Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 12. syyskuuta 2012

Komission ehdotuksella parannetaan Euroopan tason poliittisten puolueiden valmiuksia edustaa unionin kansalaisia ja lujitetaan demokratiaa

Komissio on tänään hyväksynyt ehdotuksen, joka parantaa Euroopan tason poliittisten puolueiden näkyvyyttä, tunnettuutta, tehokkuutta, avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta. Tavoitteena on kehittää puolueiden valmiuksia muodostaa todellinen eurooppalainen keskusteluareena ja tuoda esiin unionin kansalaisten näkemyksiä.

Ehdotuksen mukaan Euroopan tason poliittisilla puolueilla ja niitä lähellä olevilla säätiöillä olisi erityinen oikeudellinen asema. Sen avulla voidaan poistaa suurimmat esteet, jotka nyt haittaavat niiden toimintaa jäsenvaltioissa ja yli jäsenvaltioiden rajojen. Tätä nykyä useimmat Euroopan tason poliittiset puolueet ovat rekisteröityneet Belgian lainsäädännön mukaisiksi voittoa tavoittelemattomiksi yhdistyksiksi (asbl).

EU:n tasolla toimivilla poliittisilla puolueilla ja säätiöillä on hyvät edellytykset toimia kansalaisten äänitorvena ja virittää Euroopan-laajuista poliittista keskustelua”, komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič korosti. ”Näillä puolueilla on keskeinen asema EU-asioita koskevassa keskustelussa, josta on lähivuosina tulossa erittäin vilkasta vuonna 2014 pidettävien Euroopan parlamentin vaalien vuoksi. Komission ehdotus on merkittävä askel kohti eurooppalaisen demokratian lujittamista,” hän jatkoi.

Saadakseen Euroopan tason poliittisen puolueen tai Euroopan tason poliittisen säätiön aseman organisaation on täytettävä tiukat normit, jotka koskevat sisäistä demokratiaa, hallintoa, vastuuvelvollisuutta, avoimuutta ja unionin perusarvojen kunnioittamista. Kaikista puolueiden rahoitukseen liittyvistä näkökohdista annetaan ehdotuksessa kattavat säännöt, joissa asetetaan tiukkoja vaatimuksia muun muassa raportoinnille ja valvonnalle. Sääntöjen rikkomisesta rangaistaan hallinnollisilla seuraamuksilla.

Ehdotus ei vaikuta puolueille ja säätiöille EU:n talousarviosta myönnettävän rahoituksen kokonaismäärään. Rahoitusta koskevia sääntöjä muokataan, jotta ne soveltuisivat mahdollisimman hyvin käyttötarkoitukseensa ja edunsaajien tarpeisiin. Euroopan tason poliittisten puolueiden on julkaistava niiden lahjoittajien nimet, jotka lahjoittavat puolueille yli 1 000 euroa vuodessa. Yksittäisten lahjoitusten enimmäismäärä nousee 12 000 eurosta 25 000 euroon vuodessa.

Tausta

Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoituksesta annettu voimassa oleva asetus (EY) N:o 2004/2003 annettiin 4. marraskuuta 2003. Sitä muutettiin vuonna 2007 muun muassa jotta EU:n talousarviosta voitaisiin myöntää rahoitusta myös Euroopan tason poliittisille säätiöille. Euroopan parlamentti esitti tämän lainsäädännön parantamisehdotuksia ns. Giannakoun mietinnössä. Valtaosa näistä ehdotuksista on otettu mukaan tänään hyväksyttyyn ehdotukseen.

Vuonna 2012 asetuksen nojalla myönnettiin rahoitusta yhteensä 13:lle Euroopan tason poliittiselle puolueelle. Rahoituksen hallinnoinnista vastaa Euroopan parlamentti. Euroopan tason poliittisille puolueille ja Euroopan tason poliittisille säätiöille myönnettävän rahoituksen kokonaismäärä oli vuonna 2012 hieman yli 31 miljoonaa euroa.

Asetus (EY) N:o 2004/2003:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003R2004:20071227:EN:PDF

Ehdotus Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta:

COM(2012)499:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/documents/com_2012_499_en.pdf

COM(2012)500:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/documents/swd_com_2012_500_en.pdf

Ks. myös MEMO/12/660.

Yhteyshenkilöt:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar