Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 14 september 2012

Rapport visar betydande geografiska skillnader i fråga om utbildning

Var du bor i Europa kan ha stort inflytande på dina utbildningsmöjligheter och andra möjligheter i livet, visar en ny rapport från Europeiska kommissionen. Rapporten Mind the Gap - education inequality across EU regions visar att det finns stora skillnader i fråga om utbildningsmöjligheter och resultat både mellan och inom EU-länderna. Det verkar finnas en nord-sydlig skiljelinje i fråga om utbildningsnivå. Flest lågkvalificerade personer, dvs. personer som högst har grundskoleutbildning, finns i de sydeuropeiska regionerna och framför allt i Portugal och Spanien. De regioner med lägst andel lågkvalificerade personer hittar man däremot i Storbritannien, Belgien, Nederländerna och Sverige. Trots EU-ländernas beslutsamhet att främja lika möjligheter inom utbildning kvarstår de geografiska skillnaderna. I rapporten, som är den första i sitt slag, uppmanas EU-länderna att göra större insatser för att minska ojämlikheter i fråga om utbildning.

– Alla EU-medborgare ska kunna få tillgång till allmän och yrkesinriktad utbildning av hög kvalitet, oavsett var i EU de bor. Det är hög tid att leva upp till de löften som getts. En förutsättning för balanserad regional utveckling och social sammanhållning är att vi lyckas ta itu med de geografiska skillnaderna på utbildningsområdet. EU:s strukturfonder kan och bör användas för att utjämna dessa skillnader, säger Androulla Vassiliou, EU-kommissionär med ansvar för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdom.

Rapporten visar att de regioner med högst andel personer med högskoleutbildning (kandidat- eller magisterexamen eller motsvarande) främst finns i Storbritannien, Nederländerna, norra Spanien och Cypern. Regionerna med lägst andel ligger i Italien, Portugal, Rumänien och Tjeckien. Rapporten visar också att det finns avsevärda regionala skillnader när det gäller vuxnas deltagande i livslångt lärande.

Vad händer nu?

I november kommer kommissionen att anta sin strategi för nytänkande i fråga om kompetens. Strategin kommer att betona behovet av att ta itu med de geografiska skillnaderna i fråga om utbildning. Under 2013 kommer kommissionen att lägga fram ytterligare underlag och ge EU-länderna politisk vägledning om hur de kan främja lika möjligheter inom utbildning. En andra rapport om geografiska utbildningsskillnader i EU kommer att offentliggöras under 2013.

Regionala skillnader inom EU-länderna

  • Andel studerande inom högre utbildning i befolkningsgruppen 20–24 år: De största regionala skillnaderna finns i Belgien (bäst: Huvudstadsregionen Bryssel: 120,7 %*, sämst: provinsen Luxembourg: 23,4 %) följt av Tjeckien (bäst: Prag: 100 %, sämst: Střední Čechy: 5,6 %) och Österrike (bäst: Wien: 100 %, sämst: Voralberg: 7.3 %). *Procentsatsen kan vara högre än 100 % i regioner med flera institutioner för högre utbildning (vanligtvis huvudstadsregioner) som lockar till sig många studenter och ett stort antal studenter som är äldre än 20–24 år.

  • Geografisk tillgänglighet till högre utbildning (andelen personer som bor mer än 60 minuter från närmaste universitet): Spanien har den största skillnaden mellan den region som har bäst resultat och den som har sämst (bäst: Madrid och Baskien: 0 %, sämst: Ceuta: 99,7 %). Spanien är tätt följt av Grekland (bäst: Attiki 1,2 %, sämst: Ditiki Makedonia: 100 %), Finland (bäst: Södra Finland: 1,2 %, sämst: Åland: 88,5 %) och Bulgarien (bäst: Yugozapaden: 14,4%, sämst: Severozapaden 97,4%).

  • Andel personer med högre utbildning i befolkningsgruppen 15 år och över: I åtta EU-länder finns en skillnad på mer än 15 procentenheter mellan de bästa och de sämsta regionerna. Den största skillnaden mellan den bästa och den sämsta regionen (23,4 procentenheter) finns i Storbritannien där Inner London ligger bäst till på 41,8 % jämfört med Tees Valley och Durham på 18,4 %), följt av Frankrike (men en skillnad på 21,3 procentenheter: Île de France ligger bäst till på 33 % jämfört med Korsika på 11,7 %), Tjeckien (med en skillnad på 18,8 procentenheter: Prag ligger bäst till på 25,8% jämfört med Severozápad på 7 %), Spanien (17,6 procentenheter: Baskien, 34, 3 %, jämfört med Extremadura, 16,7%), Slovakien (17,1 procentenheter: Bratislavský kraj 27,2%, jämfört med Východné Slovensko, 10,1 %) och Rumänien (15,4 procentenheter: Bucureşti–Ilfov, 22,5 %, jämfört med Sud-Muntenia, 7,1 %).

  • Andel av befolkningen med låg utbildning: De största skillnaderna mellan regionerna hittar man i Frankrike (32,9 % för Alsace jämfört med 60,1 % för Korsika), följt av Grekland (37 % för Attiki jämfört med 64,1 % för Ionia Nisia), Spanien (44,2 % för Madrid jämfört med 67,4 % för Extremadura), Rumänien (21,9 % för Bucuresti-Ilfov, jämfört med 42,8% för Nord-Est) och Tyskland (11,9% för Chemnitz jämfört med 30,6 % för Bremen).

  • Vuxnas deltagande i livslångt lärande: De största skillnaderna mellan regionerna finns i Storbritannien (16,1 % av befolkningsgruppen 25–64 år deltar i livslångt lärande i Inner London jämfört med 5,7 % i Nordirland).

Bakgrund

Rapporten Mind the Gap - education inequality across EU regions sammanställdes för EU-kommissionens räkning av Nesse, ett oberoende nätverk av samhällsvetenskapliga experter inom utbildning. Arbetet leddes av Dr Dimitris Ballas vid Sheffield University i Storbritannien.

Rapporten bygger på uppgifter från Eurostat och omfattar mer än 100 kartor som visar de regionala skillnaderna. I rapporten utpekas de tio bästa och de tio sämsta regionerna i EU för var och en av det indikatorer som undersökts: Rapporten visar också andra viktiga resultat:

  • De regionala skillnaderna på utbildningsområdet hindrar en balanserad regional utveckling och ekonomisk tillväxt.

  • De regionala skillnaderna på utbildningsområdet förvärrar ojämlikheten mellan EU:s regioner. De bidrar också till kompetensflykt till mer utvecklade regioner.

  • Arten, omfattningen och effekterna av skillnaderna på utbildningsområdet varierar avsevärt mellan EU:s regioner. De politiska lösningarna måste därför vara skräddarsydda, inte standardiserade.

  • Effektiv användning av EU:s strukturfonder kan bidra till att utjämna regionala skillnader på utbildningsområdet och deras verkningar.

  • En mer systematisk insamling av uppgifter på subregional nivå är nödvändig för att förbättra kunskapsbasen och för att göra beslutsfattarna medvetna om problematiken.

Läs mer:

Den fullständiga rapporten och sammanfattning

EU-kommissionen: Utbildning (på engelska)

Androulla Vassilious webbplats (på engelska)

Följ Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

BILAGA

Karta 1: Lågkvalificerade (personer med högst förskole- eller grundskoleutbildning i % av befolkningen över 15 år)

Regioner med den största andelen personer som högst har förskole- och grundskoleutbildning (nivå 0–2, Isced 1997), som procentandel av befolkningen över 15 år

Alentejo (PT)

78,4

Centro (PT)

78,2

Norte (PT)

77,7

Malta (MT)

74,2

Algarve (PT)

71,7

Extremadura (ES)

67,4

Ciudad Autónoma de Melilla (ES)

65,0

Castilla-La Mancha (ES)

64,8

Lisboa (PT)

64,5

Ionia Nissia (EL)

64,1

Regioner med den lägsta andelen personer som högst har förskole- och grundskoleutbildning (nivå 0–2, Isced 1997), som procentandel av befolkningen över 15 år

Mecklenburg-Vorpommern (DE)

16,3

Brandenburg – Nordost (DE)

16,2

Sachsen-Anhalt (DE)

16,0

Bratislavský kraj (SK)

14,1

Brandenburg – Südwest (DE)

14,0

Leipzig (DE)

13,4

Thüringen (DE)

13,1

Dresden (DE)

13,0

Chemnitz (DE)

11,9

Praha (CZ)

10,7

Regionen Alentejo i Portugal har den högsta andelen lågkvalificerade personer. Prag i Tjeckien är den EU-region som har den lägsta andelen lågkvalificerade personer.

Den internationella standarden för utbildningsklassificering (Isced 1997) omfattar följande nivåer: Nivå 0 – Förskola. Nivå 1 – Låg- och mellanstadium eller första stadiet av grundskolan. Nivå 2 – Högstadium eller andra stadiet av grundskolan. Nivå 3 – Gymnasieutbildning. Nivå 4 – Eftergymnasial utbildning utom högskoleutbildning. Nivå 5 – Första stadiet av högre utbildning. Nivå 6 – Andra stadiet av högre utbildning.

Karta 2. Livslångt lärande – vuxnas deltagande i utbildning i åldersgruppen 25–64 år (i % av den totala befolkningen)

Regioner med största andelen vuxna i åldersgruppen 25–64 år som deltar i allmän och yrkesinriktad utbildning (i % av den totala befolkningen)

Hovedstaden

19,2

Inner London

16,1

Midtjylland

15,8

Highlands and Islands

15,2

Syddanmark

15,0

Sjælland

14,9

Nordjylland

14,2

Södra Finland

13,8

Åland

13,6

Västsverige

12,8

Regioner med den lägsta andelen vuxna i åldersgruppen 25–64 år som deltar i allmän och yrkesinriktad utbildning (i % av den totala befolkningen)

Severozapaden

0,27

Notio Egeo

0,39

Sterea Ellada

0,45

Yugoiztochen

0,45

Severoiztochen

0,47

Yuzhen tsentralen

0,50

Severen tsentralen

0,52

Ionia Nisia

0,52

Vorio Egeo

0,60

Sud – Muntenia

0,70

Huvudstadregionen i Danmark har den högsta andelen vuxna som deltar i livslångt lärande. Severozapaden i Bulgarien har den lägsta.

Karta 3: Personer med högre utbildning – (Isced 1997, nivå 5–6) i % av befolkningen som är 15 år eller äldre

Regioner med den högsta andelen personer med högre utbildning (Isced 1997, nivå 5–6) i % av befolkningen som är 15 år eller äldre

Inner London (UK)

41,8

Prov. Brabant Wallon (BE)

38,1

Stockholm (SE)

34,5

País Vasco (ES)

34,3

Prov. Vlaams-Brabant (BE)

34,1

Utrecht (NL)

34,1

Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BE)

33,9

Île de France (FR)

33,0

Noord-Holland (NL)

32,8

Hovedstaden (DK)

32,3

Regioner med den lägsta andelen personer med högre utbildning (Isced 1997 nivå 5–6) i % av befolkningen som är 15 år eller äldre

Basilicata (IT)

8,6

Centro (PT)

8,5

Provincia Autonoma Bolzano/Bozen (IT)

8.5

Puglia (IT)

8,4

Alentejo (PT)

8,4

Valle d'Aosta (IT)

8,3

Nord-Est (RO)

8,2

Sud-Est (RO)

7,5

Sud – Muntenia (RO)

7,1

Severozápad (CZ)

7,0

Den region med högst andel personer med högre utbildning är Inner London i Storbritannien, medan regionen Severozápad i Tjeckien har den lägsta andelen.


Side Bar