Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie — Persbericht

Nieuwe satellieten en draagraketten om Galileo in 2014 operationeel te maken

Brussel, 2 februari 2012 – Met de ondertekening van nieuwe contracten voor satellieten en draagraketten vandaag in Londen, is Galileo goed op weg om de burger in 2014 betere satellietnavigatiediensten aan te bieden. In totaal werden 3 contracten ondertekend. Het contract met OHB System AG (DE) voor 8 satellieten heeft een waarde van ongeveer 250 miljoen euro. Een tweede contract werd gesloten met Arianespace (FR) voor een boekingoptie voor hoogstens 3 lanceringen met de Ariane 5 (boekingsvergoeding van 30 miljoen euro). Met Astrium SAS (F) is een derde contract van ongeveer 30 miljoen euro gesloten om de huidige draagraket Ariane 5 geschikt te maken om per lancering 4 Galileo-satellieten in een baan om de aarde te brengen. Galileo-satellieten worden momenteel per twee gelanceerd met een Russische Sojoez-raket. Dankzij de zeer competitieve offerte van de contractant en de verhoging van het aantal satellieten dat tegen 2014 zal worden gelanceerd, kon de Commissie de procedure versnellen.

Antonio Tajani, vicevoorzitter van de Europese Commissie en commissaris voor industrie en ondernemerschap, zei: "De ondertekening vandaag bewijst dat het Galileo-programma op tijd en binnen het budget wordt uitgevoerd. Ik ben er trots op dat we de levering van de satellieten en de draagraketten konden versnellen. Dit betekent dat de Europeanen in 2014 gebruik zullen kunnen maken van de verbeterde satellietnavigatie met Galileo. Ik ben er ook trots op dat Europa een sterk concurrerende ruimte-industrie heeft die een zo ambitieus hoogtechnologisch programma kan ontwikkelen."

Voor uitgebreidere informatie over Galileo, zie:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav/galileo/index_en.htm

Zie ook MEMO/11/717   - Galileo will boost economy and make life of citizens easier

Het Galileo-navigatiesysteem

De gebruikers van Galileo zullen hun exacte positie in de tijd en de ruimte kunnen bepalen, net als met gps, maar met grotere nauwkeurigheid en betrouwbaarheid. Galileo, dat onder het gezag van de burgerlijke overheid staat, zal compatibel en, voor sommige diensten, interoperabel zijn met het Amerikaanse gps- en het Russische Glonass-systeem, maar zal daarvan onafhankelijk zijn.

De door Galileo geboden diensten zullen een groot aantal sectoren van de Europese economie ondersteunen: elektriciteitsnetten, vlootbeheerbedrijven, financiële transacties, de scheepvaartsector, reddingsoperaties en vredesmissies zullen alle gebaat zijn bij de gratis diensten van Galileo.

De 8 satellieten die vandaag zijn besteld, komen bij de 18 satellieten waarvoor reeds een contract is gesloten en waarvan er 2 zich sinds 21 oktober 2011 in een baan om de aarde bevinden. Het aantal satellieten zal daarmee tegen eind 2015 stijgen tot 26. Later dit jaar vindt een tweede lancering van nog eens 2 Galileo-satellieten plaats.

Het Galileo-programma bestaat uit twee fasen:

  • De fase van validering in de omloopbaan (IOV-fase) bestaat uit tests en de exploitatie van vier satellieten en de grondinfrastructuur daarvoor. Deze fase is aan de gang.

  • De fase van volledige operationele capaciteit (FOC-fase) bestaat uit het inzetten van de resterende grond- en ruimte-infrastructuur. Zij omvat een fase van initiële operationele capaciteit met 18 operationele satellieten. Het volledige systeem zal bestaan uit 30 satellieten in een baan om de aarde en 2 satellieten die op de grond klaar worden gehouden om zo nodig andere te vervangen, en zal controlecentra in Europa en een netwerk van sensorstations en transmissiestations in de rest van de wereld omvatten.

Achtergrond over de aanbesteding van Galileo-onderdelen

De contracten van vandaag zijn namens de Europese Commissie ondertekend door het Europees Ruimteagentschap.

De aanbesteding van de essentiële diensten voor de volledige operationele capaciteit van Galileo is in zes opdrachten verdeeld. In januari 2010 zijn drie opdrachten gegund voor ondersteuning van de systeemengineering, satellieten en lanceersystemen (IP/10/7). In oktober 2010 is in Brussel met SpaceOpal een vierde contract gesloten voor de exploitatie van de land- en ruimte-infrastructuur (IP/10/1382). In juni 2011 (IP/11/772) zijn de laatste twee resterende contracten gesloten met ThalesAlenia (FR) voor de grondprojectinfrastructuur en met Astrium (UK) voor de grondbesturingsinfrastructuur.

Het proces is in juli 2008 in opdracht van de Europese Commissie in gang gezet door het Europees Ruimteagentschap. Geselecteerde ondernemingen werden verzocht om na een brede dialoog beste en laatste offertes in te dienen. Alle contracten worden gegund op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Satellieten

Een kaderovereenkomst met OHB System AG en EADS-Astrium GmBH voor de periode van 2010 tot 2016 betreft de levering van maximaal 32 satellieten. Een specifieke opdracht voor een eerste bestelling van 14 satellieten is in 2010 gegund aan OHB, die de eerste satelliet in 2012 moet leveren. Vanaf dan wordt om de zes weken een satelliet geleverd. De laatste moet volgens plan worden geleverd in 2014.

Lanceerdiensten

In 2010 is aan Arianespace een opdracht gegund voor de lancering van vijf Sojoez-draagraketten uit Kourou, Frans Guyana, met elk twee satellieten. Het contract omvat ook opties voor extra lanceringen van Sojoez-raketten (met twee satellieten) en van de Ariane 5 (met vier satellieten).

Het vandaag gesloten contract met Astrium SAS (F) betreft de technische aanpassing van de standaarddraagraket Ariane 5 aan de specifieke behoeften van de Galileo-satellieten. De aanpassing maakt het mogelijk om vier satellieten tegelijk te lanceren, waardoor de constellatie sneller kan worden ontplooid.

Contact:

Carlo Corazza +32 22951752

Sara Tironi +32 22990403


Side Bar