Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Nauji palydovai ir paleidimo įranga GALILEO startui 2014 m.

Briuselis, 2012 m. vasario 2 d. Šiandien Londone pasirašius naujas sutartis dėl palydovų ir paleidimo įrangos, žengtas tvirtas žingsnis programai GALILEO įgyvendinti ir 2014 m. pradėti teikti piliečiams geresnes palydovinės navigacijos paslaugas. Iš viso pasirašytos 3 sutartys. Pirmoji 250 mln. eurų vertės sutartis dėl 8 palydovų pasirašyta su „OHB System AG“ (Vokietija). Antroji sutartis pasirašyta su „Arianespace“ (Prancūzija) dėl daugiausia 3 paleidimų naudojant Ariane 5 užsakymo (vieno užsakymo mokestis – 30 mln. eurų). Trečioji 50 mln. eurų vertės sutartis pasirašyta su „Astrium SAS“ (Prancūzija); ja siekiama, kad dabartinė nešančioji raketa Ariane 5 vienu paleidimu iškeltų į orbitą 4 programos GALILEO palydovus. Šiuo metu GALILEO palydovus poromis į orbitą iškelia Rusijos raketa „Soyuz“. Dėl itin konkurencingo rangovo pasiūlymo ir padidinus palydovų, kurie bus paleisti į orbitą iki 2014 m., skaičių, Komisija sugebėjo procedūrą paspartinti.

Už pramonę ir verslumą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Antonio Tajani sakė: „Šiandienos sutarčių pasirašymas įrodo, kad realus programos GALILEO įgyvendinimas vyksta laiku, neviršijant numatyto biudžeto. Didžiuojuosi, kad sugebėjome paspartinti palydovų ir paleidimo įrangos pristatymą. Tai reiškia, kad 2014 m. Europos gyventojai galės pasinaudoti sustiprintų GALILEO siunčiamų palydovinės navigacijos signalų teikiamomis galimybėmis.F Taip pat didžiuojuosi itin konkurencinga Europos kosmoso pramone, galinčia įgyvendinti tokio plataus užmojo aukštųjų technologijų programą“.

Daugiau informacijos apie GALILEO:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav/galileo/index_en.htm.

Taip pat žr. MEMO/11/717   - Galileo will boost economy and make life of citizens easier.

GALILEO navigacijos sistema

GALILEO suteiks vartotojams galimybę nustatyti tikslią savo padėtį erdvėje konkrečiu laiku – panašiai kaip GPS, tačiau tiksliau ir patikimiau. Civilinių Europos institucijų kontroliuojama GALILEO sistema derės su JAV GPS ir Rusijos „Glonass“ sistemomis, tačiau bus nuo jų nepriklausoma, o kai kurios šių sistemų paslaugos bus sąveikios.

GALILEO paslaugomis naudosis daug Europos ekonomikos sektorių. Šios nemokamos paslaugos bus naudingos elektros energijos tinklams, laivyno valdymo įmonėms, finansiniams sandoriams, krovinių vežimo pramonei, gelbėjimo operacijoms ir taikos palaikymo misijoms.

Šiandien palydovų sistemą sudaro 26 palydovai – užsakyti 8 palydovai papildys kitus 18 palydovų, dėl kurių sutartys sudarytos anksčiau (2 iš jų jau yra orbitoje nuo 2011 m. spalio 21 d.). Antras kitų dviejų GALILEO palydovų paleidimas numatytas šiais metais.

Programa GALILEO padalinta į du etapus:

  • Suderinimo orbitoje etapas, t.y. keturių palydovų ir susijusios antžeminės infrastruktūros bandymas ir eksploatavimas. Šis etapas dar nebaigtas.

  • Visiško operacinio pajėgumo etapas, t. y. likusios antžeminės ir kosmoso infrastruktūros išdėstymas. Jis apima 18 palydovų pradinio operacinio pajėgumo etapą. Visą sistemą sudarys 30 palydovų orbitoje; 2 palydovai žemėje, skirti prireikus pakeisti palydovus orbitoje; Europoje įsikūrę kontrolės centrai ir visame pasaulyje išdėstytų aptikimo ir aukštynkrypčio ryšio stočių tinklas.

Pagrindiniai faktai apie GALILEO komponentų viešuosius pirkimus

Sutartis Europos Komisijos vardu šiandien pasirašė Europos kosmoso agentūra.

Visiškam GALILEO operaciniam pajėgumui pasiekti reikalingų paslaugų viešieji pirkimai buvo suskirstyti į šešias dalis. 2010 m. sausio mėn. sudarytos trys sutartys, pagal kurias užsakyta sistemos techninė įranga ir užtikrintas palydovų bei paleidimo įrangos veikimas (IP/10/7). 2010 m. spalio mėn. Briuselyje su „SpaceOpal“ pasirašyta ketvirtoji – antžeminių ir kosmoso infrastruktūrų eksploatavimo – sutartis (IP/10/1382). 2011 m. birželio mėn. IP/11/772 pasirašytos paskutinės dvi sutartys: su „ThalesAlenia“ (Prancūzija) – dėl antžeminės misijos infrastruktūros ir su „Astrium“ (Jungtinė Karalystė) – dėl antžeminės kontrolės infrastruktūros.

Europos Komisijos įgaliojimu veikianti Europos kosmoso agentūra viešųjų pirkimų procedūrą pradėjo 2008 m. liepos mėn. Pasibaigus išsamaus dialogo etapui, bendrovės kandidatės pakviestos pateikti geriausius galutinius pasiūlymus. Visos sutartys sudarytos laikantis geriausio kainos ir kokybės santykio principo.

Palydovai

Su „OHB System AG“ ir „EADS-Astrium GmBH“ 2010–2016 m. laikotarpiui sudaryta preliminarioji sutartis dėl daugiausia 32 palydovų. 2010 m. su OHB sudaryta atskira sutartis dėl pirmojo 14 palydovų užsakymo. Pagal ją pirmasis palydovas turi būti gautas 2012 m. Po to tikimasi kas pusantro mėnesio gauti po vieną palydovą, o paskutinįjį – 2014 m.

Paleidimo paslaugos

2010 m. su „Arianespace“ sudaryta sutartis dėl penkių nešančiųjų raketų „Soyuz“ paleidimo iš Kuru (Prancūzijos Gviana). Kiekviena raketa turi iškelti du palydovus. Sutartyje taip pat numatyta galimybė paleisti papildomas nešančiąsias raketas „Soyuz“ (su dviem palydovais) ir „Ariane 5“ (su keturiais palydovais).

Šiandien sudaryta sutartis su „Astrium SAS“ (Prancūzija) susijusi su techniniu tipiškos nešančiosios raketos Ariane 5 pritaikymu konkretiems GALILEO palydovams. Pritaikius Ariane 5 būtų galima vienu paleidimu iškelti keturis palydovus ir tokiu būdu paspartinti visos palydovų sistemos išdėstymą.

Asmenys ryšiams:

Carlo Corazza, tel. +32 22 95 17 52

Sara Tironi, tel. +32 22 99 04 03


Side Bar