Navigation path

Left navigation

Additional tools

Il-Kummissjoni Ewropea

Stqarrija għall-Istampa

Brussell, l-14 ta’ Settembru 2012

Rapport jiġbed l-attenzjoni lejn differenzi ġeografiċi ewlenin fl-edukazzjoni

Skont rapport ġdid tal-Kummissjoni Ewropea, il-post fejn tgħix fl-Ewropa jista’ jinfluwenza ħafna l-edukazzjoni u l-prospetti tiegħek fil-ħajja. Ir-rapport, bit-titlu “Mind the Gap - education inequality across EU regions” (Attent għad-Differenzi - l-inugwaljanza fl-edukazzjoni madwar ir-reġjuni tal-UE), jiġbed l-attenzjoni lejn differenzi sinifikanti fl-opportunitajiet u r-riżultati tal-edukazzjoni madwar - u ġewwa - l-Istati Membri. Jidher li hemm differenza bejn in-naħa ta’ Fuq u ta’ Isfel tal-Ewropa fil-kisba edukattiva, u l-aktar rati għoljin ta’ persuni mhux kwalifikati, b’edukazzjoni sekondarja tal-ewwel livell jew inqas, jinsabu fir-reġjuni t’Isfel tal-Ewropa u b’mod partikolari fil-Portugall u Spanja. B’mod kuntrarju, ir-reġjuni bl-inqas rati ta’ persuni bi kwalifiki baxxi jinsabu l-aktar fir-Renju Unit, il-Belġju, il-Pajjiżi l-Baxxi u l-Isvezja. L-inugwaljanzi ġeografiċi fl-edukazzjoni jippersistu minkejja l-impenji li ħadu l-Istati Membri biex jippromwovu l-ekwità fl-edukazzjoni u t-taħriġ. Ir-rapport - l-ewwel wieħed ta’ dan it-tip - jitlob lill-pajjiżi tal-UE biex jagħmlu aktar sforz biex inaqqsu dawn l-inugwaljanzi.

“Iċ-ċittadini Ewropej kollha għandhom jibbenefikaw minn edukazzjoni u taħriġ ta’ kwalità għolja - ikun x'ikun il-post fejn jgħixu. Wasal iż-żmien li l-impenji li saru jitwettqu. L-indirizzar tal-inugwaljanza ġeografika fl-edukazzjoni huwa rekwiżit meħtieġ minn qabel għal żvilupp reġjonali u koeżjoni soċjali bbilanċjati. Il-Fondi Strutturali Ewropej jistgħu u għandhom jintużaw sabiex jiġu indirizzati dawn l-inugwaljanzi,” qalet Androulla Vassiliou, il-Kummissarju Ewropew għall-Edukazzjoni, il-Kultura, il-Multilingwiżmu u ż-Żgħażagħ.

Ir-rapport juri li r-reġjuni bl-ogħla proporzjon ta’ individwi bi kwalifiki tal-edukazzjoni terzjarja (b’lawrja ta' Baċellerat jew Master’s jew ekwivalenti) l-aktar jinsabu fir-Renju Unit, il-Pajjiżi l-Baxxi, Spanja ta’ fuq u Ċipru. Ir-reġjuni bir-rati l-aktar baxxi ta’ gradwati fl-edukazzjoni terzjarja jinsabu fl-Italja, il-Portugall, ir-Rumanija u r-Repubblika Ċeka. Ir-rapport jiġbed l-attenzjoni wkoll lejn differenzi reġjonali sinifikanti f’termini ta’ parteċipazzjoni tal-adulti fit-tagħlim tul il-ħajja.

Il-passi li jmiss

F’Novembru, il-Kummissjoni se tadotta l-istrateġija tagħha “Rethinking Skills” (Reviżjoni tal-Ħiliet) li se tenfasizza l-ħtieġa li jiġu indirizzati d-differenzi ġeografiċi fl-edukazzjoni. Fl-2013, il-Kummissjoni se tippreżenta aktar evidenza u pariri politiċi lill-Istati Membri dwar kif jistgħu jtejbu l-ekwità fl-edukazzjoni u t-taħriġ. Rapport ieħor dwar il-ġeografija tal-inugwaljanza edukattivi fl-UE se jiġi ppubblikat fl-2013.

Differenzi reġjonali ġewwa l-Istati Membri

  • Studenti fl-edukazzjoni terzjarja bħala proporzjon tal-popolazzjoni ta’ età ta’ bejn l-20 u l-24 sena: l-akbar differenzi reġjonali jinsabu fil-Belġju (l-aħjar: Brussell il-Kapitali, 120.7%*; l-agħar: il-Provinċja tal-Lussemburgu, 23.4%) segwit mir-Repubblika Ċeka (l-aħjar: Praga, 100%; l-agħar: Střední Čechy, 5.6%) u l-Awstrija (l-aħjar: Vjenna, 100%; l-agħar: Voralberg, 7.3%). * Il-proporzjon jista’ jkun ogħla minn 100% f’reġjuni li għandhom bosta istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni terzjarja (normalment ir-reġjuni tal-kapitali) li jattiraw popolazzjoni kbira ta’ studenti u numru kbir ta’ studenti ta’ età ta’ aktar minn 20-24.

  • L-aċċessibbiltà ġeografika għall-edukazzjoni terzjarja - il-perċentwal ta’ persuni li jgħixu aktar minn 60 minuta ’l bogħod mill-università l-aktar qrib: Spanja għandha l-akbar diskrepanza bejn ir-reġjuni bl-aħjar u l-agħar prestazzjoni (l-aħjar: Madrid u País Vasco, 0%; l-agħar: Cueta, 99.7%). Din hija segwita mill-qrib mill-Greċja (l-aħjar: Attiki, 1.2%; l-agħar: Ditiki Makedonia, 100%), il-Finlandja (l-aħjar: Etelä-Suomi, 1.2%; l-agħar: Åland, 88.5%) u l-Bulgarija (l-aħjar: Yugozapaden, 14.4%; l-agħar: Severozapaden, 97.4%).

  • Proporzjon ta’ gradwati fl-edukazzjoni terzjarja fost il-popolazzjoni ta’ età ta’ 15-il sena jew aktar: Fi tmien Stati Membri, hemm differenza ta’ aktar minn 15-il punt perċentwali bejn ir-reġjuni bl-aħjar u l-agħar prestazzjoni. Ir-Renju Unit għandu l-akbar diskrepanza (23.4 punti perċentwali, l-aħjar: il-Qalba ta' Londra, 41.8%; l-agħar: Tees Valley u Durham, 18.4%), segwit minn Franza (21.3 punti perċentwali, l-aħjar: Île de France, 33%; l-agħar: Korsika, 11.7%, ir-Repubblika Ċeka (18.8 punti perċentwali, l-aħjar: Praga, 25.8%; l-agħar: Severozápad, 7%), Spanja (17.6 punti perċentwali, l-aħjar: País Vasco, 34.3%; l-agħar: Extremadura, 16.7%), is-Slovakkja (17.1 punti perċentwali, l-aħjar: Bratislavský kraj, 27.2%; l-agħar: Východné Slovensko, 10.1%) u r-Rumanija (15.4 punti perċentwali, l-aħjar: Bucureşti–Ilfov, 22.5%; l-agħar: Sud-Muntenia, 7.1%).

  • Proporzjon tal-popolazzjoni bi kwalifiki edukattivi baxxi: Franza għandha l-ogħla differenza reġjonali (l-aħjar: Alsace, 32.9%; l-agħar: Korsika, 60.1%), segwita mill-Greċja (l-aħjar: Attiki, 37%; l-agħar: Ionia Nisia, 64.1%), Spanja (l-aħjar: Madrid, 44.2%; l-agħar: Extremadura, 67.4%), ir-Rumanija (l-aħjar: Bucuresti-Ilfov, 21.9%; l-agħar: Nord-Est, 42.8%) u l-Ġermanja (l-aħjar: Chemnitz, 11.9%; l-agħar: Bremen, 30.6%).

  • Il-parteċipazzjoni tal-adulti fit-tagħlim tul il-ħajja: Ir-Renju Unit għandu bil-bosta l-akbar differenza reġjonali (l-aħjar: il-Qalba ta’ Londra, b’16.1% tal-popolazzjoni ta’ età ta’ bejn 24 u 64 sena fit-tagħlim tul il-ħajja; l-agħar: l-Irlanda ta’ Fuq, 5.7%).

Sfond

Ir-rapport “Mind the Gap - education inequality across EU regions” tfassal għall-Kummissjoni Ewropea min-Netwerk ta’ Esperti fix-Xjenzi Soċjali tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ (NESSE - Network of Experts in Social Sciences of Education and Training). It-tim ta’ awturi jitmexxa minn Dr Dimitris Ballas tal-Università ta’ Sheffield fir-Renju Unit.

Ir-rapport juża d-dejta mill-Eurostat u fih aktar minn 100 mappa li juru d-differenzi reġjonali. Huwa jidentifika l-aħjar għaxar reġjuni u l-agħar għaxar reġjuni tal-UE għal kull wieħed mill-indikaturi li jeżamina. Sejbiet ewlenin oħra mir-rapport huma:

  • Id-differenzi reġjonali fit-tagħlim jostakolaw żvilupp reġjonali u tkabbir ekonomiku bbilanċjati;

  • Id-differenzi reġjonali fl-edukazzjoni ikabbru l-inugwaljanza bejn ir-reġjuni tal-UE. Huma jinkoraġixxu wkoll l-eżodu ta’ mħuħ lejn ir-reġjuni l-aktar żviluppati;

  • In-natura, l-iskala u l-effetti tal-inugwaljanzi edukattivi jvarjaw b’mod konsiderevoli madwar ir-reġjuni tal-UE. Il-soluzzjonijiet politiċi għandhom ikunu magħmula apposta aktar milli jkunu ġeneriċi;

  • L-użu effettiv tal-Fondi Strutturali Ewropej jista’ jgħin biex jitnaqqsu d-differenzi reġjonali fl-edukazzjoni u l-effetti tagħhom;

  • Il-ġbir aktar sistematiku tad-dejta f'livell subreġjonali huwa meħtieġ sabiex titjieb il-bażi tal-għarfien u sabiex jiġu infurmati dawk li jfasslu l-politika dwar dan is-suġġett.

Għal aktar informazzjoni

Ir-rapport sħiħ u s-sommarju eżekuttiv

Il-Kummissjoni Ewropea: L-Edukazzjoni u t-Taħriġ

Il-Websajt ta’ Androulla Vassiliou

Segwi lil Androulla Vassiliou fuq Twitter @VassiliouEU

ANNESS

Figura 1: Persuni bi kwalifiki edukattivi baxxi (l-aktar b’edukazzjoni ta’ qabel il-primarja, il-primarja u s-sekondarja tal-ewwel livell bħala % tal-popolazzjoni ta’ età ta’ aktar minn 15-il sena)

Reġjuni bl-ogħla sehem ta’ persuni l-aktar b’edukazzjoni ta’ qabel il-primarja, il-primarja u s-sekondarja tal-ewwel livell (livelli 0-2, ISCED 1997) bħala % tal-popolazzjoni ta’ età ta’ aktar minn 15-il sena

Alentejo (PT)

78.4

Centro (PT)

78.2

Norte (PT)

77.7

Malta (MT)

74.2

Algarve (PT)

71.7

Extremadura (ES)

67.4

Ciudad Autónoma de Melilla (ES)

65.0

Castilla-La Mancha (ES)

64.8

Lisboa (PT)

64.5

Ionia Nissia (EL)

64.1

Reġjuni bl-inqas sehem ta’ persuni l-aktar b’edukazzjoni ta’ qabel il-primarja, il-primarja u s-sekondarja tal-ewwel livell (livelli 0-2, ISCED 1997) bħala % tal-popolazzjoni ta’ età ta’ aktar minn 15-il sena

Mecklenburg-Vorpommern (DE)

16.3

Brandenburg – Nordost (DE)

16.2

Sachsen-Anhalt (DE)

16.0

Bratislavský kraj (SK)

14.1

Brandenburg – Südwest (DE)

14.0

Leipzig (DE)

13.4

Thüringen (DE)

13.1

Dresden (DE)

13.0

Chemnitz (DE)

11.9

Praha (CZ)

10.7

Ir-reġjuni ta’ Alentejo fil-Portugall għandu l-ogħla rati ta’ persuni bi kwalifiki baxxi. Praga fir-Repubblika Ċeka hija r-reġjuni tal-UE bir-rati l-aktar baxxi ta’ persuni bi kwalifiki baxxi.

Il-Klassifikazzjoni Standard Internazzjonali tal-Edukazzjoni (I S C E D 1997) tkopri l-livelli li ġejjin: livell 0 - edukazzjoni ta’ qabel il-primarja; livell 1 - edukazzjoni primarja jew l-ewwel stadju tal-edukazzjoni bażika; livell 2 - edukazzjoni sekondarja tal-ewwel livell jew it-tieni stadju tal-edukazzjoni bażika; livell 3 - edukazzjoni sekondarja (tat-tieni livell); livell 4 - edukazzjoni ta’ wara s-sekondarja mhux terzjarja; livell 5 - l-ewwel stadju tal-edukazzjoni terzjarja; livell 6 - it-tieni stadju tal-edukazzjoni terzjarja.

Figura 2: It-tagħlim tul il-ħajja - il-parteċipazzjoni tal-adulti ta’ età ta’ bejn 25 u 64 sena fl-edukazzjoni u t-taħriġ (bħala % tal-popolazzjoni totali)

Reġjuni bl-akbar parteċipazzjoni ta’ adulti ta’ età bejn 25 u 64 sena fl-edukazzjoni u t-taħriġ (bħala % tal-popolazzjoni totali)

Hovedstaden

19.2

Inner London

16.1

Midtjylland

15.8

Highlands and Islands

15.2

Syddanmark

15.0

Sjælland

14.9

Nordjylland

14.2

Etelä-Suomi

13.8

Åland

13.6

Västsverige

12.8

Reġjuni bl-inqas parteċipazzjoni ta’ adulti ta’ età bejn 25 u 64 sena fl-edukazzjoni u t-taħriġ (bħala % tal-popolazzjoni totali)

Severozapaden

0.27

Notio Egeo

0.39

Sterea Ellada

0.45

Yugoiztochen

0.45

Severoiztochen

0.47

Yuzhen tsentralen

0.50

Severen tsentralen

0.52

Ionia Nisia

0.52

Vorio Egeo

0.60

Sud – Muntenia

0.70

Ir-reġjun ta’ Hovedstaden fid-Danimarka għandu l-ogħla rata ta’ adulti fit-tagħlim tul il-ħajja. Severozapaden fil-Bulgarija għandu l-inqas.

Figura 3: Persuni b’edukazzjoni terzjarja - (livelli 5-6, ISCED 1997) bħala % tal-persuni kollha ta’ età ta’ aktar minn 15-il sena

Reġjuni bl-akbar sehem ta’ persuni bi kwalifika tal-edukazzjoni terzjarja - (livelli 5-6, ISCED 1997) bħala % tal-persuni kollha ta’ età ta’ aktar minn 15-il sena

Inner London (UK)

41.8

Prov. Brabant Wallon (BE)

38.1

Stockholm (SE)

34.5

País Vasco (ES)

34.3

Prov. Vlaams-Brabant (BE)

34.1

Utrecht (NL)

34.1

Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BE)

33.9

Île de France (FR)

33.0

Noord-Holland (NL)

32.8

Hovedstaden (DK)

32.3

Reġjuni bl-inqas sehem ta’ persuni bi kwalifika tal-edukazzjoni terzjarja - (livelli 5-6, ISCED 1997) bħala % tal-persuni kollha ta’ età ta’ aktar minn 15-il sena

Basilicata (IT)

8.6

Centro (PT)

8.5

Provincia Autonoma Bolzano/Bozen (IT)

8.5

Puglia (IT)

8.4

Alentejo (PT)

8.4

Valle d'Aosta (IT)

8.3

Nord-Est (RO)

8.2

Sud-Est (RO)

7.5

Sud – Muntenia (RO)

7.1

Severozápad (CZ)

7.0

Ir-reġjuni bl-ogħla rata huwa l-Qalba ta’ Londra fir-Renju Unit; ir-rata l-aktar baxxa ta’ gradwati fl-edukazzjoni terzjarja tinsab fi Severozápad fir-Repubblika Ċeka.

Kuntatti:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar