Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Galileo startar 2014 med nya satelliter och raketer

Bryssel den 2 februari 2012 – Fler kontrakt för satelliter och raketer undertecknades i London i dag, så Galileo är på väg mot målet att ge bättre satellitnavigering för alla 2014. Totalt har tre kontrakt ingåtts: ett med OHB System AG (Tyskland) för åtta satelliter värt omkring 250 miljoner euro, ett med Arianespace (Frankrike) för bokning av högst tre uppskjutningar med Ariane 5-raketen (bokningsavgift på 30 miljoner euro) och ett med Astrium SAS (Frankrike), som går ut på att Ariane 5-raketen ska kunna ta med sig fyra Galileosatelliter åt gången till omloppsbana, för omkring 30 miljoner euro. Galileosatelliterna skjuts för närvarande upp två åt gången med den ryska Sojuzraketen. Kommissionen har kunnat påskynda processen genom att uppdragstagarna lämnat mycket konkurrenskraftiga offerter och genom att skjuta upp fler satelliter fram till 2014.

– För Galileo innebär dagens kontrakt att programmet håller tidsplan och budget. Jag är stolt över att vi lyckats skynda på leveranserna av satelliter och raketer. Det innebär att européerna kan dra nytta av Galileos överlägsna satellitnavigering från och med 2014. Jag är också stolt över att se att Europa har en mycket konkurrensduglig rymdindustri som kan genomföra ett så avancerat tekniskt program, säger Antonio Tajani, vice ordförande i kommissionen med ansvar för näringsliv.

Mer information om Galileo:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav/galileo/index_en.htm

Se också MEMO/11/717   - Galileo will boost economy and make life of citizens easier (på engelska)

Navigeringssystemet Galileo

Precis som GPS gör Galileo det möjligt att bestämma exakt position i tid och rum, men med högre precision och tillförlitlighet. Galileo ska stå under civil europeisk kontroll och vara kompatibelt med det amerikanska systemet GPS och det ryska systemet Glonass, men det ska inte vara beroende av dem.

De kostnadsfria tjänsterna inom Galileo kommer att gynna många delar av den europeiska ekonomin: elnät, åkerier, finansiella transaktioner, rederier, räddningstjänst och fredsbevarande uppdrag.

De åtta satelliter som beställs i dag ska läggas till de redan beställda 18 satelliterna, varav två placerades i rymden den 21 oktober 2011, så det totala antalet satelliter ska bli 26 i slutet av 2015. Senare i år skjuts ytterligare två Galileosatelliter upp.

Galileoprogrammets två faser

  • Fasen med validering i omloppsbana omfattar tester och drift av fyra satelliter och markinfrastruktur. Denna fas pågår nu.

  • Fasen med full operativ kapacitet omfattar utplacering av övriga satelliter och övrig markinfrastruktur. Inledningsvis ska 18 satelliter vara i drift, men systemet ska fullt utbyggt omfatta 30 satelliter i rymden och två i reserv på marken, kontrollcentraler i Europa och ett nät av givar- och upplänksstationer i hela världen.

Upphandling av Galileokomponenterna

Dagens kontrakt undertecknades av Europeiska rymdorganisationen på EU-kommissionens vägnar.

Upphandlingen av tjänster som behövs för Galileos fulla operativa kapacitet är uppdelad på sex kontrakt. I januari 2010 tilldelades tre kontrakt för tekniskt systemstöd, satelliter och raketer (IP/10/7). Ett fjärde kontrakt undertecknades i Bryssel i oktober 2010 med SpaceOpal för drift av rymd- och markinfrastruktur (IP/10/1382). I juni 2011 (IP/11/772) undertecknades de sista två kontrakten med ThalesAlenia (Frankrike) för markbaserad driftsinfrastruktur och Astrium (Storbritannien) för markbaserad styrinfrastruktur.

Europeiska rymdorganisationen inledde processen i juli 2008 på uppdrag av EU-kommissionen. Utvalda företag fick lämna slutgiltiga anbud efter en omfattande dialog. Alla kontrakt tilldelas enligt principen om mest valuta för pengarna.

Satelliter

Ett ramavtal med OHB System AG och EADS-Astrium GmbH löper 2010–2016 och omfattar högst 32 satelliter. Ett kontrakt för den första beställningen på 14 satelliter gick 2010 till OHB, och den första satelliten ska levereras 2012. Därefter ska två satelliter levereras var tredje månad och den sista ska levereras 2014.

Uppskjutning

Arianespace fick 2010 ett kontrakt för uppskjutning av fem Sojuzraketer från Kourou i Franska Guyana, med två satelliter ombord vardera. Kontraktet omfattar också optioner för fler uppskjutningar med Sojuz (med två satelliter vardera) och Ariane 5 (med fyra satelliter vardera).

Dagens kontrakt med Astrium SAS (Frankrike) rör teknisk anpassning av en traditionell Ariane 5-raket till Galileo satelliterna så att man kan skjuta upp fyra satelliter åt gången, vilket snabbar på utplaceringen av satelliterna.

Kontaktpersoner:

Carlo Corazza +32 22 95 17 52

Sara Tironi +32 22 99 04 03


Side Bar