Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 13 septembrie 2012

„Creșterea albastră”: Comisia prezintă perspectivele de creștere sustenabilă generată de sectoarele marin și maritim

Pentru a depăși perioada de criză, Europa are nevoie de contribuția tuturor sectoarelor economiei sale. Într-o comunicare privind „creșterea albastră” adoptată astăzi, Comisia Europeană prezintă indicii promițătoare privind creșterea economică și perspectivele de ocupare a forței de muncă în sectorul economic marin și în cel maritim, în măsură să contribuie la redresarea economică a Europei. Aceste sectoare economice asigură locuri de muncă pentru 5,4 milioane de persoane și contribuie la o valoare adăugată brută totală de circa 500 de miliarde EUR. Până în 2020, aceste cifre ar trebui să crească până la 7 milioane de persoane, respectiv aproape 600 de miliarde EUR. În vederea concretizării acestui potențial, Comisia consideră că trebuie îndepărtate obstacolele din calea creșterii și trebuie implementate soluții inteligente pentru a stimula noile sectoare. Prin promovarea cercetării și a inovării marine, prin sprijinirea IMM-urilor inovatoare, prin acoperirea lacunelor în ceea ce privește competențele necesare și prin încurajarea produselor și a soluțiilor inovatoare, Europa poate debloca potențialul neexploatat de creștere la nivelul economiei albastre, protejând în același timp biodiversitatea și mediul înconjurător. Unele sectoare tradiționale precum transportul maritim, turismul maritim și turismul din zonele de coastă vor deveni mai competitive. Sectoarele aflate în creștere și sectoarele emergente, precum energia din surse regenerabile a oceanelor și biotehnologia albastră, pot juca un rol cheie în vederea creării mai multor locuri de muncă, producției de energie mai curată și furnizării mai multor bunuri și servicii.

Comunicarea de astăzi lansează un proces care va acorda un loc stabil economiei albastre pe lista de priorități a statelor membre, regiunilor, întreprinderilor și societății civile. Comunicarea descrie modul în care statele membre și politicile UE sprijină deja economia albastră, apoi identifică cinci domenii specifice cu potențial de creștere deosebit, în care s-ar putea aduce un stimul suplimentar prin acțiuni precis orientate: i) turismul maritim, turismul din zonele de coastă și turismul de croazieră, ii) energia albastră, iii) resursele minerale marine, iv) acvacultura și v) biotehnologia albastră.

În viitorul apropiat se vor lansa o serie inițiative ale Comisiei care vor analiza și vor dezvolta potențialul de creștere în aceste domenii, inclusiv comunicări privind turismul maritim și din zonele de coastă, energia oceanelor, biotehnologia albastră și extracția minereurilor marine, precum și orientări strategice privind acvacultura. Toate inițiativele vor fi întreprinse în consultare cu statele membre și părțile interesate pertinente.

Comisarul pentru afaceri maritime și pescuit, Maria Damanaki, a afirmat în legătură cu acest subiect: „Toate părțile care compun economia Europei sunt esențiale pentru a ne ajuta să depășim această perioadă dificilă. „Economia albastră” prezintă oportunități de creștere economică sustenabilă, atât în domeniile consacrate, cât și în domeniile emergente ale sectoarelor marin și maritim. Aceste sectoare ale economiei europene se caracterizează prin inovare, dinamism și spirit întreprinzător. Creșterea albastră presupune ca toată lumea - începând de la instituții și state membre, până la regiuni și IMM-uri - să conlucreze în scopul de a asigura depășirea provocărilor existente, pentru a garanta că resursele oferite de mările noastre și de zonele de coastă sunt utilizate în cel mai productiv și mai sustenabil mod posibil.”

Context

Creșterea albastră reprezintă contribuția Politicii maritime integrate a UE la atingerea țintelor strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

Pe baza studiului său privind creșterea albastră, Comisia a elaborat o imagine cuprinzătoare a dimensiunii economice și a ocupării forței de muncă din sectoarele marin și maritim din Europa; de asemenea, a analizat în mod realist tendințele acestor sectoare în anii următori și domeniile în care există oportunități deosebite pentru inovare și noi locuri de muncă.

În urma studiului a reieșit că cel mai important sector maritim, ca valoare adăugată brută și ocupare a forței de muncă, este turismul din zonele de coastă și maritim, care se preconizează că va crește cu 2 – 3 % până în 2020; totodată, se preconizează că turismul de croazieră va crea 100 000 de noi locuri de muncă până în 2020, comparativ cu 2010. Având în vedere că se așteaptă ca în viitorul apropiat capacitatea instalată a energiei oceanelor la nivel mondial să se dubleze an de an, comercializarea tehnologiilor legate de valuri și maree se va îmbunătăți printr-o reducere a costurilor tehnologiei. Conform estimărilor, se preconizează că cifra de afaceri anuală la nivel mondial a sectorului de extracție a minereurilor marine va crește de la aproape zero până la 5 miliarde EUR în următorii 10 ani și până la 10 miliarde EUR până în 2030. Acvacultura din UE ar putea contribui la o dietă sănătoasă dacă ritmul de creștere din afara UE ar putea fi egalat. În următorul deceniu, cu aproximație, sectorul biotehnologiei albastre ar trebui să devină un furnizor pentru piețele produselor de masă, inclusiv cosmetice, produse alimentare, produse farmaceutice, produse chimice și biocombustibili.

Comunicarea privind creșterea albastră va figura printre principalele puncte de discuție la Conferința ministerială privind politica maritimă integrată, găzduită de Cipru la Limassol pe 8 octombrie 2012.

Raport privind progresele înregistrate în legătură cu politica maritimă integrată

Într-un alt raport adoptat astăzi, Comisia trece în revistă progresele înregistrate în ceea ce privește implementarea politicii maritime integrate din 2007 și enumeră toate inițiativele întreprinse de Comisie pentru a sprijini creșterea sustenabilă a sectorului maritim. De la crearea sa, politica maritimă integrată urmărește să stimuleze dezvoltarea sustenabilă a economiei maritime europene, prin facilitarea cooperării intersectoriale și transfrontaliere între toți actorii din domeniul maritim. A se vedea, de asemenea: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/news/press_releases/items/20120913_en.htm

Pentru informații suplimentare:

Contact:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar