Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. szeptember 12.

A Bizottság javaslata nyomán az európai politikai pártok jobban tudják képviselni az uniós polgárokat, és erősödik a demokrácia

A Bizottság a mai napon javaslatot fogadott el abból a célból, hogy láthatóságuk, elismertségük, hatékonyságuk, átláthatóságuk és elszámoltathatóságuk növelésének köszönhetően az európai politikai pártok hatékonyabban tudjanak valóban európai nyilvánosságot teremteni, és kifejezni az uniós polgárok akaratát.

A javaslat európai szintű jogállást biztosít az európai politikai pártok és a hozzájuk kapcsolódó alapítványok számára, eltávolítva a legfontosabb akadályt a tagállamokon belüli és több tagállamra kiterjedő működésük elől. Jelenleg a legtöbb ilyen szervezet belgiumi nonprofit egyesületként, illetve „asbl”-ként van bejegyezve.

Maroš Šefčovič, a Bizottság alelnöke így nyilatkozott: „A valóban transznacionális európai politikai pártok és alapítványok kulcsfontosságúak ahhoz, hogy európai szinten megjelenítsék a polgárok véleményét, és európai szintű nyilvános vitákat adjanak teret. Központi szerepet kell játszaniuk az európai kérdésekről szóló viták alakításában, amelyek a 2014-es európai parlamenti választások közeledtével igen élénknek ígérkeznek az elkövetkező években. A mostani ambiciózus javaslat fontos lépés az európai demokrácia megszilárdítása terén.”

Az érintett szervezeteknek a belső demokráciára, a kormányzásra, az elszámoltathatóságra, az átláthatóságra, és az Unió alapját képező értékek tiszteletben tartására vonatkozó magas szigorú előírásoknak kell megfelelniük ahhoz, hogy európai politikai pártként vagy európai politikai alapítványként ismerjék el őket. A pártfinanszírozás minden mozzanatát átfogó szabályrendszer határozza meg, beleértve a szigorú beszámolási és ellenőrzési előírásokat is. A jogsértések esetére közigazgatási szankciórendszert vezetnek be.

A javaslat nem befolyásolja az uniós költségvetésből a politikai pártok és alapítványok finanszírozására rendelkezésre bocsátott teljes összegeket. Az e finanszírozásra vonatkozó szabályokat azonban egyszerűsítik és a pártok sajátos helyzetéhez és igényeihez igazítják. Az európai pártoknak közzé kell tenniük az évi 1 000 eurónál többet adományozók nevét, az egyéni adományok éves összeghatára pedig 12 000 euróról 25 000 euróra emelkedik.

Előzmények

Az európai szintű politikai pártokra és finanszírozásukra vonatkozó hatályos jogszabályt (a 2003. november 4-i 2004/2003/EK rendelet) 2003-ban fogadták el. A jogszabályt 2007-ben módosították, többek között azért, hogy lehetővé tegyék az európai politikai alapítványoknak az uniós költségvetésből történő finanszírozását. Az Európai Parlament a Giannaku-jelentés keretében egy sor kérést fogalmazott meg e szabályozás javítása céljából. E kérések legnagyobb részét beépítették a mai javaslatba.

A rendelet nyomán 2012-ben összesen 13 európai szintű politikai párt kapott az Európai Parlament által kezelt finanszírozást. Az európai szintű politikai pártok és alapítványok céljaira fordított költségvetés 2012-ben valamivel meghaladta a 31 millió EUR-t.

A 2004/2003 rendelet:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003R2004:20071227:HU:PDF

Az európai politikai pártok és alapítványok alapszabályára és finanszírozására vonatkozó javaslat:

COM(2012)499:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/documents/com_2012_499_en.pdf

COM(2012)500:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/documents/swd_com_2012_500_en.pdf

Lásd továbbá MEMO/12/660

Kapcsolattartók:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar