Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 17. september 2012

Linnatransport: aeg on alustada säästvat liikumist

Täna algaval konverentsil, kus osalevad lisaks komisjoni asepresident Siim Kallasele ka Euroopa Parlamendi ja Regioonide Komitee esindajad, arutatakse linnaliikuvuse tulevikku. Kavas on kohtuda olulisemate sidusrühmadega. Euroopa Komisjon kuulutab välja avaliku arutelu, mis pakub elanikkonnale ja kõikidele huvitatud isikutele võimaluse anda oma panus ELi linnatranspordipoliitika tulevasse arengusse. Konverentsiga tähistatakse ka Euroopa Komisjoni säästva linnaliikuvusega tegeleva uurimisprogrammi CIVITAS 10. aastapäeva.

„Eurooplased on väsinud iga päev muretsemast selle üle, et nad õigeks ajaks tööle jõuaksid. Lisaks tekitavad peavalu liiklusummikutest põhjustatud probleemid ning nendega seotud kulud. Ma usun, et suudame ennetava planeerimise, uute tehnoloogiasuundade ja toetavate poliitikameetmete abil olukorda parandada. Selle saavutamiseks soovime teha koostööd linnade ja elanikkonnaga, et töötada välja tõhusamad, taskukohasemad, terviklikumad ja paremate juurdepääsuvõimalustega transpordisüsteemid. Tänane konverents ja avalik arutelu võimaldavad meil kujundada transpordipoliitikat vastavalt elanikkonna soovidele ja vajadustele," selgitas komisjoni asepresident transpordivolinik Siim Kallas.

Brüsselis toimuval konverentsil osaleb kakssada institutsioonilist sidusrühma, kohalike omavalitsuste esindajad, transporditeenuste osutajad ja kasutajad ning linnaliikuvussektori ja teadlaste esindajad. Arutatakse meetmete võtmist kolmes valdkonnas: säästva linnaliikuvuse kavad, linnateede maksustamise kavad ning linnalogistika. Komisjon lisas need kolm algatust 2011. aasta transpordipoliitika valgesse raamatusse, kus esitatakse kaugeleulatuvad eesmärgid kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks kogu transpordisektoris, pöörates erilist tähelepanu linnatranspordile.

Linnatranspordile pühendatud konverentsi raames tähistatakse ka algatuse CIVITAS 10. aastapäeva. Algatuse eesmärk on aidata linnu säästvat linnaliikuvust edendavate kaugeleulatuvate transpordimeetmete ja poliitikasuundade rakendamisel. Foorumi CIVITAS võrgustik, mis ühendab rohkem kui 200 linna, on andnud komisjonile väärtuslikke juhtnööre selle kohta, kuidas ELi meetmetega kõige paremini toetada transpordi tõhusamaks ja säästvamaks muutmiseks võetavaid kohalikke meetmeid. See tähendab ligikaudu 370 miljoni euro suurust investeeringut linnatranspordi innovatsiooni.

Komisjoni linnaliikuvuspoliitikas kajastatakse ka kogemusi, mis on saadud linnaliikuvuse 2009. aasta tegevuskava (praegu läbivaatamisel) rakendamise käigus, ning kasutatakse ära algatuse CIVITAS raames kogutud teadmisi. Avalik arutelu pakub elanikkonnale ja kõikidele huvitatud isikutele täiendava võimaluse anda oma panus ELi linnatranspordipoliitika tulevasse arengusse.

See paneb järgmisel aastal aluse konkreetsetele ettepanekutele, millega sätestatakse ELi eesmärgid ja prioriteedid säästva linnaliikuvuse valdkonnas, rõhutatakse säästva linnaliikuvuse kavade tähtsust ning määratakse kindlaks valdkonnad, mille puhul kohalikke meetmeid saab toetada ELi tasandi meetmetega. Üleminek säästvale linnaliikuvusele, mis hõlmab uute tehnoloogiasuundade, seadmete ja süsteemid kasutuselevõttu, aitab edendada majanduskasvu ja luua uusi töökohti.

Täiendavat teavet saab järgmisel aadressil:

MEMO/12/670

MEMO/12/671

http://ec.europa.eu/transport/consultations/index_en.htm

Arutelu toimub 17. septembrist kuni 10. detsembrini.

http://ec.europa.eu/transport/urban/consultations/index_en.htm

www.civitas.eu

www.civitas.eu/UrbanMobilityConference

http://ec.europa.eu/transport/urban/urban_mobility/urban_mobility_en.htm

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar