота на гражданите. Затова — нека започнем да се движим напред!

Превръщането на градовете ни в едно по-чисто и по-сигурно място е предизвикателство, при чието решаване трябва да улучим баланса с ежедневните ни нужди от придвижване. На никого не са приятни задръстванията, шумът и замърсяването и всички сме наясно с рисковете от пътни произшествия, но много често добрите ни намерения не се претворяват в устойчива мобилност. Ето защо чрез Европейската седмица на мобилността заставаме зад обособяването на пешеходни зони и инфраструктура за велосипедисти, подобряването на обществения транспорт и споделянето на опит между местните общности. Отправяме призив към малките и големите градове да се присъединят към нашите усилия и да мислят перспективно за обществения транспорт, споделено ползване на пътните артерии и улеснена мобилност в полза на всички“, каза заместник-председателят на Комисията Сийм Калас.

Комисар Поточник ще открие официално кампанията „Европейска седмица на мобилността“ на 18 септември 2012 г. като част от мероприятието Sustainable2wheels(Устойчивост на две колела) в Европейския парламент. Комисията по транспорт на Европейския парламент ще проведе изслушване в следобедните часове, на което градовете и обществеността са поканени да обсъждат устойчивата градска мобилност.

Движение в правилната посока

Тъй като последиците от автомобилното движение все повече се усещат в градските райони, за много градове става ясна нуждата от амбициозни стратегии, за да реагират на по-големите задръствания, по-високите емисии и пътнотранспортните произшествия. Качеството на мрежите на обществения транспорт има и социални последици, например когато пътуването до работното място става по-дълго за хората, които трябва да живеят в райони с по-ниски наеми. Разработването на планове за устойчива градска мобилност в тясно сътрудничество с фирмите и гражданското общество може да даде тласък на икономическото развитие на градовете и да подобри качеството на живот на местно равнище. Европейската седмица на мобилността дава възможност за разработване и подобряване на такива планове в рамките на конференции и дебати и чрез демонстриране и изпробване на нови решения. Освен това тя предлага на местните органи възможност да въведат и популяризират мерки, с които се поощрява придвижването с велосипед, пеша и с обществения транспорт.

Награда на Седмицата на мобилността

Градовете, които участват в седмицата на мобилността, могат да кандидатстват за „Наградата на Европейската седмица на мобилността“ за 2012 г. Наградата се връчва на градове, които са организирали най-новаторските кампании, що се отнася до качеството на дейностите, свързани с годишната тема, и разнообразието от мерки, които са трайно приложени на практика. През 2011 г. победителят в конкурса за тази награда беше италианският град Болоня. Болоня спечели журито на Европейската седмица на мобилността с идеята си да организира уикенд без автомобили, вместо само един ден. Приложените постоянни мерки включваха изграждането на зарядни станции за електромобили и план за разширяване на градската мрежа от велосипедни алеи до 130 km. Другите финалисти бяха Загреб (Хърватия) и Ларнака (Кипър). (вж. IP/12/218).

Контекст

През последното десетилетие чрез Европейската седмица на мобилността градовете бяха насърчавани да създадат по-приятна и здравословна среда за гражданите, като намалят задръстванията и поощряват използването на устойчиви форми на транспорт, задвижвани от човешката сила. Все повече градове участват в Седмицата на мобилността от стартирането на инициативата през 2002 г., като през 2011 г. се включиха 2268 града от цял свят. Европейските градове могат да подпишат Хартата на Европейската седмица на мобилността и да публикуват своите програми на адрес www.mobilityweek.eu

За повече информация:

www.mobilityweek.eu

За контакти:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar