Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

EUROPA-KOMMISSIONEN

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 13. september 2012

Beskæftigelse: Kommissionen foreslår at yde 7,4 mio. EUR fra Globaliseringsfonden til de tidligere ansatte i Vestaskoncernen i Danmark

Europa-Kommissionen har i dag foreslået at yde Danmark 7,4 mio. EUR fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) for at hjælpe de 720 arbejdstagere, der er blevet afskediget af vindmølleproducenten Vestas. Pengene skal være med til at finansiere en pakke af foranstaltninger, der går ud på at evaluere arbejdstagerne i forbindelse med deres jobsøgning. Forslaget går nu videre til Europa-Parlamentet og til EU's ministerråd med henblik på godkendelse.

László Andor, som er EU's kommissær med ansvar for beskæftigelse, sociale anliggender og inklusion udtalte, "at de 7,4 mio. EUR, som vi har foreslået, vil være med til at hjælpe de afskedigede arbejdstagere med at forberede disse på nye jobmuligheder."

Danmark har ansøgt EGF om hjælp til 720 arbejdstagere, der er blevet afskediget af Vestaskoncernen, som er en dansk producent af vindmøller. De EGF-støttede foranstaltninger skal gøres tilgængelige for alle de afskedigede arbejdstagere. Pakken har til formål at hjælpe arbejdstagerne ved at tilbyde dem en mentorordning og vejledning, outplacement, horisontal videreuddannelse i almene færdigheder og individualiserede målrettede videreuddannelsespakker, hjælp til iværksættelse, dagpengegodtgørelser og stipendier.

De samlede skønnede omkostninger for pakken er på ca. 15 mio. EUR, hvoraf EGF yder næsten halvdelen, dvs. 7,4 mio. EUR.

Sagsforløb

Produktionen af vindmøller i EU er blevet alvorlig ramt af ændringerne i verdens­handelsmønstrene, som har medført en betydelig tilbagegang i EU-producenternes globale andel af markedet for vindmøller (fra 65,5 % i 2006 til 43,7 % i 2010). Det internationale marked for vindmøller har udviklet sig endnu hurtigere, især i Asien og i Nordamerika, selv om den europæiske produktion af vindmøller er steget inden for de seneste år. For første gang i 2010 blev mere end halvdelen af den samlede nye vindkraftkapacitet skabt uden for de traditionelle markeder i Europa og Nordamerika. Denne udvikling skyldtes hovedsageligt den vedvarende rivende økonomiske fremgang i Kina, som tegnede sig for halvdelen af de nye vindmølleanlæg på verdensplan.

Vindmøller fremstilles i stigende grad der, hvor de anskaffes. I 2011 blev 80 til 90 % af møllerne fremstillet i den region, hvor de skal installeres.

Afskedigelserne i Vestaskoncernen berører fem kommuner i de tilstødende regioner i Midtjylland (Randers, Favrskov, Århus og Ringkøbing-Skjern) samt Syddanmark (Varde). Alle disse kommuner er blevet ramt af en hurtig stigning i ledigheden (især langtidsledigheden) og en kraftig nedgang i antallet af ledige stillinger (især inden for industri og produktion). Alle de berørte kommuner har desuden rapporteret, at der ikke findes nye egnede job for den type arbejdstagere, som er blevet afskediget af Vestaskoncernen. Derfor kan de højtuddannede afskedigede arbejdstagere være nødt til at flytte, når de søger arbejde.

Siden EGF begyndte sit virke i 2007 har der været 101 ansøgninger. Der er blevet anmodet om ca. 442,2 mio. EUR til ca. 91 000 arbejdstagere. Et stadigt stigende antal medlemsstater indsender EGF-ansøgninger for at hjælpe afskedigede arbejdstagere inden for en række sektorer.

En mere åben handel med resten af verden fører til overordnede fordele for vækst og beskæftigelse, men det kan også medføre jobtab, især i sårbare sektorer, og det kan ramme arbejdstagere med ringe kvalifikationer. Derfor foreslog kommissionsformanden, José Manuel Barroso, at etablere en fond, der skal hjælpe med tilpasningen til konsekvenserne af globaliseringen. EGF blev etableret ved udgangen af 2006, og formålet var, at de mange som drager fordel af åbenheden, skal udvise solidaritet med de få, som står over for det pludselige chok, som det er at miste sit job. I juni 2009 blev EGF-bestemmelserne revideret for at styrke EGF's rolle som et tidligt interventionsredskab, der er en del af Europas svar på den finansielle og økonomiske krise. Den reviderede EGF-forordning trådte i kraft den 2. juli 2009 og fandt anvendelse på alle ansøgninger, som blev modtaget fra 1. maj 2009 til 30. december 2011.

Med udgangspunkt i erfaringen med EGF siden 2007 og dens merværdi for de arbejdstagere, der fik hjælp, og for de berørte regioner har Kommissionen foreslået at opretholde fonden også i den flerårige finansielle ramme 2014-2020 og samtidig forbedre dens virke.

Yderligere oplysninger

László Andors websted: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

EGF website

Video-nyhedsindslag:

Europe acts to fight the crisis: the European Globalisation Fund revitalised

Facing up to a globalised world – The European Globalisation Fund

Abonner på Europa-Kommissionens gratis nyhedsbrev om beskæftigelse, sociale anliggender og inklusion: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Følg László Andor på twitter: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Kontaktpersoner:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)


Side Bar