Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Нови спътници и ракети носители гарантират старта на „Галилео“ през 2014 г.

Брюксел, 2 февруари 2012 г. — Предоставянето чрез „Галилео“ на подобрени услуги за спътникова навигация за гражданите през 2014 г. върви по план, след като днес в Лондон бяха подписани нови договори за спътници и ракети носители. Подписаните днес договори са общо три. Единият е с германското дружество „OHB System“ AG за 8 спътника на стойност около 250 милиона евро. Вторият договор беше подписан с „Arianespace“ от Франция за опция за правото да бъдат извършени до три изстрелвания с помощта на „Ариана 5“ срещу заплащането на 30 милиона евро. Третият договор, на стойност около 30 милиона евро, беше подписан с френското дружество „Astrium“ SAS, за да се създаде възможност с всяко изстрелване на ракетата носител „Ариана 5“ в орбита да бъдат извеждани по 4 спътника „Галилео“. Понастоящем спътниците „Галилео“ се изстрелват по двойки с руската ракета „Съюз“. Комисията имаше възможност да ускори процеса, благодарение на изключителната конкурентоспособност на направеното от изпълнителя предложение и увеличаването на броя на спътниците, които ще бъдат изстреляни в орбита до 2014 г.

Заместник-председателят на Европейската комисия Антонио Таяни, който отговаря за промишлеността и предприемачеството, заяви: „По отношение на „Галилео“ подписаните днес договори означават, че конкретното разгръщане на програмата протича навреме и в рамките на бюджета. Горд съм, че успяхме да ускорим доставката на спътниците и ракетите носители. Това означава, че европейците ще могат да се възползват от възможностите на подобрената спътникова навигация, които ще бъдат предоставени от „Галилео“ през 2014 г. Освен това съм горд, че Европа разполага с много конкурентоспособна космическа промишленост, способна да реализира толкова амбициозна високотехнологична програма.“

За допълнителна информация по програма „Галилео“:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav/galileo/index_en.htm

Вж. също MEMO/11/717   - „Галилео“ ще насърчи икономиката и ще улесни живота на гражданите

Навигационната система „Галилео“

С „Галилео“ на потребителите ще се предостави възможност да установяват точните си координати във времето и пространството, също като с GPS, само че с още по-голяма точност и надеждност. „Галилео“ ще подлежи на европейски граждански контрол и ще е съвместима с американската система GPS и с руската ГЛОНАСС, като по отношение на някои от услугите си ще има и оперативна съвместимост с тях, но ще бъде независима от тези системи.

Услугите на „Галилео“ ще допринесат за развитието на много отрасли на европейската икономика: електрически мрежи, дружества за управление на флоти, финансови трансакции, морски транспорт, спасителни операции, мироопазващи мисии — за всички тях безплатните услуги на „Галилео“ ще бъдат от полза.

С поръчаните днес 8 спътника и с вече договорените 18 спътника, два от които са в орбита от 21 октомври 2011 г., до края на 2015 г. общият брой на спътниците ще стане 26. Второто изстрелване на още два спътника „Галилео“ ще бъде осъществено по-късно тази година.

Програмата „Галилео“ се състои от две фази:

  • Фазата на „валидиране в орбита“ се състои в изпитвания и експлоатация на четири спътника и свързаната с тях наземна инфраструктура. Тази фаза е в ход.

  • Фазата на „пълен работен капацитет“ се състои в разгръщането на останалата наземна и орбитална и космическа инфраструктура. Тя обхваща фаза на начален работен капацитет на 18 оперативни спътника. Цялата система ще се състои от 30 спътника в орбита, както и от 2 спътника на Земята, които при необходимост ще заменят спътниците в орбита. Част от системата ще бъдат и разположени в Европа контролни центрове, както и мрежа от изградени по цялото земно кълбо сензорни станции и станции за връзка „земя-спътник“.

Контекст на възлагането на поръчки за съставни части за „Галилео“

Сключените днес договори бяха подписани от Европейската космическа агенция от името на Европейската комисия.

Поръчките за услуги, които са от съществено значение за пълния работен капацитет на „Галилео“, са разделени на 6 договора. През януари 2010 г. бяха възложени три договора за осигуряване на инженерна поддръжка на системата, на спътници и ракети носители (IP/10/7). Четвъртият договор беше подписан със „SpaceOpal“ в Брюксел през октомври 2010 г. за експлоатацията на космическата и наземната инфраструктура (IP/10/1382). През юни 2011 г. (IP/11/772) бяха подписани останалите два договора — с „ThalesAlenia“ от Франция за наземна инфраструктура за мисии и с „Astrium“ от Обединеното кралство за наземна инфраструктура за контрол.

Процедурата беше започната през юли 2008 г. от Европейската космическа агенция въз основа на делегирани от Европейската комисия правомощия. Допуснатите след предварителния подбор дружества бяха поканени да представят своите най-добри окончателни оферти след фазата на широкобхватен състезателен диалог. Всички договори бяха възложени въз основа на принципа на най-доброто съотношение между качеството и цената.

Спътници

Подписаният рамков договор с двете дружества „OHB System“ AG и „EADS-Astrium“ GmBH е със срок на изпълнение от 2010 г. до 2016 г. и обхваща доставката на най-много 32 спътника. През 2010 г. на OHB беше възложен отделен договор за първа поръчка на 14 спътника, като първият от тях ще бъде доставен през 2012 г. След това на всеки месец и половина се очаква по един спътник, като доставката на последния е насрочена за 2014 г.

Услуги по изстрелване

През 2010 г. на Arianespace беше възложен договор за изстрелването от Куру във Френска Гвиана на пет ракети носител „Съюз“, всяка от които с по два спътника на борда. В договора се предвиждат опции за допълнителни изстрелвания на „Съюз“ (с по два спътника) и на „Ариана 5“ (с по четири спътника).

Със сключения днес договор с френското дружество „Astrium“ SAS се възлага техническото приспособяване на стандартната ракета носител „Ариана 5“ за специфичните нужди на спътниците „Галилео“. С приспособяването се въвежда възможността да бъдат изстрелвани по 4 спътника, като по този начин се ускорява извеждането в орбита на групата спътници.

За контакти: :

Carlo Corazza +32 22 95 17 52

Sara Tironi +32 22 99 04 03


Side Bar