Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. szeptember 13.

„Kék növekedés”: a Bizottság ismerteti a tengergazdálkodási és tengergazdasági ágazatokban elérhető fenntartható növekedéssel kapcsolatos kilátásokat

Ahhoz, hogy Európa képes legyen kilábalni a válságból, nélkülözhetetlen a gazdaság valamennyi ágazatának hozzájárulása. A kék növekedésről szóló, ma elfogadott közleményében az Európai Bizottság biztató jelekről számol be a tengergazdálkodás és a tengergazdaság terén megvalósítandó gazdasági növekedés és foglalkoztatás kilátásait illetően, amelyek előmozdítani hivatottak Európa gazdaságának fellendülését. A szóban forgó gazdasági ágazatok 5,4 millió embernek biztosítanak munkát és összesen mintegy 500 milliárd eurós bruttó hozzáadott értéket képviselnek. A várakozások szerint 2020-ra a munkahelyek száma 7 millióra, a bruttó hozzáadott érték pedig 600 milliárd euróra nő. A Bizottság közleményében megállapítja, hogy e potenciál kiaknázása érdekében meg kell szüntetni a fejlődés akadályait, és új ágazatok fellendítését célzó intelligens megoldásokat kell megvalósítani. A tengerkutatás és az innováció ösztönzése, az innovatív kkv-k támogatása, a készségekkel kapcsolatos igények kielégítése és az innovatív termékek és megoldások kidolgozásának előmozdítása révén Európa felszabadíthatja a kék gazdaságában rejlő, mindeddig kiaknázatlan növekedési potenciált, és egyúttal gondoskodhat a biológiai sokféleség fenntartásáról és a környezet védelméről is. Javulni fog a hagyományos ágazatok, például a tengeri közlekedés és a tengeri és tengerparti idegenforgalom versenyképessége. A növekedő és felfutó ágazatok – például az óceánokból származó megújuló energia és a kék biotechnológia ágazata – alapvető fontosságú szerepre tehetnek szert a további munkahelyek megteremtése, a tisztább energia termelése, valamint az újabb termékek és szolgáltatások létrehozása szempontjából.

A ma kiadott közleménnyel elindított folyamatnak köszönhetően a kék gazdaság végérvényesen felkerül a tagállamok, a régiók, a vállalkozások és a civil társadalom napirendjére. A közlemény bemutatja, hogy milyen eszközökkel segítik a tagállamok és az uniós szakpolitikák már most is a kék gazdaságot. Ezt követően öt, különleges növekedési potenciállal rendelkező konkrét területet határoz meg, amelyeken célzott fellépéssel további ösztönzést lehetne nyújtani. E területek a következők: i. tengeri, tengerparti idegenforgalom és hajóturizmus; ii. kék energia; iii. a tengerből származó ásványi erőforrások; iv. akvakultúra és v. kék biotechnológia.

A Bizottság a közeljövőben egy sor kezdeményezést indít útjára az e területeken rendelkezésre álló növekedési potenciál feltárására és továbbfejlesztésére, ideértve a tengerparti és tengeri idegenforgalomról, az óceánokból nyert energiáról, a kék biotechnológiáról és a tengerből származó ásványkincsek kitermeléséről szóló közleményeket, valamint az akvakultúrára vonatkozó stratégiai iránymutatást is. Az egyes kezdeményezések megvalósítására a tagállamokkal és az érintett érdekeltekkel konzultálva kerül majd sor.

Maria Damanaki tengerügyi és halászati biztos az alábbiakat nyilatkozta: „Az európai gazdaság valamennyi ágának fontos szerep jut abban, hogy átlendüljünk ezen a nehéz időszakon. A »kék gazdaság« mind a hagyományos, mind a felfutó tengergazdálkodási és tengergazdasági ágazatokban lehetőségeket kínál a fenntartható növekedés megvalósítására. Az európai gazdaság ezen ágazatait az innováció, a vállalkozó szellem és a dinamizmus jellemzi. A kék növekedés központi törekvése az, hogy mindenki – az intézményektől és a tagállamoktól kezdve a régiókig és a kkv-kig – közösen munkálkodjék a fennálló kihívások leküzdésén és ezáltal annak biztosításán, hogy a lehető leghatékonyabban és fenntartható módon használjuk ki a tengereink és tengerpartjaink által kínált lehetőségeket.”

Háttér-információk

A kék növekedés az EU integrált tengerpolitikájának hozzájárulása az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre irányuló Európa 2020 stratégia céljainak eléréséhez.

A Bizottság a kék növekedésről szóló tanulmányára alapozva átfogó képet vázolt fel az európai tengergazdálkodási és tengergazdasági ágazatokról azok gazdasági mérete és a foglalkoztatási helyzet szempontjából, továbbá megvizsgálta, hogy milyen irányokban fejleszthetők tovább ezek az ágazatok az elkövetkező években, és mely területekben rejlik különleges potenciál az innováció és a munkahelyteremtés vonatkozásában.

A tanulmány alapján megállapítást nyert, hogy a bruttó hozzáadott érték tekintetében a tengerparti és tengeri idegenforgalom a legnagyobb tengeri ágazat, amelyben a foglalkoztatottak száma 2020-ra a várakozások szerint 2–3%–kal fog nőni, míg a hajóturizmus – a 2010-es foglalkoztatási adatokhoz képest – 2020-ra várhatóan 100 000 új munkahelyet teremt. Tekintve, hogy az óceánokból nyert energiához kapcsolódó beépített kapacitás világszinten várhatóan évente megkétszereződik majd a közeljövőben, a hullám- és az árapály-technológiák értékesítése a technológiai költségek csökkenésének köszönhetően fokozódni fog. A becslések szerint a tengeri ásványi erőforrások kitermeléséből származó teljes éves forgalom, amely egyelőre szinte nullával egyenlő, az elkövetkező 10 évben várhatóan 5 milliárd euróra, 2030-ra pedig akár 10 milliárd euróra is nőhet. Ha az uniós akvakultúrának sikerülne lépést tartania az EU-n kívüli növekedéssel, hozzájárulhatna az egészséges táplálkozás előmozdításához. A következő mintegy tíz évben a kék biotechnológia ágazata várhatóan a tömegtermékek – többek között kozmetikai termékek, élelmiszerek, gyógyszerek, vegyszerek és bioüzemanyagok – piacainak ellátójává válik.

A kék növekedésről szóló közlemény az egyik legfontosabb megvitatandó kérdés lesz az integrált tengerpolitika tárgyában 2010. október 8-án, Limasszolban megtartandó ciprusi miniszteri konferencián.

Az integrált tengerpolitika terén elért haladásról szóló jelentés

A Bizottság egy ma elfogadott különálló jelentésében számba veszi a 2007-es integrált tengerpolitika végrehajtása terén elért eredményeket és felsorolja a fenntartható tengergazdasági növekedés támogatására tett bizottsági kezdeményezéseket. Az integrált tengerpolitika létrehozása óta azt a célt szolgálja, hogy a tengergazdaság valamennyi szereplőjére kiterjedő, ágazatokon és határokon átívelő együttműködés elősegítése révén fokozza az európai tengergazdaság fenntartható fejlődését. Lásd még: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/news/press_releases/items/20120913_en.htm

További információ:

Kapcsolattartók :

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar