Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Jauni satelīti un to nogādes raķetes nodrošina Galileo sistēmas darbības sākumu 2014. gadā

Brisele, 2012. gada 2. februāris. Šodien Londonā parakstot jaunus līgumus par satelītiem un to nogādes raķetēm, ir pavērts ceļš tam, lai iedzīvotāji 2014. gadā sāktu saņemt uzlabotus satelītu navigācijas pakalpojumus. Parakstīti 3 līgumi: viens no tiem ar OHB System AG (Vācija) par 8 satelītiem (kopā aptuveni 250 miljoni eiro), otrs — ar Arianespace (Francija) par rezervāciju ne vairāk kā 3 startiem satelītu palaišanai, izmantojot Ariane 5 raķeti (rezervācijas maksa 30 miljoni eiro), bet trešais — ar Astrium SAS (Francija), lai ar pašreizējo Ariane 5 raķeti ar katru startu varētu nogādāt orbītā 4 Galileo programmas satelītus (kopā aptuveni 30 miljoni eiro). Šobrīd Galileo satelītus kosmosā nogādā pa diviem ar Krievijas raķeti Sojuz. Komisija spēja paātrināt procesu, pateicoties ļoti konkurētspējīgajam līgumslēdzēja piedāvājumam un palielinot to satelītu skaitu, kurus palaidīs orbītā līdz 2014. gadam.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks un rūpniecības un uzņēmējdarbības komisārs Antonio Tajāni sacīja: “Šodienas līgumu parakstīšana apliecina, ka Galileo programma norisinās saskaņā ar grafiku un noteiktā budžeta robežās. Lepojos ar to, ka mēs esam spējuši paātrināt satelītu un raķešu piegādi. Tas nozīmē, ka eiropieši 2014. gadā varēs izmantot iespējas, ko nodrošinās Galileo uzlabotā satelītu navigācija. Esmu lepns arī par to, ka Eiropā ir ļoti konkurētspējīga kosmosa rūpniecība, kas spēj realizēt šādu vērienīgu augsto tehnoloģiju programmu.”

Vairāk informācijas par Galileo programmu:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav/galileo/index_en.htm

Skat. arī MEMO/11/717   - Galileo will boost economy and make life of citizens easier

Galileo navigācijas sistēma

Galileo lietotāji varēs uzzināt precīzu savu atrašanās vietu laikā un telpā — tāpat kā ar GPS, taču ar lielāku precizitāti un uzticamību. Tā atradīsies Eiropas civilajā kontrolē un būs savietojama un dažos pakalpojumos arī sadarbspējīga ar ASV GPS un Krievijas Glonass, tomēr būs no šīm sistēmām neatkarīga.

Galileo pakalpojumi būs noderīgi daudzās Eiropas ekonomikas nozarēs — bezmaksas Galileo pakalpojumus varēs izmantot, piemēram, elektrotīklu darbībā, transportlīdzekļu parka vadības uzņēmumos, finanšu darījumos, kuģniecībā, glābšanas vai miera uzturēšanas operācijās.

Šodien pasūtītie 8 satelīti pievienosies tiem 18 satelītiem, par kuriem jau noslēgts līgums. Tādējādi līdz 2015. gada beigām kopā būs 26 satelīti. Divi kopš 2011. gada 21. oktobra jau atrodas orbītā. Nākamos divus Galileo satelītus palaidīs šogad.

Galileo programmai ir divi posmi:

  • apstiprināšanas orbītā posms ietver četru satelītu un ar tiem saistītās uz zemes esošās infrastruktūras testus un darbību. Šis posms norisinās patlaban;

  • pilnvērtīgas darbības nodrošināšanas posmā izvietos pārējo infrastruktūru uz zemes un kosmosā. Tas ietver sākotnējas darbības nodrošināšanas posmu ar 18 satelītiem, kas darbojas. Sistēmā pavisam būs 30 satelīti orbītā, kā arī 2 satelīti uz zemes, lai vajadzības gadījumā aizstātu orbītā esošos, kā arī vadības centri Eiropā un sensoru un augšupsaites staciju tīkls visā pasaulē.

Pamatinformācija par Galileo sistēmas sastāvdaļu iepirkumu

Līgumus Eiropas Komisijas vārdā šodien parakstīja Eiropas Kosmosa aģentūra.

Galileo pilnvērtīgai darbībai nepieciešamo pakalpojumu iepirkumā paredzēts piešķirt sešus līgumus. Trīs līgumi, kas nodrošina sistēmas inženiertehniskos risinājumus, satelītus un raķetes, piešķirti 2010. gada janvārī (skat. IP/10/7). Ceturtais līgums ar SpaceOpal par kosmosa un zemes infrastruktūras darbību parakstīts Briselē 2010. gada oktobrī (skat. IP/10/1382). Vēl divi līgumi ar ThalesAlenia (Francija) par misijas infrastruktūru uz zemes un ar Astrium (Apvienotā Karaliste) par vadības infrastruktūru uz zemes parakstīti 2011. gada jūnijā (skat. IP/11/772).

Procesu 2008. gada jūlijā saskaņā ar Eiropas Komisijas deleģējumu aizsāka Eiropas Kosmosa aģentūra. Pēc visaptveroša dialoga posma atlasīti uzņēmumi tika aicināti iesniegt vislabākos galīgos piedāvājumus. Līgumslēgšanas tiesības visos gadījumos tika piešķirtas saskaņā ar kritēriju “vislabākā cenas un vērtības attiecība”.

Satelīti

Pamatlīgums ar OHB System AG un EADS-Astrium GmBH laika posmā no 2010. līdz 2016. gadam aptver līdz 32 satelītu piegādi. Īpašs līgums par pirmo 14 satelītu pasūtījumu OHB tika piešķirts 2010. gadā, bet pirmajam satelītam jābūt gatavam 2012. gadā. Pēc tam gaidāms viens satelīts reizi pusotrā mēnesī, bet pēdējais — 2014. gadā.

Palaišanas pakalpojumi

2010. gadā Arianespace tika piešķirts līgums par piecu Sojuz raķešu palaišanu no Kurū Francijas Gviānā, katru reizi nogādājot orbītā divus satelītus. Līgumā ietverta arī iespēja veikt Sojuz papildu palaišanu (ar diviem satelītiem) un Ariane 5 palaišanu (ar četriem satelītiem).

Šodien parakstītais līgums ar Astrium SAS (Francija) attiecas uz standarta Ariane 5 raķetes tehnisko pielāgošanu Galileo satelītu īpašajām vajadzībām. Pielāgošana nodrošina iespēju katrā reizē nogādāt orbītā 4 satelītus, tādējādi paātrinot konstelācijas izvietošanu.

Kontaktpersonas:

Carlo Corazza +32 22 95 17 52

Sara Tironi +32 22 99 04 03


Side Bar