Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

sporočilo za medije

Bruselj, 12. septembra 2012

Predlog Komisije evropskim političnim strankam omogoča boljše zastopanje evropskih državljanov in s tem krepi demokracijo

Evropska komisija je danes sprejela predlog uredbe, s katero želi evropskim političnim strankam omogočiti oblikovanje resnično evropske javne sfere, v kateri bi izražale voljo evropskih državljanov. V ta namen si prizadeva povečati njihovo prepoznavnost, priznanje, učinkovitost, transparentnost in odgovornost.

Predlog evropskim političnim strankam in z njimi povezanim fundacijam zagotavlja evropski pravni status ter s tem odpravlja najpomembnejšo oviro, s katero se soočajo pri delovanju znotraj ene ali več držav članic. Večina strank je trenutno registriranih kot belgijske neprofitne organizacije ali „asbl“.

Podpredsednik Komisije Maroš Šefčovič je povedal: „Resnično nadnacionalne evropske politične stranke in fundacije so ključnega pomena za jasno izražanje mnenja državljanov na evropski ravni ter odpiranje vseevropskih javnih razprav. Odigrati morajo osrednjo vlogo pri oblikovanju razprave o evropskih vprašanjih, ki bo v prihodnjih letih zaradi volitev v Evropski parlament leta 2014 zagotovo živahna. Ta ambiciozno zastavljen predlog je pomemben korak k utrditvi evropske demokracije“.

Za priznanje statusa evropske politične stranke ali evropske politične fundacije bodo morale takšne organizacije izpolnjevati visoke standarde glede notranje demokracije, upravljanja, odgovornosti, transparentnosti in spoštovanja vrednot, na katerih temelji Evropska unija. Za vse vidike financiranja strank bodo veljala izčrpna pravila, vključno s strogimi zahtevami glede poročanja in nadzora. V primeru kršitev se bo uporabil režim upravnih sankcij.

Predlog ne bo vplival na skupni znesek, ki je v okviru proračuna EU na voljo za financiranje političnih strank in fundacij. Vendar bodo pravila, ki se uporabljajo za takšno financiranje, poenotena in prilagojena specifičnim situacijam in potrebam zadevnih organizacij. Evropske politične stranke bodo morale objaviti imena donatorjev, ki bodo prispevali več kot 1 000 evrov letno, omejitev za posamezne donacije na letni ravni pa se bo zvišala z 12 000 na 25 000 evrov.

Ozadje

Obstoječa zakonodaja (Uredba (ES) št. 2004/2003), ki ureja delovanje političnih strank na evropski ravni in njihovo financiranje, je bila sprejeta leta 2003. Leta 2007 je bila spremenjena, da bi med drugim omogočila tudi financiranje evropskih političnih fundacij iz proračuna EU. Evropski parlament je v poročilu, ki ga je pripravila grška poslanka Marietta Gianaku, navedel več zahtev za izboljšanje te zakonodaje. Današnji predlog vključuje večino teh zahtev.

Leta 2012 je skupaj 13 političnih strank na evropski ravni prek Uredbe prejelo finančna sredstva, ki jih dodeljuje Evropski parlament. Proračun za namene financiranje političnih strank in fundacij na evropski ravni za leto 2012 znaša nekaj več kot 31 milijonov evrov.

Uredba št. 2004/2003:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:01:04:32003R2004:SL:PDF

Predlog o statutu in financiranju evropskih političnih strank in fundacij:

COM(2012)499:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/documents/com_2012_499_en.pdf

COM(2012)500:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/documents/swd_com_2012_500_en.pdf

Glej tudi MEMO/12/660

Kontakti:

Antonio Gravili (+32 22954317)

Marilyn Carruthers (+32 22999451)


Side Bar