Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο Τύπου

Νέοι δορυφόροι και εκτοξευτήρες εξασφαλίζουν την εκκίνηση του Galileo το 2014

Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2012 – Έπειτα από την υπογραφή και άλλων συμβάσεων για δορυφόρους και εκτοξευτήρες στο Λονδίνο σήμερα, το πρόγραμμα Galileo βαδίζει σταθερά προς την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών δορυφορικής πλοήγησης στους πολίτες το 2014. Υπογράφηκαν συνολικά 3 συμβάσεις: η σύμβαση που υπογράφηκε με την OHB System AG (DE) αφορά 8 δορυφόρους και αντιπροσωπεύει ποσό της τάξης των 250 εκατομμυρίων ευρώ. Μια δεύτερη σύμβαση υπογράφηκε με την Arianespace (FR) και προσφέρει δυνατότητα κράτησης έως 3 εκτοξεύσεων με Ariane 5 (χρέωση κράτησης: 30 εκατομμύρια ευρώ). Μια τρίτη σύμβαση υπογράφηκε με την Astrium SAS (FR), βάσει της οποίας θα αποκτήσει τη δυνατότητα ο σημερινός εκτοξευτήρας Ariane 5 να μεταφέρει 4 δορυφόρους του προγράμματος Galileo ανά εκτόξευση και να τους θέτει σε τροχιά, για ποσό της τάξης των 30 εκατομμυρίων ευρώ. Οι δορυφόροι του Galileo εκτοξεύονται σήμερα ανά δύο από τον ρωσικό πύραυλο Soyuz. Χάρη στην εξαιρετικά ανταγωνιστική πρόταση του αναδόχου και στον αυξανόμενο αριθμό δορυφόρων που θα τεθούν σε τροχιά έως το 2014, η Επιτροπή κατόρθωσε να επισπεύσει τη διαδικασία.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Antonio Tajani, αρμόδιος για θέματα βιομηχανίας και επιχειρηματικότητας, δήλωσε: «Για το Galileo, η υπογραφή των συμβάσεων σήμερα σημαίνει ότι το πρόγραμμα εφαρμόζεται στην πράξη χωρίς καθυστέρηση και εντός των ορίων του προϋπολογισμού του. Είμαι περήφανος που καταφέραμε να επισπεύσουμε την παράδοση των δορυφόρων και των εκτοξευτήρων. Αυτό σημαίνει ότι το 2014 οι Ευρωπαίοι θα μπορέσουν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες της αναβαθμισμένης δορυφορικής πλοήγησης που προσφέρει το Galileo. Είμαι επίσης περήφανος που η Ευρώπη διαθέτει μια εξαιρετικά ανταγωνιστική διαστημική βιομηχανία, ικανή να υλοποιήσει ένα τέτοιο φιλόδοξο πρόγραμμα υψηλής τεχνολογίας.»

Περισσότερες πληροφορίες για το Galileo είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav/galileo/index_en.htm

Βλέπε επίσης MEMO/11/717   - Galileo will boost economy and make life of citizens easier

Σύστημα πλοήγησης Galileo

Το Galileo θα δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να γνωρίζουν την ακριβή θέση τους στον χρόνο και στον χώρο, όπως ακριβώς το GPS, αλλά με μεγαλύτερη ακρίβεια και αξιοπιστία. Το Galileo, το οποίο είναι υπό ευρωπαϊκό μη στρατιωτικό έλεγχο, θα είναι συμβατό και, όσον αφορά ορισμένες υπηρεσίες του, διαλειτουργικό με το αμερικανικό GPS και το ρωσικό Glonass, αλλά θα είναι ανεξάρτητο από αυτά.

Το πρόγραμμα Galileo θα υποστηρίξει μέσω των υπηρεσιών του πολλούς τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας: δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, εταιρείες διαχείρισης στόλου, χρηματοοικονομικές συναλλαγές, θαλάσσιες μεταφορές, επιχειρήσεις διάσωσης και ειρηνευτικές αποστολές θα επωφεληθούν όλοι από τις δωρεάν υπηρεσίες του προγράμματος Galileo.

Οι 8 δορυφόροι που παραγγέλθηκαν σήμερα θα προστεθούν στους 18 δορυφόρους για τους οποίους έχουν ήδη ανατεθεί συμβάσεις και από τους οποίους 2 βρίσκονται σε τροχιά από την 21η Οκτωβρίου 2011· έτσι, ο συνολικός αριθμός των δορυφόρων θα ανέλθει σε 26 έως τα τέλη του 2015. Μια δεύτερη εκτόξευση 2 επιπλέον δορυφόρων του προγράμματος Galileo θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους.

Το πρόγραμμα Galileo είναι διαρθρωμένο σε δύο φάσεις:

  • Η φάση επικύρωσης του συστήματος σε τροχιά (IOV) συνίσταται σε δοκιμές και στη λειτουργία τεσσάρων δορυφόρων και της συναφούς επίγειας υποδομής. Η φάση αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη.

  • Η φάση της πλήρους επιχειρησιακής ικανότητας (FOC) συνίσταται στην εγκατάσταση της υπόλοιπης επίγειας και διαστημικής υποδομής. Περιλαμβάνει μια αρχική φάση επιχειρησιακής ικανότητας 18 επιχειρησιακών δορυφόρων. Το πλήρες σύστημα θα αποτελείται από 30 δορυφόρους σε τροχιά και από 2 δορυφόρους στο έδαφος, με σκοπό να αντικαταστήσουν, εάν παραστεί ανάγκη, εκείνους που βρίσκονται σε τροχιά, και θα περιλαμβάνει κέντρα ελέγχου στην Ευρώπη και ένα δίκτυο σταθμών ανίχνευσης και σταθμών ανερχόμενης ζεύξης εγκατεστημένων σε όλο τον κόσμο.

Ιστορικό προμήθειας συστατικών μερών του Galileo

Οι σημερινές συμβάσεις υπογράφηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η ανάθεση των ζωτικής σημασίας υπηρεσιών για να αποκτήσει το Galileo πλήρη επιχειρησιακή ικανότητα κατανέμεται σε έξι συμβάσεις. Τον Ιανουάριο του 2010 υπογράφηκαν τρεις συμβάσεις για την εξασφάλιση της υποστήριξης τεχνολογίας συστημάτων, των δορυφόρων και των εκτοξευτήρων (βλ. IP/10/7). Μια τέταρτη σύμβαση υπογράφηκε στις Βρυξέλλες, τον Οκτώβριο του 2010, με την SpaceOpal σχετικά με τη λειτουργία των επίγειων και διαστημικών υποδομών (IP/10/1382). Τον Ιούνιο του 2011 (IP/11/772) υπογράφηκαν οι τελευταίες δύο συμβάσεις με την ThalesAlenia (FR) για την υποδομή επίγειων εγκαταστάσεων και με την Astrium (UK) για την υποδομή επίγειου ελέγχου.

Η διαδικασία ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2008 από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, με εξουσιοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι επιχειρήσεις που προεπιλέχθηκαν κλήθηκαν να παρουσιάσουν τις καλύτερες και τελικές προσφορές τους μετά την ολοκλήρωση του συνολικού διαλόγου. Όλες οι συμβάσεις ανατέθηκαν με βάση την αρχή της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς».

Δορυφόροι

Η σύμβαση-πλαίσιο που υπογράφηκε τόσο με την OHB System AG όσο και με την EADS-Astrium GmBH, διάρκειας από το 2010 έως το 2016, καλύπτει την προμήθεια 32 δορυφόρων. Στην OHB ανατέθηκε ειδική σύμβαση για μια πρώτη παραγγελία 14 δορυφόρων το 2010, που προβλέπει την παροχή του πρώτου δορυφόρου το 2012. Στη συνέχεια αναμένεται ότι θα παραδίδεται ένας δορυφόρος κάθε ενάμιση μήνα, ενώ ο τελευταίος προγραμματίζεται να παραδοθεί το 2014.

Υπηρεσίες εκτόξευσης

Το 2010 ανατέθηκε σύμβαση στην Arianespace για την εκτόξευση πέντε εκτοξευτήρων Soyuz από το Κουρού της Γαλλικής Γουιάνας, καθένας από τους οποίους μπορεί να μεταφέρει δύο δορυφόρους. Η σύμβαση περιλαμβάνει επίσης εναλλακτικές δυνατότητες για επιπλέον εκτοξεύσεις Soyuz (που μεταφέρουν δύο δορυφόρους) και Ariane 5 (που μεταφέρουν τέσσερις δορυφόρους).

Η σύμβαση που υπογράφηκε σήμερα με την Astrium SAS (FR) αφορά την προμήθεια της τεχνικής προσαρμογής του συνηθισμένου εκτοξευτήρα Ariane 5 στις ειδικές ανάγκες των δορυφόρων του Galileo. Η προσαρμογή προσφέρει τη δυνατότητα μεταφοράς 4 δορυφόρων ανά εκτόξευση, επομένως, επισπεύδει την ανάπτυξη του δορυφορικού σχηματισμού.

Αρμόδιοι για επικοινωνία:

Carlo Corazza +32 22 95 17 52

Sara Tironi +32 22 99 04 03


Side Bar