Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Uudet satelliitit ja laukaisijat varmistavat Galileon starttaamisen vuonna 2014

Bryssel 2. helmikuuta 2012 – Lontoossa allekirjoitettiin tänään satelliitteja ja laukaisulaitteita koskevia uusia sopimuksia. Tämä osoittaa, että Galileo-hanke etenee aikataulussa ja alkaa tuottaa kansalaisille entistä tasokkaampia satelliittinavigointipalveluja vuonna 2014. Kaiken kaikkiaan tehtiin kolme sopimusta: saksalaisen OHB System AG:n kanssa tehty sopimus käsittää 8 satelliittia, ja sen arvo on 250 miljoonaa euroa. Toinen sopimus tehtiin ranskalaisen Arianespacen kanssa enintään kolmen laukaisun varausoptiosta Ariane 5:llä (varausmaksu on 30 miljoonaa euroa). Kolmas, arvoltaan 30 miljoonan euron sopimus tehtiin ranskalaisen Astrium SAS:n kanssa, ja sen tarkoituksena on kehittää nykyistä Ariane 5 ‑laukaisulaitetta niin, että se voi viedä kiertoradalle kerralla neljä Galileo-satelliittia. Tällä hetkellä Galileo-satelliitit laukaistaan kaksi kerrallaan venäläisellä Sojuz-raketilla. Toimeksisaajan erittäin kilpailukykyisen ehdotuksen avulla sekä lisäämällä vuonna 2014 kiertoradalle laukaistavien satellliittien määrää komissio on pystynyt nopeuttamaan toteutusta.

”Tänään tehdyt sopimukset konkretisoivat Galileo-järjestelmän etenemisen aikataulussa ja budjetin mukaisesti”, teollisuus- ja yritystoiminnasta vastaava komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani totesi. ”Olemme ylpeitä siitä, että satelliittien ja laukaisulaitteiden toimittamista voitiin nopeuttaa. Tämä tarkoittaa sitä, että eurooppalaiset voivat hyötyä Galileon tarjoamasta paremmasta satelliittinavigoinnista vuonna 2014. On hienoa todeta, että Euroopassa on kilpailukykyistä avaruusteollisuutta, joka pystyy toteuttamaan näin kunnianhimoisen korkean teknologian ohjelman.”

Lisätietoja Galileosta:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav/galileo/index_en.htm

Ks. myös MEMO/11/717   - Galileo will boost economy and make life of citizens easier

Galileo-navigointijärjestelmä

Galileo-järjestelmän avulla käyttäjät saavat tietää tarkan sijaintinsa ajallisesti ja paikallisesti, aivan kuten GPS:n avulla, mutta tarkemmin ja luotettavammin. Galileo tulee olemaan siviilivalvonnassa, ja se on yhteensopiva ja joidenkin palvelujen osalta yhteentoimiva amerikkalaisen GPS-järjestelmän ja venäläisen Glonass-järjestelmän kanssa mutta niistä riippumaton.

Galileon palveluilla tuetaan monia Euroopan talouden aloja. Esimerkiksi sähköverkot, liikennöintiyritykset, rahoitusmarkkinoiden transaktiot, meriliikenne, pelastustoimet ja rauhanturvatehtävät hyötyvät kaikki maksuttomista Galileo-palveluista.

Tänään tilatut kahdeksan satelliittia täydentävät jo tilattujen 18 satelliitin sarjaa nostaen satelliittien määrän 26:een vuoden 2015 loppuun mennessä. Kaksi satelliittia on jo kiertoradalla, ne laukaistiin 21. lokakuuta 2011. Myöhemmin tänä vuonna laukaistaan vielä kaksi Galileo-satelliittia.

Galileo-ohjelmassa on kaksi vaihetta:

  • Validointia kiertoradalla koskeva vaihe (IOV – in-orbit validation) koostuu testeistä sekä neljän satelliitin ja niiden maainfrastruktuurin toiminnasta. Tämä vaihe on meneillään.

  • Täyden toimintavalmiuden vaihe (FOC – full operational capability) käsittää jäljelle jäävän maa- ja avaruusinfrastruktuurin käyttöön oton. Siihen sisältyy 18 satelliitin alustavan toimintavalmiuden vaihe. Lopullinen järjestelmä koostuu 30:stä kiertoradalla olevasta satelliitista ja 2 maassa olevasta satelliitista, joilla voidaan tarvittaessa korvata kiertoradalla oleva satelliitti. Järjestelmään kuuluu lisäksi Euroopassa sijaitsevia valvontakeskuksia sekä ympäri maapalloa sijoitettujen tarkkailuasemien ja satelliittimaa‑asemien verkosto.

Taustatietoja Galileon osien hankinnasta

Tämänpäiväiset sopimukset teki Euroopan avaruusjärjestö Euroopan komission puolesta.

Galileon täyden toimintavalmiuden vaatimien palvelujen hankinta suoritetaan kuudella sopimuksella. Tammikuussa 2010 tehtiin kolme sopimusta, jotka koskivat järjestelmäsuunnittelun tukea, satelliitteja ja laukaisulaitteita (IP/10/7). Neljäs sopimus allekirjoitettiin Brysselissä lokakuussa 2010 SpaceOpalin kanssa avaruus- ja maainfrastruktuurin käytöstä (IP/10/1382). Jäljelle jääneet kaksi sopimusta allekirjoitettiin kesäkuussa 2011 (IP/11/772) ranskalaisen ThalesAlenian kanssa maan päällä sijaitsevasta toimintainfrastruktuurista ja brittiläisen Astriumin kanssa maan päällä sijaitsevasta valvontainfrastruktuurista.

Prosessin käynnisti heinäkuussa 2008 Euroopan avaruusjärjestö Euroopan komission toimeksiannosta. Kattavan vuoropuheluvaiheen jälkeen esivalinnasta selvinneitä yrityksiä pyydettiin toimittamaan paras ja lopullinen tarjouksensa. Kaikki sopimukset tehdään kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella.

Satelliitit

OHB System AG:n ja EADS-Astrium GmbH:n kanssa tehty puitesopimus on voimassa vuodesta 2010 vuoteen 2016, ja siihen sisältyy enintään 32 satelliitin toimittaminen. Erillinen sopimus 14 ensimmäisen satelliitin toimittamisesta tehtiin OHB:n kanssa vuonna 2010, ja ensimmäinen satelliitti toimitetaan vuonna 2012. Tämän jälkeen odotetaan toimitettavan yksi satelliitti 1,5 kuukauden välein, jolloin viimeinen satelliitti toimitetaan vuonna 2014.

Laukaisupalvelut

Vuonna 2010 Arianespacen kanssa tehtiin sopimus viiden Sojuz-raketin laukaisemisesta Ranskan Guayanassa sijaitsevasta Kourousta. Kullakin raketilla laukaistaan kaksi satelliittia. Sopimukseen sisältyy optio lisälaukaisuista Sojuz-raketilla (kaksi satelliittia kerrallaan) ja Ariane 5 -raketilla (neljä satelliittia kerrallaan).

Tämänpäiväinen sopimus ranskalaisen Astrium SAS:n kanssa koskee tavanomaisen Ariane 5 ‑laukaisimen teknistä mukauttamista Galileo-satelliittien erityistarpeisiin. Mukauttamisen jälkeen olisi mahdollista laukaista neljä satelliittia kerralla, mikä nopeuttaisi järjestelmän käyttöön ottoa.

Yhteyshenkilöt:

Carlo Corazza +32 22 95 17 52

Sara Tironi +32 22 99 04 03


Side Bar