Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Nové satelity a nosné rakety umožnia spustenie prevádzky systému Galileo v roku 2014

Brusel 2. februára 2012 – Po podpísaní ďalších zmlúv o dodávke satelitov a nosných rakiet dnes v Londýne je program Galileo na dobrej ceste začať poskytovať lepšie služby satelitnej navigácie pre občanov v roku 2014. Celkovo sa podpísali tri zmluvy: zmluva s nemeckou spoločnosťou OHB System AG o dodávke 8 satelitov vo výške rádovo 250 miliónov EUR, zmluva s francúzskou spoločnosťou Arianespace s možnosťou rezervácie až troch vypustení satelitov prostredníctvom nosnej rakety Ariane 5 (rezervačný poplatok vo výške 30 miliónov EUR) a zmluva s francúzskou spoločnosťou Astrium SAS, ktorou sa má terajšia nosná raketa Ariane 5 uspôsobiť na súčasné vynesenie štyroch satelitov programu Galileo na obežnú dráhu vo výške rádovo 30 miliónov EUR. V súčasnosti sa satelity Galileo vypúšťajú po dvoch na ruských raketách Sojuz. Vďaka vysoko konkurencieschopnému návrhu zmluvného dodávateľa a zvýšeniu počtu satelitov, ktoré sa vypustia na obežnú dráhu do roku 2014, je Komisia schopná urýchliť tento proces.

Podpredseda Európskej komisie Antonio Tajani, ktorý zodpovedá za priemysel a podnikanie, v tejto súvislosti uviedol: „Dnešný podpis zmlúv je znamením, že jednotlivé kroky pri zavádzaní programu Galileo sa vykonávajú načas a v medziach rozpočtu. Som hrdý na to, že sme dokázali urýchliť dodávku satelitov a nosných rakiet. To znamená, že v roku 2014 budú môcť Európania využívať možnosti kvalitnejšej satelitnej navigácie poskytovanej programom Galileo. Som tiež hrdý na to, že európsky vesmírny priemysel je vysoko konkurencieschopný a že dokáže realizovať taký ambiciózny technologicky náročný program.“

Ďalšie informácie o programe Galileo:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav/galileo/index_en.htm

Pozri tiež MEMO/11/717 – Galileo will boost economy and make life of citizens easier (Galileo podporí ekonomiku a uľahčí občanom život)

Navigačný systém Galileo

Galileo umožní používateľom dozvedieť sa ich presnú polohu v čase a priestore, rovnako ako GPS, avšak s väčšou presnosťou a spoľahlivosťou. Program Galileo, ktorý bude pod európskou civilnou kontrolou, bude kompatibilný a v prípade niektorých jeho služieb aj interoperabilný s americkým GPS a ruským systémom Glonass, bude však od nich nezávislý.

Galileo bude prostredníctvom svojich služieb oporou pre mnoho sektorov európskeho hospodárstva: elektrické siete, správa podnikových vozových parkov, finančné transakcie, preprava tovaru, záchranné akcie, mierové misie – všetky tieto oblasti budú využívať bezplatné služby programu Galileo.

Osem satelitov, ktoré sa dnes objednali, sa pripojí k osemnástim, ktoré už boli zmluvne obstarané. Dva z nich už boli vypustené na obežnú dráhu 21. októbra 2011. Celkovo tak program Galileo bude do konca roku 2015 disponovať 26 satelitmi. Neskôr v tomto roku budú vypustené ďalšie dva satelity systému Galileo.

Program Galileo pozostáva z dvoch fáz:

  • fáza overovania na obežnej dráhe (fáza IOV) spočíva v testovaní a prevádzkovaní štyroch satelitov a s nimi súvisiacej pozemnej infraštruktúry. Táto fáza práve prebieha;

  • vo fáze plnej prevádzkovej schopnosti (fáza FOC) sa uvedie do prevádzky zostávajúca pozemná a vesmírna infraštruktúra. Zahŕňa fázu počiatočnej prevádzkovej schopnosti s 18 prevádzkyschopnými satelitmi. Úplný systém bude pozostávať z 30 satelitov na obežnej dráhe a z 2 satelitov na zemi, ktoré budú slúžiť na výmenu niektorého zo satelitov na obežnej dráhe v prípade potreby, ako aj z kontrolných stredísk rozmiestnených v Európe a zo siete snímacích a vysielacích staníc rozmiestnených po celom svete.

Súvislosti obstarávania komponentov systému Galileo

Dnešné zmluvy podpísala v mene Európskej komisie Európska vesmírna agentúra.

Zadávanie zákaziek na služby, ktoré sú zásadné pre plnú prevádzkovú schopnosť systému Galileo, je rozdelené do šiestich zmlúv. V januári 2010 boli zadané tri zákazky na zabezpečenie inžinierskej podpory systému, satelitov a nosných rakiet (IP/10/7). Štvrtá zmluva na prevádzkovanie vesmírnej a pozemnej infraštruktúry bola podpísaná v októbri 2010 v Bruseli so spoločnosťou SpaceOpal (IP/10/1382). V júni 2011 (IP/11/772) boli podpísané dve zostávajúce zmluvy, a to zmluva s francúzskou spoločnosťou ThalesAlenia (FR) týkajúca sa infraštruktúry pozemného zabezpečenia misií a zmluva so spoločnosťou Astrium zo Spojeného kráľovstva, ktorá sa týka infraštruktúry pozemného riadenia.

Proces začala v júli 2008 Európska vesmírna agentúra na základe poverenia Európskej komisie. Spoločnosti zaradené do užšieho výberu sa po obsažnom dialógu vyzvali, aby predložili najlepšie a konečné návrhy. Všetky zákazky sa udeľujú na základe zásady najvýhodnejšieho pomeru medzi kvalitou a cenou.

Satelity

Na základe rámcovej zmluvy podpísanej so spoločnosťami OHB System AG a EADS-Astrium GmBH na obdobie rokov 2010 – 2016 sa zabezpečí dodávka až 32 satelitov. Osobitná zákazka na dodávku prvých štrnástich satelitov sa udelila spoločnosti OHB v roku 2010 s tým, že prvý satelit sa má dodať v roku 2012. Následne sa má každého 1 a pol mesiaca dodať jeden satelit, a ten posledný sa má dodať v roku 2014.

Vypúšťanie na obežnú dráhu

V roku 2010 sa spoločnosti Arianespace udelila zákazka na vypustenie piatich nosných rakiet Sojuz z Kourou vo Francúzskej Guyane, z ktorých každá nesie dva satelity. Zmluva tiež zahŕňa možnosť zabezpečenia ďalšieho vypustenia nosných rakiet Sojuz (nesúcich dva satelity) a vypustenia nosných rakiet Ariane 5 (nesúcich štyri satelity).

Dnešná zmluva s francúzskou spoločnosťou Astrium SAS zabezpečuje technické prispôsobenie typickej nosnej rakety Ariane 5 osobitným potrebám satelitov Galileo. Týmto prispôsobením sa zavedie možnosť vyniesť štyri satelity naraz, čím sa urýchli uvedenie sústavy satelitov do prevádzky.

Kontaktné osoby:

Carlo Corazza +32 22 95 17 52

Sara Tironi +32 22 99 04 03


Side Bar