Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 14. september 2012

Rapport påpeger betydelige geografiske forskelle på uddannelsesområdet

Ifølge en ny rapport fra Europa-Kommissionen kan det sted, du bor, have en stor indflydelse på dine uddannelsesmuligheder og andre muligheder i livet. I rapporten Mind the Gap - education inequality across EU regions påpeges betydelige forskelle i uddannelsesmuligheder og -resultater på tværs af og inden for medlemsstaterne. Der lader til at være en skillelinje mellem nord og syd med hensyn til uddannelsesniveauet, da den største andel af lavtuddannede, som kun har afsluttet folkeskolen eller forladt skolen endnu tidligere, hovedsagelig findes i regioner i det sydlige Europa og især i Portugal og Spanien. I modsætning hertil findes de regioner, som har den mindste andel af lavtuddannede, hovedsagelig i Det Forenede Kongerige, Belgien, Nederlandene og Sverige. De geografiske forskelle på uddannelsesområdet er vedvarende på trods af medlemsstaternes forpligtelser til at fremme lighed på dette område. I rapporten, som er den første af sin slags, opfordres EU's medlemsstater til at gøre en større indsats for at udjævne disse forskelle.

"Alle europæiske borgere bør have adgang til uddannelse af høj kvalitet – uanset hvor de bor. Det er på høje tid at leve op til de indgåede forpligtelser. Det er en forudsætning for balanceret regional udvikling og social samhørighed, at der gøres noget ved de geografiske forskelle på uddannelsesområdet. De europæiske strukturfonde kan og bør bruges til at udjævne disse forskelle," udtalte Androulla Vassiliou, EU-kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom.

Rapporten viser, at regioner med den højeste andel af personer med en videregående uddannelse (en bachelor- eller kandidatgrad eller tilsvarende) hovedsagelig findes i Det Forenede Kongerige, Nederlandene, det nordlige Spanien og i Cypern. Regionerne med den laveste andel af personer med en videregående uddannelse findes i Italien, Portugal, Rumænien og Tjekkiet. Rapporten fremhæver desuden betydelige regionale forskelle for så vidt angår voksnes deltagelse i livslang læring.

Næste skridt

I november vedtager Kommissionen sin strategi "Nyt syn på færdigheder", hvor behovet for at tackle de geografiske forskelle på uddannelsesområdet understreges. I 2013 fremlægger Kommissionen yderligere beviser og politisk vejledning til medlemsstaterne om, hvordan man kan øge ligheden på uddannelsesområdet. En anden rapport om den geografiske ulighed på uddannelsesområdet i EU fremlægges i 2013.

Regionale forskelle inden for medlemsstaterne

  • Studerende ved videregående uddannelser som procentdel af befolkningen i alderen 20-24 år: De største regionale forskelle findes i Belgien (bedste region: hovedstadsregionen Bruxelles med 120,7 %*, værste: provinsen Luxembourg med 23,4 %), efterfulgt af Tjekkiet (bedste: Prag med 100 %, værste: Střední Čechy med 5,6 %) og Østrig (bedste: Wien med 100 %, værste: Voralberg med 7,3 %). *Procentsatsen kan være højere end 100 % i regioner med flere højere læreanstalter (som regel hovedstadsregionerne), som tiltrækker mange universitetsstuderende og et stort antal studerende, som er ældre end 24 år.

  • Geografisk tilgængelighed til videregående uddannelser – procentdel af befolkningen, som bor mere end 60 minutter fra det nærmeste universitet: Spanien udviser den største forskel mellem de bedste og værste regioner (bedste regioner: Madrid og Baskerlandet med 0 %, værste: Ceuta: 99,7 %). Spanien er tæt efterfulgt af Grækenland (bedste: Attiki med 1,2 %, værste: Ditiki Makedonia med 100 %), Finland (bedste: Etelä-Suomi med 1,2 %, værste: Åland med 88,5 %) og Bulgarien (bedste: Yugozapaden med 14,4 %, værste: Severozapaden med 97,4 %).

  • Antallet af personer med en videregående uddannelse som procentdel af befolkningen på 15 år eller derover: Otte medlemsstater udviser en forskel på mere end 15 procentpoint mellem regionerne med den højeste og den laveste procentdel. Det Forenede Kongerige udviser den største forskel (23,4 procentpoint mellem den bedste region: det indre London med 41,8 % og værste: Tees Valley and Durham med 18.4 %), efterfulgt af Frankrig (21,3 procentpoint, bedste: Île de France med 33 %, værste: Korsika med 11,7 %), Tjekkiet (18,8 procentpoint, bedste: Prag med 25,8 %, værste: Severozápad med 7 %), Spanien (17,6 procentpoint, bedste: Baskerlandet med 34,3 %, værste: Extremadura med 16,7 %), Slovakiet (17,1 procentpoint, bedste: Bratislavský kraj med 27,2 %, værste: Východné Slovensko med 10,1 %) og Rumænien (15,4 procentpoint, bedste: Bucureşti–Ilfov med 22,5 %, værste: Sud-Muntenia med 7,1 %).

  • Andel af befolkningen med ringe uddannelsesmæssige kvalifikationer: Frankrig udviser den største regionale forskel (bedste region: Alsace med 32,9 %, værste: Korsika med 60,1 %), efterfulgt af Grækenland (bedste: Attiki med 37 %, værste: Ionia Nisia med 64,1 %), Spanien (bedste: Madrid med 44,2 %, værste: Extremadura med 67,4 %), Rumænien (bedste: Bucuresti-Ilfov med 21,9 %, værste: Nord-Est med 42,8 %) og Tyskland (bedste: Chemnitz med 11,9 %, værste: Bremen med 30,6 %).

  • Voksnes deltagelse i livslang læring: Det Forenede Kongerige udviser langt den største regionale forskel (bedste region: det indre London med 16,1 % af befolkningen i alderen 25-64 år, som deltager i livslang læring, værste region: Nordirland med 5,7 %).

Baggrund

Rapporten Mind the Gap - education inequality across EU regions er udarbejdet for Kommissionen af et ekspertnetværk af samfundsvidenskabelige forskere med speciale i uddannelse (NESSE). Forfatterteamet arbejdede under ledelse af dr. Dimitris Ballas fra Sheffield University i Det Forenede Kongerige.

Rapporten er baseret på oplysninger fra Eurostat og indeholder mere end 100 kort, som bidrager til at synliggøre de regionale forskelle. De 10 bedste og de 10 værste EU-regioner udpeges for hver af de undersøgte indikatorer. Rapporten frembyder også andre vigtige resultater:

  • Regionale forskelle på uddannelsesområdet forhindrer ensartet regional udvikling og økonomisk vækst.

  • Regionale forskelle på uddannelsesområdet forstørrer uligheden mellem EU's regioner. De bidrager også til hjerneflugt i retning af mere udviklede regioner.

  • Arten, omfanget og virkningerne af uddannelsesmæssige forskelle varierer betydeligt på tværs af EU's regioner. Politiske løsningsmodeller skal specifikt tilpasses til disse forhold, ikke blot være generelle.

  • En effektiv udnyttelse af de europæiske strukturfonde kan bidrage til udjævning af de regionale forskelle på uddannelsesområdet og deres konsekvenser.

  • Der er behov for en mere systematisk indsamling af oplysninger på subregionalt plan for at forbedre vidensgrundlaget og gøre de politiske beslutningstagere mere bevidste om dette emne.

Yderligere oplysninger

Den fuldstændige rapport og et resumé

Europa-Kommissionen: Uddannelse

Androulla Vassilious websted

Følg Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

BILAG

Figur 1: Personer med ringe uddannelsesmæssige kvalifikationer (hvis højest gennemførte uddannelse er forskole og folkeskole som procentdel af befolkningen over 15 år)

Regioner med den største andel af personer, hvis højest gennemførte uddannelse er forskole og folkeskole (niveau 0-2, ISCED 1997) som procentdel af befolkningen over 15 år

Alentejo (PT)

78,4

Centro (PT)

78,2

Norte (PT)

77,7

Malta (MT)

74,2

Algarve (PT)

71,7

Extremadura (ES)

67,4

Ciudad Autónoma de Melilla (ES)

65,0

Castilla-La Mancha (ES)

64,8

Lisboa (PT)

64,5

Ionia Nissia (EL)

64,1

Regioner med den laveste andel af personer, hvis højest gennemførte uddannelse er forskole og folkeskole (niveau 0-2, ISCED 1997) som procentdel af befolkningen over 15 år

Mecklenburg-Vorpommern (DE)

16,3

Brandenburg – Nordost (DE)

16,2

Sachsen-Anhalt (DE)

16,0

Bratislavský kraj (SK)

14,1

Brandenburg – Südwest (DE)

14,0

Leipzig (DE)

13,4

Thüringen (DE)

13,1

Dresden (DE)

13,0

Chemnitz (DE)

11,9

Praha (CZ)

10,7

Regionen Alentejo i Portugal har den højeste andel af personer med ringe uddannelsesmæssige kvalifikationer. Prag i Tjekkiet er den EU-region, som har den laveste andel af lavtuddannede.

Den internationale standardklassifikation for skolevæsenet (ISCED 1997) omfatter følgende niveauer: niveau 0 – forskole, niveau 1 – folkeskole eller grunduddannelse på første trin, niveau 2 – folkeskole eller grunduddannelse på andet trin, niveau 3 – gymnasial uddannelse, niveau 4 – eftergymnasial uddannelse, som ikke er højere uddannelse, niveau 5 – videregående uddannelse på bachelorniveau, niveau 6 – videregående uddannelse på kandidatniveau.

Figur 2: Livslang læring – deltagelse blandt voksne i alderen 25-64 år i uddannelse (som procentdel af den samlede befolkning)

Regioner med den højeste deltagelse blandt voksne i alderen 25-64 år i uddannelse (som procentdel af den samlede befolkning)

Hovedstaden

19,2

Inner London

16,1

Midtjylland

15,8

Highlands and Islands

15,2

Syddanmark

15,0

Sjælland

14,9

Nordjylland

14,2

Etelä-Suomi

13,8

Åland

13,6

Västsverige

12,8

Regioner med den laveste deltagelse blandt voksne i alderen 25-64 år i uddannelse (som procentdel af den samlede befolkning)

Severozapaden

0,27

Notio Egeo

0,39

Sterea Ellada

0,45

Yugoiztochen

0,45

Severoiztochen

0,47

Yuzhen tsentralen

0,50

Severen tsentralen

0,52

Ionia Nisia

0,52

Vorio Egeo

0,60

Sud – Muntenia

0,70

Region Hovedstaden i Danmark har den højeste andel af voksne, som deltager i livslang læring. Severozapaden i Bulgarien har den laveste andel.

Figur 3: Personer med en videregående uddannelse (niveau 5-6, ISCED 1997) som procentdel af befolkningen på 15 år eller derover

Regioner med den højeste andel af personer med en videregående uddannelse (niveau 5-6, ISCED 1997) som procentdel af befolkningen på 15 år eller derover

Inner London (UK)

41,8

Prov. Brabant Wallon (BE)

38,1

Stockholm (SE)

34,5

País Vasco (ES)

34,3

Prov. Vlaams-Brabant (BE)

34,1

Utrecht (NL)

34,1

Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BE)

33,9

Île de France (FR)

33,0

Noord-Holland (NL)

32,8

Hovedstaden (DK)

32,3

Regioner med den laveste andel af personer med en videregående uddannelse (niveau 5-6, ISCED 1997) som procentdel af befolkningen på 15 år eller derover

Basilicata (IT)

8,6

Centro (PT)

8,5

Provincia Autonoma Bolzano/Bozen (IT)

8,5

Puglia (IT)

8,4

Alentejo (PT)

8,4

Valle d'Aosta (IT)

8,3

Nord-Est (RO)

8,2

Sud-Est (RO)

7,5

Sud – Muntenia (RO)

7,1

Severozápad (CZ)

7,0

Det indre London i Det Forende Kongerige har den højeste andel af personer med en videregående uddannelse, og Severozápad i Tjekkiet har den laveste andel.

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar