Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 14 septembrie 2012

Mediu: Punerea în comun a informațiilor pentru combaterea amenințării pe care o reprezintă speciile alogene în Europa

Câte plante pot fi găsite în Alpi care nu sunt originare din această regiune? Ce animale au fost introduse în Dunăre în mod deliberat sau accidental? Cât de mare este amenințarea la adresa animalelor și a plantelor sălbatice locale? EASIN, Rețeaua europeană de informare cu privire la speciile alogene, lansată astăzi de serviciul științific intern al Comisiei Europene - Centrul Comun de Cercetare (JRC) - este pe cale să formuleze un răspuns la aceste întrebări și la altele referitoare la cele 16 000 de specii alogene raportate în prezent în întreaga Europă. Această rețea de informare – prima de acest tip din Europa – marchează o etapă importantă în combaterea amenințării reprezentate de speciile alogene care devin invazive. Speciile invazive reprezintă o amenințare gravă la adresa biodiversității și a resurselor naturale, cu un impact economic estimat la 12 miliarde de euro pe an.

Domnul Janez Potočnik, comisarul pentru mediu, a declarat: „Speciile alogene invazive cauzează probleme din ce în ce mai mari pentru resursele naturale, sănătatea și economia noastră. Această amenințare decurge din specii alogene al căror număr este în creștere rapidă într-o lume din ce în ce mai interconectată. Rețeaua EASIN îi va ajuta pe cetățenii europeni să obțină informații mai bune despre locurile în care s-au stabilit speciile alogene și despre cât de răspândite au devenit acestea – ceea ce va sprijini elaborarea de politici mai potrivite referitoare la acest subiect dificil.”

Numărul speciilor alogene (organisme neindigene care se stabilesc într-un mediu nou) este în creștere la nivel mondial. Cele mai multe dintre ele nu prezintă riscuri semnificative pentru noul lor mediu. Însă unele dintre ele se adaptează atât de bine la noul mediu încât devin invazive, adică trec de la statutul de curiozități biologice la cel de amenințare reală la adresa ecosistemelor locale, a culturilor și a animalelor domestice, periclitând echilibrul natural și bunăstarea socială. Speciile alogene invazive reprezintă a doua cauză principală a pierderii biodiversității, după deteriorarea habitatelor.

EASIN facilitează cartografierea și clasificarea speciilor alogene prin indexarea datelor raportate din peste 40 de baze de date on-line. Prin internet, cu ajutorul unor funcționalități actualizate dinamic, utilizatorii pot vizualiza și cartografia distribuția speciilor alogene în Europa. Ei pot să le selecteze pe baza unor criterii care variază de la mediul în care se găsesc (ecosisteme terestre, marine sau de apă dulce) și clasificarea lor biologică la căile pe care au fost introduse.

EASIN are la bază un catalog care conține în prezent peste 16 000 de specii. Acest inventar al tuturor speciilor alogene raportate în Europa a fost produs prin compilarea, verificarea și standardizarea informațiilor disponibile online și în literatura de specialitate. Utilizatorii EASIN pot explora și cartografia informații cu referință geografică privind speciile alogene din următoarele baze de date on-line: Global Biodiversity Information Facility (GBIF), Global Invasive Species Information Network (GISIN) și Regional Euro-Asian Biological Invasions Centre (REABIC). În următorii ani vor fi incluși și alți furnizori de date. Instrumentele și serviciile web ale EASIN respectă standarde și protocoale recunoscute la nivel internațional. Ele pot fi utilizate gratuit, cu mențiunea că proprietatea datelor aparține surselor citate corespunzător și consultabile prin intermediul linkurilor din EASIN.

Etapele următoare

Combaterea speciilor alogene invazive este unul dintre cele șase obiective cheie ale strategiei UE privind biodiversitatea pentru 2020, iar Comisia pregătește în prezent propuneri specifice pentru consolidarea legislației în acest domeniu.

Context

Speciile alogene sunt prezente în aproape fiecare tip de ecosistem de pe planetă și, în unele cazuri, au devenit invazive, afectând ansamblul florei și faunei indigene. Ele aparțin tuturor marilor grupe taxonomice - inclusiv virusuri, ciuperci, alge, mușchi, ferigi, plante superioare, nevertebrate, pești, amfibieni, reptile, păsări și mamifere. Speciile alogene invazive pot transforma structura și componența pe specii a ecosistemelor prin reprimarea sau excluderea speciilor indigene, fie direct prin comportament prădător sau concurența cu acestea pentru resurse, fie indirect prin modificarea habitatelor sau modificarea ciclului substanțelor nutritive în sistem. Costul pentru sănătatea umană include răspândirea bolilor și a alergenilor, costul economic este reprezentat de daunele aduse agriculturii și infrastructurii, iar costul pentru mediu constă în pierderea iremediabilă a speciilor indigene și în deteriorarea ecosistemelor și a biodiversității care stă la baza acestora.

Se estimează că 10-15 % din speciile alogene identificate în Europa au provocat și au contribuit la extinderea unor daune de mediu, economice și/sau sociale. Specii precum Heracleum mantegazzianum, racul de California (Pacifastacus leniusculus), midiile-zebră și bizamul au efecte asupra sănătății umane, provoacă daune semnificative pentru silvicultură, culturi și pescuit și congestionează căile navigabile. De exemplu, troscotul japonez împiedică dezvoltarea altor plante, elimină plantele indigene și aduce daune grave infrastructurilor, cu implicații economice enorme. Studiile au arătat că în Anglia, Scoția și Țara Galilor, doar această plantă provoacă în fiecare an pagube de 205 milioane euro.

Pentru informații suplimentare:

A se vedea http://easin.jrc.ec.europa.eu/

A se vedea și:

http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm

Contact:

La JRC: jrc-press@ec.europa.eu (+39 33 278 97 43)

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar