Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Uued satelliidid ja kanderaketid tagavad Galileo programmi käivitamise 2014. aastal

Brüssel, 2. veebruar 2012. Täna allkirjastati Londonis täiendavad lepingud satelliitide ja kanderakettide kohta ning seega liigub satelliitnavigatsioonisüsteem Galileo kindlalt selles suunas, et pakkuda kodanikele alates 2014. aastast paremaid satelliitnavigatsiooniteenuseid. Kokku sõlmiti kolm lepingut: esimene neist Saksamaa ettevõttega OHB System AG summas 250 miljonit eurot kaheksa satelliidi kohta. Teine leping sõlmiti Prantsuse ettevõttega Arianespace kanderaketi Ariane-5 kuni kolme orbiidilelaskmise ettetellimisvõimaluse kohta (ettetellimistasu 30 miljonit eurot). Kolmas leping suurusjärgus 30 miljonit eurot sõlmiti Prantsuse ettevõttega Astrium SAS , et võimaldada kanderaketil Ariane-5-ES vedada orbiidile korraga neli Galileo programmi satelliiti. Seni viiakse Galileo satelliite orbiidile kahekaupa Venemaa raketiga Sojuz. Komisjonil on õnnestunud protsessi kiirendada tänu väga konkurentsivõimelise pakkumisele ja 2014. aastaks orbiidile saadetavate satelliitide arvu suurendamisele.

Tööstuse ja ettevõtluse eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Antonio Tajani märkis: „Galileo jaoks tähendab tänane lepingute allkirjastamine seda, et programmi kulg vastab ajakavale ja eelarvele. Mul on hea meel tõdeda, et oleme suutnud satelliitide ja kanderakettide tarnimist kiirendada. See tähendab, et 2014. aastal saab Euroopa kasutada Galileo pakutavaid täiustatud satelliitnavigatsioonivõimalusi. Ühtlasi on mul hea meel näha, et Euroopa kosmosetööstus on niivõrd konkurentsivõimeline, et suudab teoks teha nii ambitsioonikat kõrgtehnoloogiaprogrammi.”

Lisateave Galileo programmi kohta:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav/galileo/index_en.htm

Vt ka MEMO/11/717   - Galileo will boost economy and make life of citizens easier

Galileo navigatsioonisüsteem

Galileo abil saavad kasutajad määrata oma täpse asukoha ajas ja ruumis samuti, nagu GPSiga, kuid suurema täpsuse ja usaldusväärsusega. Euroopa tsiviilkontrolli all olev Galileo ühildub ja on mõningate teenuste puhul koostalitlusvõimeline nii Ameerika GPSi kui ka Venemaa Glonassiga, kuid on samas neist süsteemidest täiesti sõltumatu.

Galileost on abi mitmesugustes Euroopa majandussektorites. Galileo tasuta teenustest saavad kasu elektrivõrgud, transpordifirmad, finantssektor, mereveondus ning päästeoperatsioonides ja rahuvalvemissioonides osalejad.

Lisaks täna tellitud kaheksale satelliidile on lepingud juba sõlmitud veel 18 satelliidi kohta, millest kaks on orbiidil alates 21. oktoobrist 2011. Seega on 2015. aasta lõpuks satelliitide koguarv 26. Veel kaks Galileo satelliiti saadetakse orbiidile käesoleva aasta jooksul.

Galileo programm on jaotatud kahte etappi.

  • Orbiidil kontrollimise etapp (in-orbit validation ehk IOV) tähendab nelja satelliidi ja nendega seotud maapealse infrastruktuuri testimist ja käitamist. See etapp alles kestab.

  • Täieliku tegevusvõime etapp (full operational capability ehk FOC) seisneb ülejäänud maapealse ja kosmoses asuva infrastruktuuri kasutuselevõtus. See hõlmab 18 töövalmis satelliidi esialgse tegevusvalmiduse etappi. Kogu süsteem koosneb kolmekümnest orbiidil olevast satelliidist, kahest satelliidist maapinnal, millega vajaduse korral saab asendada orbiidil olevaid satelliite, Euroopas asuvatest juhtimiskeskustest ning kogu maailma katvast sensorjaamade ja up-link-jaamade võrgustikust.

Galileo komponentide hankemenetluse taust

Täna allkirjastatud lepingud sõlmis Euroopa Komisjoni nimel Euroopa Kosmoseagentuur.

Gallileo täieliku töövõime saavutamiseks vajalike teenuste hankemenetlus on jagatud kuue lepingu vahel. 2010. aasta jaanuaris allkirjastati kolm lepingut, mis käsitlesid süsteemi tehnilist projekteerimist, satelliite ja kanderakette (IP/10/7). Neljas leping allkirjastati ettevõttega SpaceOpal Brüsselis 2010. aasta oktoobris ning see käsitles kosmoses asuva ja maapealse infrastruktuuri haldamist (IP/10/1382). 2011. aasta juunis (IP/11/772) allkirjastati kaks viimast lepingut: üks Prantsuse ettevõttega ThalesAlenia maapealse missiooni infrastruktuuri kohta ja teine ettevõttega Ühendkuningriigi ettevõttega Astrium maapealse kontrolli infrastruktuuri kohta.

Protsessi algatas 2008. aasta juulis Euroopa Kosmoseagentuur Euroopa Komisjoni volituse alusel. Pärast üksikasjalikku dialoogivooru paluti nimekirja kantud äriühingutel esitada parimad ja lõplikud pakkumised. Lepingute sõlmimisel lähtutakse kulude otstarbekuse põhimõttest.

Satelliidid

Ettevõtetega OHB System AG ja EADS-Astrium GmBH sõlmitud raamleping aastateks 2010−2016 hõlmab kuni 32 satelliidi tarnet. Esimese tellimuse erileping 14 satelliidi jaoks sõlmiti OHBga 2010. aastal, esimene satelliit tuleb tarnida 2012. aastal. Seejärel tuleb tarnida uus satelliit iga pooleteist kuu tagant ja viimane peaks tarnitama 2014. aastal.

Orbiidile lennutamine

2010. aastal sõlmiti leping ettevõttega Arianespace, et Kouroust Prantsuse Guajaanast lennutada orbiidile viis kanderaketti Sojuz, millest igaühe pardal oli kaks satelliiti. Leping sisaldas ka võimalust saata orbiidile rohkemgi kanderakette Sojuz (kahe satelliidiga pardal) ja Ariane-5 (nelja satelliidiga pardal).

Täna Prantsuse firmaga Astrium SAS sõlmitud lepingu alusel kohandatakse tavapärast kanderaketti Ariane 5 vastavalt Galileo satelliitide erivajadustele. Kohandamisega luuakse võimalus lennutada orbiidile korraga neli satelliiti ja kiirendada seega süsteemi kasutuselevõttu.

Kontaktisikud:

Carlo Corazza +32 22 95 17 52

Sara Tironi +32 22 99 04 03


Side Bar