Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 14. syyskuuta 2012

Ympäristö: Euroopassa esiintyvistä vieraslajeista kootaan tietoja ongelmien torjumiseksi

Kuinka paljon Alpeilta löytyy kasveja, jotka eivät kuulu alueen alkuperäiseen lajistoon? Mitä eläimiä on tietoisesti tai vahingossa tuotu Tonavaan? Millaisen uhkan ne aiheuttavat paikallisille lajeille? Näihin ja muihin samantapaisiin kysymyksiin saadaan pian vastauksia EASIN-verkostosta (European Alien Species Information Network), jonka käynnistää tänään Euroopan komission Yhteinen tutkimuskeskus (YTK). EASIN-verkosto sisältää tietoa 16 000 vieraslajista, joista on tehty havaintoja eri puolilla Eurooppaa. Tämä tietoverkosto on ensimmäinen laatuaan Euroopassa, ja se on merkittävä väline pyrittäessä torjumaan haitalliseksi muodostuvia vieraslajeja. Haitalliset vieraslajit muodostavat luonnon monimuotoisuudelle ja luonnonvaroille valtavan uhkan, jonka taloudellinen vaikutus on arviolta noin 12 miljardia euroa vuodessa.

Ympäristökomissaari Janez Potočnik totesi: “Haitalliset vieraslajit aiheuttavat yhä enemmän ongelmia luonnonvaroille, ihmisten terveydelle ja taloudelle. Ongelmia aiheuttavien alkuperäiseen lajistoon kuulumattomien lajien määrä nousee nopeasti maailmassa, jonka eri osat ovat yhä kiinteämmin yhteydessä toisiinsa. EASIN-verkoston avulla eurooppalaiset saavat parempaa tietoa lajien sijainnista ja yleisyydestä, ja tästä on apua tätä hankalaa asiaa koskevassa päätöksenteossa.”

Vieraslajeja eli muualta tulleita organismeja, jotka ovat vakiintuneet uuteen ympäristöön, esiintyy yhä enemmän kaikkialla maailmassa. Useimmat näistä vieraslajeista eivät aiheuta merkittäviä riskejä uudelle ympäristölleen. Jotkin niistä kuitenkin mukautuvat uuteen ympäristöönsä niin hyvin, että niistä tulee haitallisia ja alun perin biologiset erikoisuudet aiheuttavat todellisia uhkia paikallisille ekosysteemeille, sadolle ja karjalle sekä ympäristölle ja sosiaalisille hyvinvoinnille. Vieraslajit ovat toiseksi merkittävin syy luonnon monimuotoisuuden häviämiseen heti elinympäristöjen muuttumisen jälkeen.

EASIN-verkostolla helpotetaan vieraslajien kartoitusta ja luokittelua indeksoimalla tiedot yli 40 verkossa olevasta tietokannasta. Verkkosivuston dynaamisesti päivittyvän sisällön ansiosta käyttäjät voivat tarkastella vieraslajien levinneisyyttä Euroopassa. Käyttäjät voivat valita nähtäväkseen lajeja käyttämällä eri kriteereitä, kuten ympäristö, jossa laji esiintyy (maa-, meri- tai järviympäristö), biologinen luokittelu sekä tapa, jolla lajit on tuotu uuteen ympäristöön.

EASIN-verkoston keskeinen osa on luettelo, joka tällä hetkellä sisältää yli 16 000 lajia. Tämä luettelo kaikista havaituista vieraslajeista Euroopassa laadittiin keräämällä, tarkastamalla ja yhdenmukaistamalla tiedot, jotka olivat saatavilla verkossa ja tieteellisissä julkaisuissa. EASIN-verkoston käyttäjät voivat tarkastella vieraslajien paikkatietoja seuraavista verkossa olevista tietokannoista: GBIF (Global Biodiversity Information Facility), GISIN (Global Invasive Species Information Network) ja REABIC (Regional Euro-Asian Biological Invasions Centre). Tulevina vuosina verkostoon liitetään lisää tietolähteitä. EASIN-verkkotyökalut ja -palvelut noudattavat kansainvälisesti tunnustettuja standardeja ja protokollia. Ne ovat vapaasti käytettävissä, mutta tietojen omistusoikeus säilyy tietojen lähteellä, joka on asianmukaisesti mainittu ja liitetty EASIN-verkostoon.

Seuraavat vaiheet

Haitallisten vieraslajien torjuminen on yksi vuoteen 2020 ulottuvan biodiversiteettistrategian kuudesta päätavoitteesta, ja komissio laatii parhaillaan ehdotuksia lainsäädännön täsmentämiseksi ja vahvistamiseksi tällä alalla.

Tausta

Vieraslajeja esiintyy miltei kaikissa ekosysteemeissä maailmassa. Joissakin tapauksissa näistä lajeista tulee haitallisia, jolloin ne vaikuttavat alkuperäiseen eliöstöön. Vieraslajeja on kaikissa tärkeimmissä taksonomisissa ryhmissä (virukset, sienet, levät, sammaleet, saniaiset, korkeammat kasvit, selkärangattomat, kalat, sammakkoeläimet, matelijat, linnut ja nisäkkäät). Haitalliset vieraslajit voivat muuttaa ekosysteemien rakennetta ja lajistoa tuhoamalla tai syrjäyttämällä alkuperäisiä lajeja joko suoraan pyydystämällä niitä tai kilpailemalla niiden kanssa resursseista tai välillisesti muuttamalla elinympäristöjä tai ravinteiden kiertoa järjestelmässä. Vieraslajeilla on ihmisten terveyteen kohdistuvia vaikutuksia, koska ne voivat levittää tauteja tai aiheuttaa allergioita. Talouteen voi kohdistua vaikutuksia maatalouden ja infrastruktuurien kautta, ja ympäristölle voi aiheutua kotoperäisten lajien peruuttamatonta häviämistä sekä lajien perustana olevien ekosysteemien ja biodiversiteetin vahingoittumista.

Arviolta noin 10–15 prosenttia Euroopan ympäristössä havaituista vieraslajeista on levinnyt ja aiheuttaa vahinkoa ympäristölle, taloudelle ja yhteiskunnalle. Tällä hetkellä lajit kuten kaukasianjättiputki, täplärapu, vaeltajasimpukka ja piisamit vaikuttavat ihmisten terveyteen, aiheuttavat merkittäviä haittoja metsä-, maa- ja kalataloudelle ja tukkivat vesiväyliä. Esimerkiksi japanintatar estää muiden kasvien kasvun, tukahduttaa kotoperäiset kasvit ja aiheuttaa merkittävää haittaa infrastruktuurille, millä on valtavia taloudellisia vaikutuksia. Tutkimukset ovat osoittaneet, että Englannissa, Skotlannissa ja Walesissä yksistään tämä kasvi aiheuttaa 205 miljoonan euron haitat joka vuosi.

Lisätietoja:

Katso http://easin.jrc.ec.europa.eu/

Katso myös:

http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Yhteinen tutkimuskeskus: jrc-press@ec.europa.eu (+39 33 278 97 43)

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar