Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 14 september 2012

Belangrijke geografische verschillen op onderwijsgebied in kaart gebracht

De kwaliteit van uw onderwijs en uw vooruitzichten hangen volgens een nieuw verslag van de Europese Commissie sterk af van waar u woont. Het verslag, getiteld 'Mind the Gap - education inequality across EU regions', vestigt de aandacht op aanzienlijke verschillen in onderwijskansen en -resultaten tussen en binnen de EU-lidstaten. Wat opleidingsniveau betreft, lijkt er sprake te zijn van een noord-zuid-scheiding: de hoogste percentages laagopgeleide mensen (lager middelbaar onderwijs of minder) komen in de zuidelijke regio's voor, en met name in Portugal en Spanje, en de laagste percentages van laagopgeleide mensen komen vooral in het Verenigd Koninkrijk, België, Nederland en Zweden voor. Geografische ongelijkheden in onderwijs blijven bestaan, ondanks toezeggingen van lidstaten dat zij de kansengelijkheid op het gebied van onderwijs en opleiding zouden bevorderen. Het verslag – het eerste in zijn soort – roept EU-landen op meer te doen om deze ongelijkheden te verminderen.

"Alle Europese burgers zouden toegang moeten hebben tot onderwijs en opleiding van goede kwaliteit, ongeacht waar zij wonen. Het is tijd om de gedane beloften waar te maken. Het aanpakken van geografische ongelijkheid in het onderwijs is een eerste vereiste voor een evenwichtige regionale ontwikkeling en sociale samenhang. De Europese structuurfondsen kunnen worden gebruikt om de ongelijkheden aan te pakken, en dat zou ook moeten gebeuren", aldus Androulla Vassiliou, Europees commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en Jeugdzaken.

Uit het verslag blijkt dat de regio's met de hoogste percentages hoger opgeleiden (mensen met een bachelor-, master- of gelijkwaardig diploma) vooral te vinden zijn in het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Noord-Spanje en Cyprus. De regio's met de laagste percentages hoger opgeleiden liggen in Italië, Portugal, Roemenië en de Tsjechische Republiek. Het verslag wijst ook op aanzienlijke regionale verschillen in de mate van participatie van volwassenen in een leven lang leren.

Volgende stappen

In november geeft de Commissie het startsein aan haar "Rethinking Skills"-strategie, die de aandacht zal vestigen op de noodzaak om iets te doen aan de geografische verschillen in het onderwijs. In 2013 zal de Commissie de lidstaten voorzien van meer informatie en beleidsadvies over manieren om de kansgelijkheid in onderwijs en opleiding te verbeteren. En verder verschijnt in 2013 een tweede verslag over de geografische ongelijkheid van het onderwijs in de EU.

Regionale verschillen binnen de lidstaten

  • Studenten in het hoger onderwijs als percentage van de bevolkinggroep van 20-24: de grootste regionale verschillen zijn in België te vinden (beste score: Brussel-Hoofdstad, 120,7%*; slechtste: provincie Luxemburg, 23,4%), gevolgd door Tsjechië (beste: Praag, 100%; slechtste: Střední Čechy, 5,6%) en Oostenrijk (beste: Wenen, 100%; slechtste: Voralberg, 7,3%). * De score kan hoger liggen dan 100% in regio's met verschillende hogeronderwijsinstellingen (vaak hoofdsteden) die grote aantallen studenten aantrekken, waarvan veel ouder zijn dan 20-24 jaar.

  • Geografische toegankelijkheid van het hoger (tertiair) onderwijs – het percentage mensen dat op meer dan 60 minuten van de dichtstbijzijnde universiteit woont: de kloof tussen de best en de slechtst presterende regio's is het grootst in Spanje (beste regio's: Madrid en Baskenland, 0%; slechtste: Ceuta, 99,7%). Spanje wordt op de voet gevolgd door Griekenland (beste: Attiki, 1,2%; slechtste: Ditiki Makedonia, 100%), Finland (beste: Etelä-Suomi, 1,2%; slechtste: Åland 88,5%) en Bulgarije (beste: Yugozapaden, 14,4%; slechtste: Severozapaden, 97,4%).

  • Aantallen mensen met een tertiaire kwalificatie, als percentage van de bevolkinggroep van 15 jaar en ouder: in acht lidstaten is er een verschil van meer dan 15 procentpunten tussen de best en de slechtst presterende regio's. De kloof is het grootst in het Verenigd Koninkrijk (23,4 procentpunten, beste: Inner-London, 41,8%; slechtste: Tees Valley en Durham, 18,4%), gevolgd door Frankrijk (21,3 procentpunten, beste: Île de France, 33%; slechtste: Corsica, 11,7%), Tsjechië (18,8 procentpunten, beste: Praag, 25,8%; slechtste: Severozápad, 7%), Spanje (17,6 procentpunten, beste: Baskenland, 34,3%; slechtste: Extremadura, 16,7%), Slowakije (17,1 procentpunt, beste: Bratislavský kraj, 27,2%; slechtste: Východné Slovensko, 10,1%) en Roemenië (15,4 procentpunten, beste: Bucureşti-Ilfov, 22,5%; slechtste: Sud-Muntenia, 7,1%).

  • Aandeel van de bevolking met een laag opleidingsniveau: Frankrijk laat de grootste regionale verschillen zien (beste: Alsace, 32,9%; slechtste: Corsica, 60,1%), gevolgd door Griekenland (beste: Attiki, 37%; slechtste: Ionische eilanden, 64,1%), Spanje (beste: Madrid, 44,2%; slechtste: Extremadura, 67,4%), Roemenië (beste: Bucuresti-Ilfov, 21,9%; slechtste: Nord-Est, 42,8%) en Duitsland (beste: Chemnitz, 11,9%; slechtste: Bremen, 30,6%).

  • Participatie van volwassenen in een leven lang leren: het Verenigd Koninkrijk vertoont veruit de grootste regionale verschillen (beste: Inner-London, waar 16,1% van de bevolking tussen 25 en 64 jaar deelneemt aan een leven lang leren; slechtste: Noord-Ierland, 5,7%).

Achtergrond

Het verslag 'Mind the Gap - education inequality across EU regions' is voor de Europese Commissie opgesteld door netwerk van sociale wetenschappers inzake onderwijs en opleiding (NESSE). Het team van auteurs wordt geleid door Dr. Dimitris Ballas van Sheffield University (Verenigd Koninkrijk).

Het verslag maakt gebruik van gegevens van Eurostat en bevat meer dan 100 kaarten die de regionale verschillen aanschouwelijk maken. Voor elk van de indicatoren die erin aan bod komen, noemt het verslag de 10 EU-regio's die het best en het slechtst scoren. Andere belangrijke boodschappen van het verslag:

  • Regionale verschillen in opleiding vormen een belemmering voor een evenwichtige regionale ontwikkeling en economische groei.

  • Regionale verschillen in onderwijs versterken de ongelijkheid tussen EU-regio's. Zij werken ook de braindrain naar de meer ontwikkelde regio's in de hand.

  • Er is heel wat variatie in de aard, de schaal en de effecten van ongelijkheden op onderwijsgebied in de verschillende EU-regio's. De beleidsoplossingen mogen niet algemeen zijn, maar moeten op maat gesneden zijn.

  • Doeltreffende aanwending van de Europese Structuurfondsen kunnen regionale verschillen op het gebied van onderwijs en de effecten ervan deels verhelpen.

  • Een meer systematische verzameling van gegevens op subregionaal niveau is nodig om de kennisbasis te verbeteren en de beleidsmakers over dit onderwerp te informeren.

Voor meer informatie

Het volledige verslag en de samenvatting

Europese Commissie: Onderwijs en opleiding

Website van Androulla Vassiliou

Volg Androulla Vassiliou op Twitter @VassiliouEU

BIJLAGE

Figuur 1: Mensen met lage onderwijskwalificaties ("hoogstens kleuter-, lager of lager middelbaar onderwijs"), in % van de bevolking van 15 jaar en ouder

Regio's met het hoogste aandeel mensen die hoogstens kleuter-, lager of lager middelbaar onderwijs (ISCED 0-2, niveaus 1997) hebben genoten, in % van de bevolking van 15 jaar en ouder

Alentejo (PT)

78,4

Centro (PT)

78,2

Norte (PT)

77,7

Malta (MT)

74,2

Algarve (PT)

71,7

Extremadura (ES)

67,4

Ciudad Autónoma de Melilla (ES)

65,0

Castilla-La Mancha (ES)

64,8

Lisboa (PT)

64,5

Ionia Nissia (EL)

64,1

Regio's met het laagste aandeel mensen die hoogstens kleuter-, lager of lager middelbaar onderwijs (ISCED 0-2, niveaus 1997) hebben genoten, in % van de bevolking van 15 jaar en ouder

Mecklenburg-Vorpommern (DE)

16,3

Brandenburg – Nordost (DE)

16,2

Sachsen-Anhalt (DE)

16,0

Bratislavský kraj (SK)

14,1

Brandenburg – Südwest (DE)

14,0

Leipzig (DE)

13,4

Thüringen (DE)

13,1

Dresden (DE)

13,0

Chemnitz (DE)

11,9

Praha (CZ)

10,7

De regio Alentejo in Portugal heeft het hoogste percentage laagopgeleide mensen; Praag, in de Tsjechische Republiek, is de EU-regio met het laagste percentage.

De International Standard Classification of Education (ISCED 1997) maakt gebruik van de volgende niveaus: niveau 0 - het kleuteronderwijs; niveau 1 - lager onderwijs of eerste fase van het basisonderwijs; niveau 2 - lager middelbaar onderwijs of de tweede fase van het basisonderwijs; niveau 3 - (hoger) middelbaar onderwijs; niveau 4 - postsecundair niet-tertiair onderwijs; niveau 5 - eerste fase van het tertiair onderwijs; niveau 6 - tweede fase van het tertiair onderwijs.

Figuur 2: Een leven lang leren: aantallen volwassenen van 25-64 jaar die onderwijs en opleiding volgen, als % van de gehele bevolking

Regio's met het hoogste aandeel volwassenen van 25-64 jaar die onderwijs genieten of een opleiding volgen, in % van de totale bevolking

Hovedstaden

19,2

Inner London

16,1

Midtjylland

15,8

Highlands and Islands

15,2

Syddanmark

15,0

Sjælland

14,9

Nordjylland

14,2

Etelä-Suomi

13,8

Åland

13,6

Västsverige

12,8

Regio's met het laagste aandeel volwassenen van 25-64 jaar die onderwijs genieten of een opleiding volgen, in % van de totale bevolking

Severozapaden

0,27

Notio Egeo

0,39

Sterea Ellada

0,45

Yugoiztochen

0,45

Severoiztochen

0,47

Yuzhen tsentralen

0,50

Severen tsentralen

0,52

Ionia Nisia

0,52

Vorio Egeo

0,60

Sud – Muntenia

0,70

De regio Hovedstaden in Denemarken heeft de hoogste participatie van volwassenen in een leven lang leren; Severozapaden, in Bulgarije, de laagste.

Figuur 3: Personen met een hogere (tertiaire) opleiding – (niveau 5-6, ISCED 1997), in % van alle personen van 15 jaar en ouder

Regio's met het hoogste aandeel mensen met een tertiaire onderwijskwalificatie (niveau 5-6, ISCED 1997), in % van alle personen van 15 jaar en ouder

Inner London (UK)

41,8

Prov. Brabant Wallon (BE)

38,1

Stockholm (SE)

34,5

País Vasco (ES)

34,3

Prov. Vlaams-Brabant (BE)

34,1

Utrecht (NL)

34,1

Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BE)

33,9

Île de France (FR)

33,0

Noord-Holland (NL)

32,8

Hovedstaden (DK)

32,3

Regio's met het laagste aandeel mensen met een tertiaire onderwijskwalificatie (niveau 5-6, ISCED 1997), in % van alle personen van 15 jaar en ouder

Basilicata (IT)

8,6

Centro (PT)

8,5

Provincia Autonoma Bolzano/Bozen (IT)

8,5

Puglia (IT)

8,4

Alentejo (PT)

8,4

Valle d'Aosta (IT)

8,3

Nord-Est (RO)

8,2

Sud-Est (RO)

7,5

Sud – Muntenia (RO)

7,1

Severozápad (CZ)

7,0

De regio met het hoogste aandeel hoger opgeleiden is Inner-London, in het Verenigd Koninkrijk; het laagste percentage is te vinden in Severozápad, in de Tsjechische Republiek.

Contact:

Dennis Abbott +32 22959258; Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam +32 22959667


Side Bar