Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Díky novým družicím a nosným raketám odstartuje systém Galileo již v roce 2014

Brusel 2. února 2012 – Dnes byly v Londýně podepsány další smlouvy na pořízení družic a služby nosných raket. Systém Galileo tak bude moci občanům začít poskytovat kvalitnější služby satelitní navigace již od roku 2014. Byly podepsány celkem tři smlouvy: s německou firmou OHB System AG na nákup osmi družic ve výši řádově 250 milionů EUR, s francouzskou společností Arianespace na vypuštění až tří družic za pomoci nosné rakety Ariane 5 (poplatek za vypuštění ve výši 30 milionů EUR) a s francouzskou společností Astrium SAS o úpravě stávající nosné rakety Ariane 5 tak, aby mohla vynést na oběžnou dráhu čtyři družice programu Galileo současně, ve výši 30 milionů EUR. V současné době se družice Galileo vypouští po dvou na ruských raketách Sojuz. Díky vysoce konkurenceschopné nabídce smluvního dodavatele a zvýšení počtu družic, které budou na oběžnou dráhu vypuštěny do roku 2014, mohla Komise uspíšit tempo zavádění systému Galileo.

Místopředseda Evropské komise Antonio Tajani, který je odpovědný za průmysl a podnikání, uvedl: „To, že jsme dnes podepsali smlouvy k programu Galileo znamená, že jeho provádění probíhá včas a že dodržujeme rozpočet. Jsem rád, že se nám podařilo dodávku družic a nosných raket urychlit. Znamená to, že Evropané budou moci využívat propracovanějšího satelitního navigačního systému Galileo již v roce 2014. Jsem hrdý na to, že evropský kosmický průmysl je vysoce konkurenceschopný a že dokáže realizovat tak ambiciózní program náročný na špičkové technologie.“

Další informace o programu Galileo:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav/galileo/index_en.htm

Viz rovněž MEMO/11/717 - Galileo will boost economy and make life of citizens easier

Navigační systém Galileo

Galileo umožní uživatelům zjistit jejich přesnou polohu v čase a prostoru stejně jako GPS, avšak s větší přesností a spolehlivostí. Bude pod evropským civilním řízením a bude kompatibilní a – v případě některých svých služeb – interoperabilní s americkým systémem GPS a ruským systémem GLONASS, ale nebude na nich závislý.

Galileo svými službami poskytne podporu mnoha odvětvím evropského hospodářství, jako jsou elektrorozvodné sítě, správa vozových parků, finanční transakce, logistika a doprava, záchranné operace, mírové mise – všechny tyto oblasti budou moci využívat volně poskytovaných služeb systému Galileo.

Osm družic, které jsou předmětem dnešní smlouvy, doplní osmnáct již dříve nasmlouvaných družic. Dvě z nich byly 21. října 2011 vyneseny na oběžnou dráhu. Celkem tedy bude systém od roku 2015 disponovat 26 družicemi. Ještě letos budou vypuštěny další dvě družice systému Galileo.

Program Galileo se zavádí ve dvou fázích:

  • Fáze ověřování na oběžné dráze, která spočívá v testování provozu čtyř družic a jejich pozemní infrastruktury. Tato fáze právě probíhá.

  • Fáze plné provozuschopnosti, během níž se rozmístí zbývající pozemní a vesmírná infrastruktura. Zahrnuje počáteční fázi provozuschopnosti s osmnácti družicemi. Celý systém bude tvořit 30 družic na oběžné dráze, dvě družice na zemi sloužící k výměně některé z družic na oběžné dráze v případě potřeby a také kontrolní střediska v Evropě a síť snímacích stanic a přenosových zařízení umístěných po celé zeměkouli.

Souvislosti zadávání veřejných zakázek na komponenty systému Galileo

Dnešní smlouvy podepsala Evropská vesmírná agentura jménem Evropské komise.

Zakázky na služby, které jsou zásadní pro plnou provozuschopnost Galilea, jsou rozděleny do šesti smluv. V lednu 2010 byly uzavřeny tři smlouvy týkající se zajištění inženýrské podpory systému a zajištění družic a nosných raket (IP/10/7). Čtvrtá smlouva byla podepsána v říjnu 2010 v Bruselu se společností SpaceOpal. Tato smlouva se týkala provozu vesmírné a pozemní infrastruktury (IP/10/1382). V červnu 2011 (IP/11/772) byly podepsány dvě zbývající smlouvy, a to s francouzskou společností ThalesAlenia na infrastrukturu pozemního zajištění mise a se společností Astrium ze Spojeného království na infrastrukturu pozemního řízení.

Celý postup zadávání zakázek zahájila v červenci 2008 Evropská vesmírná agentura z pověření Evropské komise. Společnosti, jež se dostaly do užšího výběru, byly po skončení fáze rozsáhlých rozhovorů vyzvány k tomu, aby předložily nejlepší a konečné nabídky. Všechny smlouvy byly uzavřeny s ohledem na zásadu co nejkvalitnější a finančně nejvýhodnější nabídky.

Družice

Předmětem rámcové smlouvy uzavřené se společnostmi OHB System AG a EADS-Astrium GmBH na období 2010 až 2016 je dodávka 32 družic. V roce 2010 získala společnost OHB zvláštní zakázku na první sadu 14 družic, s dodávkou první družice v roce 2012. Předpokládá se, že dodávky dalších družic budou následovat s frekvencí 1,5 měsíce a poslední by měla být dodána v roce 2014.

Služby vypouštění na oběžnou dráhu

V roce 2010 získala společnost Arianespace zakázku na vypuštění pěti raket Sojuz, nesoucích každá po dvou družicích, z Kourou na Francouzské Guayaně. Smlouva zahrnuje rovněž možnost vypuštění dalších nosných raket Sojuz (s dvěma družicemi) a vypuštění Ariane 5 (se čtyřmi družicemi).

Smlouva, jež byla dnes uzavřena s francouzskou společností Astrium SAS, zajišťuje technickou úpravu nosné rakety Ariane 5 tak, aby odpovídala zvláštním potřebám družic Galileo. Úprava zahrnuje možnost vypuštění čtyř družic současně, čímž se urychlí rozmístění celého systému.

Kontaktní osoby:

Carlo Corazza +32 22951752

Sara Tironi +32 22990403


Side Bar