Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Nye satellitter og løfteraketter sikrer Galileos start i 2014

Bruxelles, den 2. februar 2012 – Med undertegnelsen af yderligere en række kontrakter på satellitter og løfteraketter i London i dag er Galileo godt på vej til at kunne yde bedre satellitnavigationstjenester til europæerne i 2014. Der blev i alt undertegnet 3 kontrakter. Den kontrakt, der er indgået med OHB System AG (DE), omfatter 8 satellitter og har en værdi på ca. 250 mio. EUR. En anden kontrakt blev indgået med Arianespace (FR) vedrørende option på bestilling af indtil 3 opsendelser med Ariane 5 (bestillingsgebyr: 30 mio. EUR). En tredje kontrakt til en værdi på ca. 30 mio. EUR blev indgået med Astrium SAS (FR) med henblik på at sætte den nuværende Ariane 5-løfteraket i stand til at løfte 4 Galileoprogramsatellitter pr. opsendelse i kredsløb. Galileosatellitterne opsendes i øjeblikket parvis med den russiske Soyuzløfteraket. Takket være et særdeles konkurrencedygtigt bud, som gør det muligt at øge det antal satellitter, der er sendt i kredsløb pr. 2014, har Kommissionen været i stand til at fremskynde processen.

Europa-Kommissionens næstformand, Antonio Tajani, der er kommissær med ansvar for erhvervsliv og iværksætteri, udtalte: "For Galileo er de kontrakter, der i dag er undertegnet, ensbetydende med, at programmets konkrete udrulning sker til tiden og under overholdelse af budgettet. Jeg er stolt over, at vi har kunnet fremskynde leveringen af satellitterne og løfteraketterne. Det betyder, at europæerne vil være i stand til at udnytte de muligheder for forbedret satellitnavigation, som Galileo vil levere i 2014. Jeg er også stolt over at se, at Europa har en yderst konkurrencedygtig rumindustri, der er i stand til at gennemføre et så ambitiøst højteknologisk program."

Flere oplysninger om Galileo:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav/galileo/index_en.htm

Se også MEMO/11/717  - Galileo will boost economy and make life of citizens easier (Galileo vil sætte skub i økonomien og gøre livet lettere for borgerne).

Galileonavigationssystemet

Galileo vil ligesom GPS give brugerne mulighed for at kende deres nøjagtige position i tid og rum, blot med større præcision og pålidelighed. Under europæisk civil kontrol vil Galileo være kompatibel og, for nogle tjenesters vedkommende, driftskompatibel med det amerikanske GPS og det russiske Glonass, men vil være uafhængig af disse.

Galileo vil gennem sine tjenester understøtte mange sektorer i den europæiske økonomi: elnet, flådestyring, finansielle transaktioner, skibsfartsindustrien, redningsopgaver og fredsbevarende missioner vil alle få fordel af de gratis Galileotjenester.

De 8 satellitter, der er bestilt i dag, vil sammen med de 18 satellitter, der allerede er indgået kontrakt om, hvoraf to har været i kredsløb siden den 21. oktober 2011, bringe det samlede antal satellitter op på 26 ved udgangen af 2015. Senere på året vil der blive opsendt yderligere to Galileosatellitter.

Galileoprogrammet er opdelt i to faser:

  • IOV-fasen (in-orbit validation - validering i kredsløb) består i testning og drift af fire satellitter og den dertil hørende jordbaserede infrastruktur. Denne fase er i gang.

  • FOC-fasen (full operational capability - fuld driftskapacitet) består i deployering af den resterende jord- og rumbaserede infrastruktur. Den omfatter en indledende driftskapacitetsfase på18 operationelle satellitter. Hele systemet vil omfatte 30 satellitter i kredsløb i rummet og 2 på jorden til udskiftning af satellitterne i kredsløb, såfremt dette er nødvendigt, og det vil omfatte kontrolcentre i Europa samt et net af sensorstationer og uplinkstationer fordelt over hele Jorden.

Indkøbet af Galileokomponenter (baggrundsoplysninger)

Dagens kontrakter blev undertegnet af Den Europæiske Rumorganisation på vegne af Europa-Kommissionen.

Leveringen af tjenester, der er afgørende for Galileos fulde driftskapacitet, er opdelt i seks kontrakter. I januar 2010 blev der tildelt tre kontrakter med henblik på at sikre supportering af systemkonstruktion, satellitter og løfteraketter (IP/10/7). I oktober 2010 blev der i Bruxelles undertegnet en kontrakt med Spaceopal om drift af rum- og jordbaseret infrastruktur (IP/10/1382). I juni 2011 (IP/11/772) blev de to resterende kontrakter undertegnet henholdsvis med ThalesAlenia (FR) vedrørende projektinfrastruktur på jorden og med Astrium (UK) vedrørende den jordbaserede kontrolinfrastruktur.

Processen blev indledt i juli 2008 af Den Europæiske Rumorganisation efter delegation fra Europa-Kommissionen. Udvalgte virksomheder blev efter en omfattende dialogfase anmodet om at indsende de bedste endelige bud. Alle kontrakter er tildelt ud fra princippet "mest værdi for pengene".

Satellitter

En rammekontrakt indgået med både OHB System AG og EADS-Astrium GmbH for perioden 2010 til 2016 omfatter levering af indtil 32 satellitter. En særlig kontrakt vedrørende en første ordre på 14 satellitter blev tildelt OHB i 2010, idet den første satellit skulle leveres i 2012. Herefter forventes der leveret en satellit hver 1,5 måned, idet den sidste satellit efter planen skal leveres i 2014.

Opsendelsestjenester

I 2010 blev Arianespace tildelt en kontrakt på opsendelse af fem Soyuzløfteraketter fra Kourou, Fransk Guyana, hver med to satellitter om bord. Kontrakten giver også option på yderligere Soyuzopsendelser (med to satellitter om bord) og Ariane 5-opsendelser (med fire satellitter om bord).

Ved den kontrakt, der i dag blev indgået med Astrium SAS (FR), indkøbes der teknisk tilpasning af den typiske Ariane 5-løfteraket til de særlige behov i forbindelse med Galileosatellitterne. Tilpasningen giver mulighed for fire satellitter pr. opsendelse og fremskynder dermed deployeringen af satellitkonstellationen.

Kontaktpersoner:

Carlo Corazza +32 22 95 17 52

Sara Tironi +32 22 99 04 03


Side Bar